Навігація

Архів новин

Вхід

Офіційний сайт Добровеличківської селищної ради » Матеріали за Лютий 2022 року » Сторінка 9

Відбувся конкурс

03 лютого 2022 року відбувся конкурс на заміщення вакантних посад:

начальника відділу комунальної власності, містобудування, архітектури, ЖКГ та цивільного захисту виконавчого органу Добровеличківської селищної ради-Апарату ради;

головного спеціаліста-інспектора праці відділу соціального захисту населення виконавчого органу Добровеличківської селищної ради-Апарату ради.

 

  

 

Докладніше

Земельні послуги на Гіді з державних послуг

Плануєте зареєструвати земельну ділянку, затвердити проєкт землеустрою або внести відомості про межі частини ділянки до Державного земельного кадастру? Гід з державних послуг підкаже як та за який час це можна зробити. 

 

Для вашої зручності підготували добірку земельних дозвільних послуг на Гіді.

 

Більше про те, де отримати державні послуги, дивіться на платформі Дія.Центрів. Тут можна знайти найближчий Центр, залишити відгук, дізнатися робочі години, а також є навчання для працівників Центрів.

Влаштування до притулку особи, яка постраждала від домашнього насильства

 

У відповідності до положень Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» до спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб належать, зокрема, притулки для постраждалих осіб.

Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі - спеціалізована служба підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Притулок утворюється місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

Докладніше

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 17-р від 02.02.2022 року Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Добровеличківській селищній раді

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

від 02 лютого 2022 року                                                                                   №17-р

 

Про затвердження

Порядку особистого прийому громадян  

у Добровеличківській  селищній раді

 

Відповідно  статті 22 Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" , з метою належної організації та проведення особистого прийому громадян у Добровеличківській селищній раді

 

1.Затвердити Порядок особистого прийому громадян у Добровеличківській  селищній раді, що додається.

 

2.Начальнику  загального відділу виконавчого органу Добровеличківської селищної ради - Апарату ради забезпечити оприлюднення цього розпорядження на  офіційному сайті Добровеличківської селищної ради.

 

3.Контроль за виконанням цього  розпорядження залишаю за собою.

 

 

            Селищний голова                                               Володимир ОСІЄВСЬКИЙ

 

                                    _______________________________________________                                 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                     Розпорядження  Добровеличківського

                                                                    селищного голови

                                                                              від 02 лютого 2022 року №17-р

                                                                                                                                                                      

 ПОРЯДОК

особистого прийому громадян

у Добровеличківській селищній раді

 

І. Загальні положення

 

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Добровеличківській селищній раді (далі - селищній раді).

 

2. Посадові особи, які здійснюють особистий прийом громадян у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про звернення громадян", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", іншими нормативно- правовими актами.

 

3. Особистий прийом громадян, яким присвоєно звання Герой України, Герой Радянського Союзу та Герой Соціалістичної праці, осіб з інвалідністю внаслідок війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати - героїня" проводиться першочергово.

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, особи з інвалідністю, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, учасники АТО, внутрішньо переміщені особи, одинокі матері (батьки) та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

 

4. Особи, які не є громадянами України і перебувають в Україні на законних підставах, користуються таким самим правом на звернення щодо особистого прийому посадовими особами селищної ради, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.


 

II Запис на особистий прийом громадян

 

1.Особистий прийом громадян селищним головою , першим заступником та заступниками селищного голови , секретарем ради, проводиться у спеціально визначеному приміщенні за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян керівництвом селищної ради, затвердженим розпорядженням селищного голови.

 

2.Інформація про порядок особистого прийому громадян у селищній раді і графік особистого прийому громадян керівництвом селищної ради розміщується  на офіційному вебсайті селищної ради  в рубриці "Звернення громадян" та на інформаційному стенді в приміщенні адміністративної будівлі селищної ради за адресою: смт Добровеличківка, вул.Незалежності, 112.

 

3.Організація особистого прийому громадян та попередній запис на прийом до селищного голови , першого заступника та заступників  селищного голови , секретаря ради  здійснюється секретарем керівника.

 

4.Попередній запис на прийом проводиться не пізніше ніж за 3 робочі дні до дня прийому. Громадяни попередньо записані  на  особистий  прийом  до  керівництва  селищної ради    повідомляються  у телефонному режимі  за      день  до проведення прийому про дату, місце проведення та час прийому.

