Навігація

Архів новин

Вхід

» » Соціально-економічне становище Кіровоградської області за січень–вересень 2016 року

Соціально-економічне становище Кіровоградської області за січень–вересень 2016 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення області на 1 вересня 2016р., за оцінкою, становила 968,8 тис. осіб. За січень–серпень 2016р. чисельність населення зменшилася на 4398 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення (4937 осіб).

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 55 народжених.

У січні–серпні 2016р. зафіксовано міграційний приріст населення, який склав 539 осіб.

У серпні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії отримували 36,8% домогосподарств області.

У січні–серпні 2016р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 144755 домогосподарств. Питома вага звернень домогосподарств, які проживають у міських поселеннях, склала 77,4%.

Призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 148680 домогосподарствам, що становило 102,7%                          від загальної кількості домогосподарств, які звернулися (ураховуючи тих,                            які звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міських поселеннях – 106907 домогосподарствам, сільській місцевості – 41773 домогосподарствам.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–серпні 2016р., становила 84029,6 тис.грн, з неї у міських поселеннях – 64884,5 тис.грн, сільській місцевості – 19145,1 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат                              на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у серпні 2016р. становив 164,7 грн.

Сума нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги, у січні–серпні 2016р. становила 992884 тис.грн. Перераховано організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги, включаючи погашення заборгованості попередніх періодів, 712211,9 тис.грн (71,7%).

У січні–серпні 2016р. 37963 домогосподарствам (78,9% із числа тих,                            які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 14305 домогосподарствам, сільській місцевості – 23658 домогосподарствам.

У січні–серпні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 69848,5 тис.грн, з неї у міських поселеннях – 27708,6 тис.грн, сільській місцевості – 42139,9 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у серпні 2016р. на одне домогосподарство становив 1807,7 грн.

У січні–серпні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 46029 тис.грн.

У серпні п.р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 43212,5 млн.грн (106,7% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання на кінець серпня 2016р. становила 56353,3 тис.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 32285,9 тис.грн, вивезення побутових відходів – 2026,3 тис.грн, централізоване водопостачання та водовідведення – 16,5 тис.грн. У той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги з газопостачання над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець
серпня 2016р. була відсутня.

 

Зайнятість та безробіття

За даними обласного центру зайнятості на обліку цієї установи
на кінець вересня  2016р. перебувало 13,3 тис. безробітних громадян області, що на 4,5% менше ніж на кінець серпня. Допомогу по безробіттю отримували 68,4% осіб, які мали статус безробітного.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець вересня 2016р. склав 2,27% населення працездатного віку.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, на кінець вересня 2016р.
становила 2 тис. місць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) по області порівняно з серпнем не змінилося і на кінець вересня п.р. становило 7 осіб.

За сприяння обласного центру зайнятості у вересні 2016р. працевлаштовано 1,1 тис. осіб. Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу, 64,8% становили жінки, 45,8% – молодь у віці до 35 років.

Частка працевлаштованих осіб порівняно з серпнем п.р. збільшилась                          на 1,6 в.п. і у вересні п.р. становила 6,6% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного в цьому місяці.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у вересні 2016р., становила 10 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1574 грн., що на 8,5% більше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1450 грн).

Доходи населення

За січень–вересень 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становив 3837 грн., що на 23,3% вище ніж за січень–вересень 2015р.

Рівень заробітної плати в області становив 76,9% середнього рівня
в Україні.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–вересні 2016р. були працівники фінансової та страхової діяльності, добувної промисловості                          і розроблення кар’єрів, транспорту, лісового господарства та лісозаготівлі,                       де заробітна плата у 1,4–2,3 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій                          та кур’єрській діяльності, сферах тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, творчості, мистецтва та розваг, будівництві, сферах адміністративного та допоміжного обслуговування, функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, освіті, сфері наукових досліджень та розробок, сільському господарстві, сфері інформації                                та телекомунікацій. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності до середнього по області становило 50,6–98,7%.

