Головна > Новини > Про контрольованы операції

Про контрольованы операції


22.09.2014, 08:58. Розмістив: Admin

Відповідно до п.п. 39.2.1 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) для цілей цього Кодексу контрольованими операціями є, зокрема:

— господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків із пов’язаними особами — нерезидентами;

— господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків із пов’язаними особами — резидентами, які:

• задекларували від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік;

• застосовують спеціальні режими оподаткування станом на початок податкового (звітного) року;

• сплачують податок на прибуток підприємств та/або ПДВ за іншою ставкою, ніж базова (основна), що встановлена відповідно до ПКУ, станом на початок податкового (звітного) року;

• не були платниками податку на прибуток підприємств та/або ПДВ станом на початок податкового (звітного) року;

— операції, однією зі сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою, на 5 і більше відсоткових пунктів нижчою, ніж в Україні.

Перелік таких держав (територій) затверджується Кабміном.

З огляду на це здійснювані операції, однією зі сторін яких є постійне представництво нерезидента, іншою — резидент, підпадають під визначення контрольованих як такі, що здійснюються з нерезидентом, якщо нерезидент є пов’язаною особою з резидентом або підпадає під дію п.п. 39.2.1.2 ПКУ.

У цьому випадку резидент зобов’язаний подавати звіт про здійснені контрольовані операції до контролюючого органу до 1 травня року, наступного за звітним.


Повернутися назад