 

5.Під час попереднього запису на особистий прийом з’ясовуються прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи державних органів він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа до компетенції якої (якого) належить вирішення питання, порушеного заявником, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються заявником для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

 

6.Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, якщо такі відомості не стосуються змісту порушених у зверненні питань.

 

7.У разі якщо особа з інвалідністю не може здійснити письмовий виклад змісту питань, що порушуватимуться перед посадовою особою селищної ради, оформлення такого письмового викладу питань здійснюється працівником  загального  відділу.

 

8.У записі на особистий прийом може бути відмовлено з таких підстав:

 

 • якщо порушене питання розглядалось керівництвом селищної ради та було вирішено по суті;

 

 • якщо звернення з приводу оскарження рішення було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян".

 

9.Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються  відповідні  роз’яснення.


10.Забороняється відмова громадянинові у записі на особистий прийом з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність, незнання мови тощо.

 

III  Організація та проведення особистих прийомів громадян

 

1. У разі відсутності  селищного  голови    особистий  прийом громадян,  за  дорученням  голови,  здійснюють  перший  заступник, заступники голови, секретар ради,  про  що  завчасно  повідомляється громадянин, записаний на особистий прийом до цієї посадової особи.

 

2. У разі незгоди громадянина на особистий прийом іншою уповноваженою   посадовою особою селищної ради, громадянин має право подати письмове звернення, яке опрацьовується та реєструється відповідно до  Закону України "Про звернення громадян", або записатися на інший день особистого прийому відповідною посадовою особою згідно з графіком.

 

3. Під час особистого прийому громадянин зобов’язаний пред’явити документ, що посвідчує його особу. У разі відсутності такого документа або відмови його пред’явити громадянин не допускається до особистого прийому.

 

4. Під час особистого прийому громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що посвідчують їхні особи та підтверджують повноваження.

 

5. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

 

6. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

 

7. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином питань, під час особистого прийому, керівники селищної ради, які здійснюють особистий прийом, можуть залучати до їх розгляду працівників відповідних відділів,структурних підрозділів селищної ради, керівників підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління селищної ради, або одержувати за запитом від них необхідну інформацію.

 

8. Якщо вирішити порушене у зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові ,за його згодою, надається усна або письмова відповідь.

 

9. Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до компетенції селищної ради, в термін не більше п’яти днів з дня реєстрації, воно надсилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо  звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, в той самий термін воно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

 

10. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому керівництвом селищної ради, передаються до загального відділу  для реєстрації.

11. Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому керівництвом селищної ради надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом. У разі відсутності - особою, яка виконує її обов’язки.

 

12. Під час особистого прийому громадян відомості щодо кожного заявника та інформація про прийняте під час особистого прийому рішення вносяться секретарем керівника  до Журналу обліку особистого прийому громадян, згідно з додатком  .

 

13. У разі, якщо заявник після проведення особистого прийому не вимагає письмової відповіді, вона не надається, про що робиться відмітка у Журналі обліку особистого прийому громадян.

 

14. Облік прийому громадян та контроль строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому керівництвом селищної ради, здійснюються секретарем керівника та загальним відділом виконавчого органу  Добровеличківської селищної ради - Апарату ради.

15. Старости  старостинських округів здійснюють  особисті прийоми громадян в населених пунктах відповідних    старостинських округів згідно  графіку особистого   прийому  громадян.

 

 --------------------------------------------------------

 

                                                                                                                                                  Додаток

                                                                  до п.12 Порядку особистого прийому

                                                                  громадян у Добровеличківській

                                                                  селищній раді

                                              

 

ЖУРНАЛ
обліку особистого прийому громадян

 

№ пп

Дата прийому

Хто приймає

Прізвище, ім'я, по батькові, адреса чи місце роботи, категорія (соціальний стан) громадянина

Порушені питання

Кому доручено розгляд, зміст доручення, термін виконання

Наслідки розгляду, індекс, дата одержання відповіді від виконавця

короткий зміст

індекси

1

2

3

4

5

6

7

 

 

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Юридичне визначення соціальних категорій дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визначено статтею 1 Закону України "Про охорону дитинства":

Дитина-сирота - дитина, в якої померли чи загинули батьки.

Діти, позбавлені батьківського піклування, - діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами Національної поліції, пов’язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також діти, розлучені із сім’єю, підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України або в районах проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та безпритульні діти.

Докладніше

Заходи протидії домашньому насильству у випадку, якщо однією зі сторін є дитина

Дитина-кривдник - особа, яка не досягла 18 років та вчинила домашнє насильство у будь-якій формі.