У січні–вересні 2016р. порівняно з січнем–вереснем 2015р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати найманих працівників на 8,2% (у січні–вересні 2015р. порівняно з січнем–вереснем 2014р. – зменшення на 24,6%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних                           осіб-підприємців) впродовж січня–вересня 2016р. збільшилася на 16% і на                   1 жовтня 2016р. становила 37,5 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 жовтня 2016р. становив 4,8% фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2016р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня–вересня 2016р. збільшилася в 1,5 раза і на 1 жовтня 2016р. становила                15,5 млн.грн або 41,2% загальної суми боргу по області.

Упродовж січня–вересня 2016р. кількість працівників, перед якими                          є борги з виплати заробітної плати, збільшилася на 14,7% і на 1 жовтня 2016р. становила 3 тис. осіб або 1,7% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 5,2 тис.грн, що в 1,2 раза більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за вересень 2016р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 жовтня 2016р. становила 2,3 млн.грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, впродовж січня–вересня 2016р. зменшилася на 3,8 тис.грн та                            на 1 жовтня 2016р. становила 22,1 млн.грн. Серед міст та районів найбільша питома вага боргу цих підприємств припадала на м.Олександрію (74,8%).

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність                   у 2013–2015рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 жовтня 2016р. відсутня.

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури області, протягом січня–
вересня 2016р. обліковано 15230 кримінальних правопорушень.

Із загальної кількості зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів тяжкі та особливо тяжкі склали 43,8%.

У загальній кількості злочинів 73% становили злочини проти власності, 11% – злочини проти життя та здоров’я особи, 2,8% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,6% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 2,4% – злочини проти громадського порядку та моральності, 2,2% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 1,6% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,5% – злочини проти правосуддя, 0,9% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав свобод людини і громадянина, 0,8% – злочини проти громадської безпеки, 0,5% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–вересня 2016р. обліковано 67 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 43 очевидні умисні вбивства і замахи на вбивство, 8 зґвалтувань і замахів на зґвалтування.

Кількість випадків крадіжок становила 9239, шахрайств – 925, грабежів – 518, розбоїв – 78, хабарництва – 30.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 19 осіб, які скоїли злочини у складі 4 організованих груп (злочинних організацій); закінчено                       4 кримінальні провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–вересні 2016р. становила                    12054 особи, з числа яких 4763 – жінки, 1291 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 груп, 127 – неповнолітні та 57 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (72,4%) – від крадіжок та шахрайств, серед яких 40,7% – жінки.                     У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 187 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 125 осіб, із числа яких                     46,4% – умисно вбито; 21,6% – загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 13,6% – загинуло у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 2473,
з них жінок – 287, неповнолітніх – 147. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 29,9% раніше вже ставали на злочинний шлях,
із яких більше ніж кожний другий мав незняту або непогашену судимість,               12,8% – знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 9,6% – вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 64,4%, безробітних – 17,8%.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями) за січень–вересень 2016р. становив 17854,7 млн.грн, що на 5,6% більше обсягу січня–вересня 2015р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснювали
діяльність з роздрібної торгівлі за січень–вересень 2016р. склав
6982,1 млн.грн, що у порівнянних цінах на 4,1% більше обсягу січня–вересня 2015р.

 

Сільське, лісове господарство та мисливство

У січні–вересні 2016р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–вереснем 2015р. склав 102,2%,
у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 99,4%, господарствах населення – 105,7%.

Рослинництво. За січень–вересень 2016р. індекс обсягу                             виробництва продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2015р. склав 102,7%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 99,3%,                                       господарствах населення – 108,3%.

Станом на 1 жовтня п.р. господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) скошено й обмолочено
на площі 549,9 тис.га, що складає 67,5% площі посіву зернових культур
(включаючи кукурудзу), посіяних під урожай 2016 року (торік – 71,7% таких площ). Із зібраної площі одержано 2229 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 6% більше ніж на 1 жовтня 2015р.,
у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами намолочено 1676,9 тис.т
(на 4,8% більше), господарствами населення – 552,1 тис.т (на 9,7% більше).

