Навігація

Архів новин

Вхід

Офіційний сайт Добровеличківської селищної ради » Новини » Інформаційне повідомлення

Інформаційне повідомлення

 

Інформаційне повідомлення

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта державної власності – адміністративна будівля загальною площею 201,5 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, смт Добровеличківка, вул. Шевченка, 124, та знаходиться на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 02360926)

 

            1) Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: адміністративна будівля загальною площею 201,5 кв.м.

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н,
смт Добровеличківка, вул. Шевченка, 124.

Назва балансоутримувача: Головне управління статистики у Кіровоградській області, код ЄДРПОУ 02360926, адреса: м. Кропивницький, вул. Соборна, 7А, телефон (0522)333240.

 

            Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Адреса розташу-вання

Загальна площа, м кв.

Реєстраційний номер

Функ-ціона-льне використання

Підстава виникнення права власності

Форма власності

та власник

Адміністративна будівля загальною площею 201,5 кв.м.

 

Кіровоград-ська обл., Добровели-чківський

р-н, смт До-бровелич-ківка, вул. Шев-ченка, 124.

201,5

1394765135217

Адмі-ністра-тивна будівля

Витяг з Держав-ного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, №102233978 від 01.11.2017

Державна,  Державна служба статисти-ки України,

код ЄДРПОУ 37507880

           

            Опис об`єкта: одноповерхова нежитлова будівля (літ. Аа) загальною площею
201,5 кв.м з вбиральнею на території. Рік побудови - 1903. Фундаменти – бутові; стіни та перегородки - дерев`яно-мазані, облицьовані цеглою; перекриття та покриття – дерев`яно – балочне; покрівля – металева. Опалення – пічне. Водопостачання, каналізація, газопостачання – відсутні. Підведено електропостачання. Загальний стан приміщень – незадовільний, потребує проведення ремонтних робіт.      

 

             Відомості про земельну ділянку:

Назва

Адреса розташу-вання

Площа, земель-ної ділянки (м кв.)

Кадастровий номер

Цільове призначення земельної ділянки

Форма власності,

підстава на право користування земельною ділянкою,
інформація про обтяження

Земель-на ділянка

Кіровоград-ська обл., Добро величківсь-кий р-н,
смт Добро- величківка, вул. Шевченка, 124

1729

3521700000:50:010:0008

для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

Державна, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-3509321372019 від 18.06.2019;  відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.

            Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта, або його частини: договори оренди відсутні.

 

            2) Інформація про аукціон.

            Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

            Дата та час проведення аукціону: 22 червня 2021 року

            Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону час його проведення.

            Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

            Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

 

            3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

            Приватизація об’єкта державної власності – адміністративна будівля загальною площею 201,5 кв.м, що розташований за адресою: Кіровоградська обл.,
Добровеличківський р-н, смт Добровеличківка, вул. Шевченка, 124, та знаходиться на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області (код ЄДРПОУ 02360926) (далі – об`єкт приватизації) здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

            Покупець об’єкта приватизації, повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

            Стартова ціна об’єкта для:

            - аукціону з умовами – 435 720,00 гривень (без урахування ПДВ);

            - аукціону із зниженням стартової ціни – 217 860,00 гривень (без урахування ПДВ);

            - аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 217 860,00 гривень  (без урахування ПДВ).

            На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.

 

 

            Розмір гарантійного внеску для:

            - аукціону з умовами – 43 572,00 гривень (без урахування ПДВ);

            - аукціону із зниженням стартової ціни – 21 786,00 гривень (без урахування ПДВ);

            - аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 21 786,00 гривень (без урахування ПДВ).

            Розмір реєстраційного внеску: 1 200 гривень 00 копійок.

            Умови продажу:

            Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня укладання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, на рахунок Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях (буде зазначено в договорі купівлі-продажу) в сумі 2 490,00 грн (дві тисячі чотириста дев`яносто гривень 00 копійок), без ПДВ.

 

            4) Додаткова інформація.

            Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об'єкти.

            Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

            в національній валюті:

            Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

            Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації).

            Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску).

            Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, ГУДКСУ у Дніпропетровській області.

            Код за ЄДРПОУ  42767945.

            Призначення платежу: (обов`язково вказати за що та за який об`єкт перераховуються кошти).

            Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням:

            https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

            Час і місце проведення огляду об'єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем розташування об`єкта приватизації: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н,
смт Добровеличківка, вул. Шевченка, 124. Контактна особа: представник балансоутримувача - Скріпнік Павло Всеволодович, телефон (050)321-8-555, адреса електронної пошти: gus@kr.ukrstat.gov.ua.

            Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях,
адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6; адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45.

            Адреса Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях: м. Кропивницький, вул. Глинки, 2; відповідальна особа – Восковщук Валентина Миколаївна, телефони для довідок (0522) 332400, 332579; адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

 

            5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

            Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 14.05.2021 № 12/01-98.

            Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:

UA-AR-P-2020-03-05-000002-2.

            Період між аукціонами:

            - аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (тридцять) календарних днів;

            - аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 30 (тридцять) календарних днів.

            Крок аукціону для:

            - аукціону з умовами – 4 357,20 гривень;

            - аукціон із зниженням стартової ціни – 2 178,60 гривень;

            - аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 178,60  гривень.

            Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

            Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2Додаткову інформацію також можна отримати за посиланням: https://privatization.gov.ua/product/administratyvna-budivlya-zagalnoyu-ploshheyu-201-5-kv-m/ 

Друк

Додавання коментаря

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent

Код: оновити, якщо не видно коду

  Маєте проблеми зору?
  Оберіть зручний формат:

  A-    A    A+  Увімкнути альтернативну версію сайту


Опитування
Корисні ресурси


  Офіційне інтернет-представництво Президента України


  Верховна Рада України


  Законодавство України


  Кабінет Міністрів України


  Кіровоградська ОДА


  Кіровоградська обласна рада


  Добровеличківська райдержадміністрація


  Добровеличківська райрада