Навігація


Архів новин

Вхід

Офіційний сайт Добровеличківської селищної ради » Новини » Як у податковому обліку платника податку на прибуток відображаються витрати на придбання державного прапора, портрету Президента України та іншої держ

Як у податковому обліку платника податку на прибуток відображаються витрати на придбання державного прапора, портрету Президента України та іншої держ

Відповідно до підпункту 139.1.5 Податкового кодексу України (ПК), не включаються до складу витрат витрати на придбання, виготовлення, будівництво, реконструкцію, модернізацію та інше поліпшення основних засобів та витрати, пов’язані з видобутком корисних копалин, а також з придбанням (виготовленням) нематеріальних активів, які підлягають амортизації згідно зі статтями 144 – 148 ПК, з урахуванням пунктів 146.11, 146.12 і 148.5 ПК.

При цьому основні засоби — це матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 грн., невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 грн. і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік або операційний цикл, якщо він довший за рік (пп. 14.1.138 ПК).

У 2011 році норматив для основних засобів, визначений у підпункті 14.1.138 ПК, встановлюється в розмірі 1000 грн. (п. 14 підрозд. 4 р. ХХ «Перехідні положення» ПК).

Витрати на придбання основних засобів, нематеріальних активів і довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності підлягають амортизації (п. 144. 1 ПК).

Облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об’єктом, що входить до складу окремої групи основних засобів, у тому числі вартість ремонту та поліпшення об’єктів основних засобів, отриманих безоплатно або наданих в оперативний лізинг (оренду) або отриманих в концесію чи створених (збудованих) концесіонером відповідно до Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності», як окремий об’єкт амортизації (п. 146.1 ПК).

Отже, якщо вартість державного прапора, портрету Президента та іншої державної символіки перевищує 2500 грн. (у 2011 році — 1000 грн.), то витрати на їх придбання слід розглядати як витрати на придбання основних засобів, що підлягають амортизації. Такі основні засоби за класифікацією груп основних засобів та інших необоротних активів, наведеною у пункті 145.1 ПК, відносяться до групи 9.

Якщо вартість зазначених матеріальних цінностей не перевищує 2500 грн. (у 2011 році — 1000 грн.), то витрати на їх придбання є витратами з придбання малоцінних необоротних матеріальних активів. За класифікацією груп основних засобів та інших необоротних активів малоцінні необоротні матеріальні активи відносяться до групи 11.

Друк

Опитування
Корисні ресурси

  Офіційне інтернет-представництво Президента України


  Верховна Рада України


  Законодавство України


  Кабінет Міністрів України


  Кіровоградська ОДА


  Кіровоградська обласна рада


  Добровеличківська райдержадміністрація


  Добровеличківська райрада


  Хід виконання програми


  Укрінформ