Найбільші намолоти зерна одержано аграрними підприємствами (крім малих) Новоукраїнського (165,1 тис.т), Олександрійського (140,4 тис.т), Знам’янського (113,1 тис.т), Добровеличківського (106,9 тис.т) та Олександрівського (104,9 тис.т) районів.

Виробництво озимих зернових культур (1398,2 тис.т або 62,7% загального обсягу зібраного зерна) збільшилось на 0,8% порівняно
з початком жовтня 2015р. Валовий збір пшениці озимої (1136,9 тис.т, що
складає 81,3% у структурі озимих зернових культур) зменшився на 0,8%, урожайність (42,1 ц з 1 га проти 37,6 ц з 1 га торік) зросла на 12%. Ячменю озимого зібрано 259,6 тис.т, що на 8,3% більше ніж торік, а його врожайність (35,8 ц з 1 га) зросла на 6,1 ц з 1 га або на 20,5%.

Валовий збір ярих зернових і зернобобових культур (830,8 тис.т) порівняно з 1 жовтня 2015р. збільшився на 16,1%. У загальному виробництві ярих зернових культур 65,9% складає кукурудза, валовий збір якої (547,5 тис.т) збільшився на 15,3% як за рахунок прискорення темпів збирання (зібрана площа на 8,1% більша, ніж на 1 жовтня 2015р.), так і збільшенням середньої врожайності на 6,6% (49,8 ц з 1 га).

На початок жовтня господарствами всіх категорій отримано
842,6 тис.т насіння соняшнику (торік – 888,4 тис.т), при середній врожайності 23,1 ц з 1 га (торік – 21,2 ц з 1 га).

Ріпак (озимий і ярий) зібрано на площі 23 тис.га, що складає 98,7% площ, посіяних під урожай 2016р., його валовий збір становив 64,4 тис.т,
що на 26,2% більше ніж торік, а середня врожайність – 28 ц з 1 га
(торік – 21,9 ц з 1 га).

Сої зібрано 200,8 тис.т (на 12,6% більше) з площі 102,3 тис.га                            (67,8% площ, що підлягають до збирання) при середній врожайності 19,6 ц                       з 1 га (торік – 16,6 ц).

Всіма категоріями господарств накопано 602,8 тис.т картоплі,
що на 21,7% більше ніж на 1 жовтня 2015р., за рахунок збільшення площі збирання на 3,5% (40,7 тис.га) та середньої врожайності на 22 ц з 1 га                          (148 ц з 1 га). Виробництво овочів відкритого ґрунту (191,7 тис.т) зменшилось на 10,5%, при середній врожайності 132 ц з 1 га (торік – 137 ц з 1 га). Загальне виробництво плодоягідної продукції (27,4 тис.т) зросло порівняно з 1 жовтня 2015р. на 11,1%. Господарствами населення одержано 99,9% обсягу виробництва картоплі, 98,5% – плодів та ягід, 97,2% – овочів.

Станом на 1 жовтня п.р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) під посіви озимих культур підготовлено 199,4 тис.га площ
(на 23,6% менше ніж на початок жовтня 2015р.), оранку на зяб проведено на площі 175,5 тис.га (на 14% менше). Озимі на зерно та зелений корм, включаючи ріпак, під урожай 2017р. посіяно на площі 162,5 тис.га, що на 23% менше порівняно з 1 жовтня 2015р., у т.ч. зернові на зерно – 127 тис. га (на 28,2% менше), ріпак озимий на зерно – 32,3 тис.га (на 8,7% більше).

Тваринництво. У січні–вересні п.р. індекс обсягу виробництва продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 100,3%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 99,7%, господарствах населення – 100,5%.

Виробництво м’яса усіма категоріями господарств у січні–вересні 2016р. склало 52,8 тис.т та порівняно з січнем–вереснем 2015р. збільшилося на 1,8 тис.т або на 3,5%. У структурі реалізації худоби та птиці на забій сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) частка свиней становила 81% (у січні–вересні 2015р. – 82,6%), великої рогатої худоби – 15,8% (14,3%), овець та кіз – 0,3% (0,4%), птиці всіх видів – 2,9% (2,7%).

Обсяг вирощування худоби та птиці в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у січні–вересні 2016р. становив 16,8 тис.т,
що на 3,6% більше ніж у січні–вересні 2015р., у т.ч. свиней – 14 тис.т
(на 4,5%), великої рогатої худоби – 2,7 тис.т (на 1,3%). Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі зросли на 0,8% та становили 508 г, свиней – зменшилися на 3,3% (377 г). Співвідношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до реалізації тварин на забій становило 102% (у січні–вересні 2015р. – 108,6%).

Загальні обсяги виробництва м’яса (реалізація худоби та птиці
на забій у живій вазі) у січні–вересні 2016р. збільшилися порівняно
з січнем–вереснем 2015р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) 13 районів, значно – Вільшанського, Долинського та Олександрівського районів.

У січні–вересні п.р. загальне виробництво молока порівняно з січнем–вереснем 2015р. зменшилося на 1,3% і склало 251 тис.т, у т.ч. у господарствах населення – на 3,8% (207,2 тис.т), сільськогосподарських підприємствах – збільшилося на 12,3% (43,8 тис.т).

Виробництво молока збільшилося в аграрних підприємствах
(крім малих) 12 районів області, значно: Голованівського, Устинівського, Олександрівського та Компаніївського районів.

Порівняно з січнем–вереснем 2015р. в аграрних підприємствах (крім малих) середній надій молока від однієї корови, що була в наявності
на початок 2016р., збільшився на 452 кг (на 11,2%) і становив 4488 кг. Значно вища середньообласного рівня продуктивність корів у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Новгородківського (6800 кг), Устинівського                   (6398 кг) та Олександрійського (5460 кг) районів, найнижча – Бобринецького (1699 кг), Маловисківського (2393 кг), Вільшанського та Добровеличківського (по 2818 кг) районів.

Загальне виробництво яєць від птиці всіх видів у січні–вересні 2016р. порівняно з січнем–вереснем 2015р. зменшилося на 8% і склало 392,1 млн.шт,                                                у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – у 2,1 раза (40,5 млн.шт),                          у господарствах населення – зросло на 3% (351,6 млн.шт). Несучість курей–несучок в аграрних підприємствах (крім малих) у січні–вересні 2016р. склала 179 яєць (у січні–вересні 2015р. – 227 яєць). Виробництвом яєць займалися сільськогосподарські підприємства (крім малих) 8 районів області.

Загальна кількість великої рогатої худоби становила 118,9 тис. голів
(на 3,8% менше ніж на 1 жовтня 2015р.), у т.ч. корів – 59 тис. голів
(на 3,8% менше), свиней – 259,4 тис. голів (на 3,7% менше), овець та кіз –
49,5 тис. голів (на 3,5% менше), птиці – 6267,1 тис. голів (на 0,7% більше).

Порівняно з показниками на 1 жовтня 2015р. в аграрних підприємствах (крім малих) збільшилася кількість свиней на 3,3%, овець та кіз – на 4,2%, разом з тим зменшилася кількість великої рогатої худоби на 1% та птиці – у 16,7 разів; поголів’я корів залишилося на рівні відповідної дати 2015р.

На початок жовтня 2016р. населення утримувало 76,7% загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 жовтня 2015р. – 77,3%), у т.ч. корів – 82,7% (83,4%), свиней – 43,9% (47,6%), овець і кіз – 87,5% (88,3%), птиці всіх видів – 99,7% (95,6%).

У січні–вересні п.р. порівняно з відповідним періодом 2015р.
в аграрних підприємствах (крім малих) збільшилося загальне надходження приплоду телят (на 0,2 тис. голів або на 1,9%), поросят (на 11,5 тис. голів або                     на 7,3%) та ягнят і козенят (на 0,3 тис. голів або на 15,7%).
У розрахунку на 100 маток, які були на початок 2016р., вихід телят
від корів становив 56 голів проти 58 голів торік, поросят від основних свиноматок 1366 голів (1359), ягнят і козенят - 76 голів (59). Відсоток падежу великої рогатої худоби збільшився на 0,4 в.п.; свиней – на 0,4 в.п., овець і кіз – зменшився на 0,3 в.п. і склав відповідно 1,6%; 5,6%; 3,5%
до обороту стада.

Реалізація сільськогосподарської продукції. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих)
у січні–вересні 2016р. порівняно з січнем–вереснем 2015р. збільшилися
на 15,4%, у т.ч. на продукцію рослинництва – на 16,6%, тваринництва –
на 2%.

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства.                    У січні–вересні 2016р. від усіх категорій сільськогосподарських товаровиробників на переробні підприємства надійшло 8,4 тис.т тварин сільськогосподарських живих, що на 17,7% менше порівняно з січнем–вереснем 2015р. та 2,1 тис.т молока всіх видів (у 2,2 раза менше).

Із загального обсягу надходжень переробними підприємствами
від усіх категорій сільськогосподарських товаровиробників закуплено
6,9 тис.т тварин сільськогосподарських живих (на 19,8% менше ніж торік) та 2,1 тис.т молока всіх видів (у 2,2 раза менше).

Наявність зерна та насіння соняшнику. На 1 жовтня 2016р.                                   у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах,
що займалися зберіганням та переробленням зернових та зернобобових культур, було в наявності 2272,5 тис.т зерна (в 1,5 раза більше проти
1 жовтня 2015р.), у т.ч. 666,1 тис.т пшениці (на 23,2% менше). Безпосередньо                       в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 1782,4 тис.т зерна,                                   у т.ч. 394,9 тис.т пшениці, 177,7 тис.т кукурудзи, 127,3 тис.т ячменю,                             0,7 тис.т жита. Підприємства, що займалися зберіганням та переробленням зернових та зернобобових культур, мали в наявності 490,1 тис.т зерна (на 3% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 482,6 тис.т (на 22,3% менше проти                      1 жовтня 2015р.), з них безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) – 271,6 тис.т (на 26,5% менше), на підприємствах, що займалися зберіганням та переробленням – 211 тис.т (на 16,1% менше).

 

Промисловість

У вересні 2016р. порівняно з попереднім місяцем та вереснем 2015р. індекс промислового виробництва становив відповідно 139,4% та 123,9%,
за підсумками січня–вересня 2016р. – 115,5%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–
вересні 2016р. порівняно з січнем–вереснем 2015р. обсяг виробництва продукції збільшився на 14,5%, у т.ч. у добуванні руд кольорових
металів – на 24,8%.

На підприємствах переробної промисловості у січні–вересні 2016р. порівняно з січнем–вереснем 2015р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 17,5%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–вереснем 2015р. збільшився на 21%, у т.ч. у виробництві інших харчових продуктів – на 32,5%, молочних
продуктів – на 31,2%, олії та тваринних жирів – на 25,9%, готових кормів для тварин – на 2,3%. Водночас у виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості обсяги продукції зменшилися на 26,2%, м’яса та м’ясних продуктів – на 10,9%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 9%.

У січні–вересні 2016р. порівняно з січнем–вереснем 2015р. спостерігалося збільшення виробництва олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) на 117185 т, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао, – на 1892 т, круп – на 1702 т, кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім борошна та гранул із люцерни, –
на 987 т, печива солодкого і вафель – на 334 т, їжі та страв готових з виробів макаронних – на 301 т, м’яса великої рогатої худоби замороженого – на 139 т, сирів жирних – на 112 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 13 т.

Водночас зменшилося виробництво борошна на 15737 т, олії соєвої нерафінованої та її фракцій – на  7792 т, виробів ковбасних – на 1936 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 1756 т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 719 т, горіхів, арахісу та насіння, смажених, солених чи приготованих в інший спосіб – на 566 т, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 98 т, виробів здобних (булочок підвищеної калорійності, листкових, рулетів з маком, рогаликів тощо) – на 97 т.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів
зі шкіри та інших матеріалів
спостерігалося збільшення випуску продукції на 16,3%, у т.ч. у виробництві одягу – на 0,8%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу
та поліграфічній діяльності
у січні–вересні 2016р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 25,3%, у т.ч. у виготовленні виробів з паперу та картону – на 42%, лісопильному та стругальному виробництві – на 39,8%. Водночас суттєве скорочення випуску продукції (на 73%) спостерігалося у поліграфічній діяльності і наданні пов’язаних із нею послуг.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–вересні 2016р. індекс промислової продукції становив 82,1%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції у січні–вересні 2016р. порівняно з січнем–вереснем 2015р. збільшився на 8,2%, у т.ч. у виробництві скла та виробів зі скла – у 2,1 раза, на підприємствах з різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю – на 14%, виробництві будівельних матеріалів із глини – на 9%, виготовленні виробів із бетону, гіпсу та цементу – на 4,6%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання обсяг виробництва продукції збільшився на 2,3%. 

У машинобудуванні випуск промислової продукції у січні–вересні 2016р. порівняно з січнем–вереснем 2015р. збільшився на 25,1%, у т.ч. на підприємствах із виробництва інших машин і устатковання загального призначення – на 64,3%, машин та устатковання для сільського та лісового господарства – на 5,8%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції зросли на 7,1%.

Будівництво

У січні–вересні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 383,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–вересні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 95,4%.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились наступним чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння – 66,2% загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонту (18,9% та 14,9% відповідно).

 

 

 

 

Транспорт

У січні–вересні 2016р. підприємствами транспорту перевезено вантажів на 18,2% більше ніж у січні–вересні 2015р., вантажооборот зменшився на 15%.

Залізницею у січні–вересні 2016р. перевезено 5713,9 тис.т вантажів,
що на 27,5% більше ніж у січні–вересні 2015р. Збільшилося перевезення кам’яного вугілля (у 4 рази), зерна і продуктів перемолу (в 1,5 раза), брухту чорних металів (на 25,8%), будівельних матеріалів (на 22,3%). Разом із цим перевезення лісових вантажів зменшилося на 88,9%, хімічних і мінеральних добрив – на 71,9%, нафти і нафтопродуктів – на 8,7%. 

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–вересні 2016р. перевезено                          3056,1 тис.т вантажів, що на 4,1% більше порівняно з січнем–вереснем 2015р., вантажооборот зріс на 7,1% і становив 574,1 млн.ткм.

У січні–вересні 2016р. послугами пасажирського транспортускористалися 43,4 млн. пасажирів, що на 8% менше ніж у січні–вересні 2015р., пасажирооборот збільшився на 3% і становив 1916,8 млн.пас.км.

Залізницею у січні–вересні 2016р. перевезено 3,7 млн. пасажирів,
що на 2,8% менше ніж у січні–вересні 2015р.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–вересні 2016р. перевезено 35 млн. пасажирів, що на 1,8% менше порівняно з січнем–вереснем 2015р. Пасажирооборот підприємств автомобільного транспорту зменшився на 3,3%                          і становив 614,8 млн.пас.км. Обсяги перевезень пасажирів фізичними особами–підприємцями у січні–вересні 2016р. збільшились на 5,4% та становили                             10,9 млн. пасажирів.

Зовнішня торгівля товарами

У січні–серпні 2016р. обсяг експорту товарів склав 247,8 млн.дол. США, імпорту – 120,7 млн.дол. Порівняно з січнем–серпнем 2015р. експорт скоротився на 10,6%, імпорт збільшивсяв 1,7 раза. Позитивне сальдо становило 127,1 млн.дол. (у січні–серпні 2015р. – 204,3 млн.дол.).

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: жири та олії тваринного або рослинного походження (97,3 млн.дол.), зернові культури (40,1 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості                               (24,1 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні–серпні 2016р. склав                       2,05 (у січні–серпні 2015р. – 3,81).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 106 країн світу.

У цілому область експортувала товари до 96 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 75,2 млн.дол. (30,4% загального обсягу експорту) та збільшився на 20,9% порівняно з січнем–серпнем 2015р.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки                            до Франції, Великої Британії, Італії, Нідерландів, серед інших країн –                                  до Бангладешу, Індонезії, Ірану, Ісламської Республіки, Таїланду, Марокко, США. Водночас зменшилися поставки до Білорусі, Туреччини, Китаю, Іспанії.

Найбільші експортні поставки здійснювались до Російської Федерації – 11,7% загального обсягу експорту (механічні машини), Індії – 9,7% (жири та олії тваринного або рослинного походження), Італії – 7,4% (жири та олії тваринного або рослинного походження), Нідерландів – 7,3% (жири та олії тваринного або рослинного походження), Єгипту – 6,6% (зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження).

У січні–серпні 2016р. з області експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження на суму 97,3 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 50,6 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 38,1 млн.дол., готових харчових продуктів – на 32,5 млн.дол.

Імпорт товарів здійснювався з 60 країн-партнерів. Обсяг імпорту товарів із країн ЄС становив 51,5 млн.дол. (42,7% загального обсягу) та збільшився в 1,8 раза проти січня–серпня 2015р.

Імпортні поставки порівняно з січнем–серпнем 2015р. зросли
з Китаю, Польщі, Білорусі, Бельґії, Німеччини, США, скоротилися –
з Малайзії, Індонезії, Болгарії, Російської Федерації.

Найбільші надходження здійснювались з США – 17,3% загального обсягу імпорту (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини), Китаю – 14,9% (машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, взуття, каучук, гума), Німеччини – 13,2% (механічні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного), Туреччини – 8,2% (засоби наземного транспорту, крім залізничного,  недорогоцінні метали та вироби                      з них), Бельґії – 5,4% (механічні машини).

У січні–серпні 2016р. в область надійшло машин, обладнання                                та механізмів; електротехнічного обладнання на суму 49,7 млн.дол., засобів наземного транспорту, крім залізничного, – на 25,9 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 10,4 млн.дол., полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – на 7,8 млн.дол., продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 7 млн.дол., текстильних матеріалів та текстильних виробів – на 6,5 млн.дол.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін в області у вересні 2016р. порівняно
з попереднім місяцем становив 101,6%, з початку року – 105,7%.

На споживчому ринку у вересні 2016р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,1%. Найбільше (на 14,4%) подешевшали крупи гречані. На 3,6–0,1% знизилися ціни на фрукти, овочі, сіль, оливкову олію, хліб, чай, соняшникову олію, макаронні вироби, цукор, рибу та продукти з риби. Водночас на 3,3–0,5% підвищились ціни на масло, молоко, сири, кондитерські вироби з цукру, яйця, рис, харчовий лід і морозиво, м’ясо та м’ясопродукти, сметану, мед натуральний, кондитерські вироби з борошна, каву, кисломолочну продукцію, сало.

Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 2,9%,
у т.ч. тютюнові вироби – на 3,2%, алкогольні напої – на 2,3%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 4,1% відбулося за рахунок підвищення тарифів
на електроенергію на 27,8%, водопостачання – на 17,3%, каналізацію –
на 8,8%.

Одяг і взуття подорожчали на 7,2%, зокрема, взуття – на 10,3%,
одяг – на 5,5%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 1%. Найбільше (на 24,8%) зросла вартість проїзду у приміському поїзді. На 3,5–0,8% подорожчали автомобілі, обслуговування та ремонт власних транспортних засобів, паливо та мастила.

Послуги освіти подорожчали на 5,6% у т.ч. плата за навчання
в закладах середньої та вищої освіти на 13,1% та 10,1% відповідно.

 

Головне управління статистики у Кіровоградській областіwww.kr.ukrstat.gov.ua

Друк

Опитування
Корисні ресурси

  Офіційне інтернет-представництво Президента України


  Верховна Рада України


  Законодавство України


  Кабінет Міністрів України


  Кіровоградська ОДА


  Кіровоградська обласна рада


  Добровеличківська райдержадміністрація


  Добровеличківська райрада


  Хід виконання програми


  Укрінформ