Дитина, яка постраждала від домашнього насильства - особа, яка не досягла 18 років та зазнала домашнього насильства у будь-якій формі або стала свідком (очевидцем) такого насильства.

Докладніше

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 14-р від 02.02.2022 року Про скликання двадцять третьої сесії Добровеличківської селищної ради восьмого скликання

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

від 02 лютого 2022 року                                                                                   №14-р

 

Про скликання двадцять третьої

сесії Добровеличківської селищної

ради восьмого скликання

 

Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, 17 Регламенту Добровеличківської селищної ради, 

 1. Скликати 11 лютого 2022 року о 10 годині в сесійній залі Добровеличківської селищної ради двадцять третю сесію  Добровеличківської селищної ради восьмого скликання.
 2. На розгляд двадцять третьої сесії Добровеличківської селищної ради внести питання, згідно додатку.
 3. Провести 9-10 лютого 2022 року в приміщенні селищної ради засідання профільних депутатських комісій.
 4. Запросити на пленарне засідання двадцять третьої сесії селищної ради восьмого скликання депутатів селищної ради, заступників селищного голови, керівників структурних підрозділів та виконавчих органів ради, старост, інших запрошених.
 5. Апарату селищної ради здійснити організаційну підготовку та проведення пленарного засідання, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.
 6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря селищної ради Аллу Горбатюк.

 

 

Селищний голова                                                Володимир ОСІЄВСЬКИЙ

 

 _______________________________________

 

 

ДОДАТОК

до розпорядження Добровеличківського

селищного голови

від 02 лютого 2022 року № 14-р

 

Питання,

що виносяться на розгляд

двадцять третьої сесії Добровеличківської

селищної ради восьмого скликання

 

1.Про звіт про виконання Програми соціального захисту населення Добровеличківської селищної ради за 2021 рік

 

2.Про  створення служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, та інших маломобільних груп населення «соціальне таксі» в комунальній установі "Центр надання соціальних послуг населенню» виконавчого комітету Добровеличківської селищної ради

 

3.Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа на 2022-2024 року

 

4.Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ про службу у справах дітей виконавчого органу Добровеличківської селищної ради – Апарату ради в новій редакції.

 

5.Про затвердження Програми «Безпечне правосуддя» на території Добровеличківської селищної територіальної громади Новоукраїнського району Кіровоградської області на 2022 рік

 

6.Про внесення змін до рішення сесії Добровеличківської селищної ради від 24 грудня 2021 року № 371 «Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку Добровеличківської селищної ради на 2022 рік»

 

7.Про внесення змін до рішення сесії Добровеличківської селищної ради від 24.12.2021 року № 272 «Про бюджет Добровеличківської селищної  територіальної громади на  2022 рік».

 

8.Про внесення змін до рішення селищної ради від 24 грудня 2020 року № 47.

 

9.Про встановлення порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств до бюджету Добровеличківської селищної ради на 2022 рік.

 

10.Про надання дозволу комунальному підприємству «Нілот» на укладання договору фінансового лізингу з метою придбання комунальної техніки  

 

11.Про внесення змін до рішення селищної ради від 15 лютого 2021 року № 65 «Про Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального підприємства, закладу охорони здоров’я Добровеличківської селищної ради

 

12.Про затвердження на посаду

 

13.Про план роботи селищної ради на 2022 рік

 

14.Земельні питання:

 • 14.1.Про реєстрацію права комунальної власності;
 • 14.2.Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність;
 • 14.3.Про затвердження технічної документації та передачу земельних ділянок у власність;
 • 14.4.Про внесення змін до рішень селищної ради;
 • 14.5.Про надання  дозволу на розробку  технічної документації із землеустрою;
 • 14.6.Про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність;
 • 14.7.Про відмову в затвердженні в проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність;
 • 14.8.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної  ділянки ;
 • 14.9.Про затвердження проекту землеустрою та надання земельних ділянок в оренду;
 • 14.10.Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки в   постійне користування;
 • 14.11.Про скасування рішень селищної ради;
 • 14.12.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність;
 • 14.13.Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду;
 • 14.14.Про надання  дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду;
 • 14.15.Про надання  дозволу щодо укладання договору оренди земельної ділянки Пальмовій О.В.;
 • 14.16.Про надання  дозволу щодо укладання договору оренди земельної ділянки ФГ Солопун О.М.
 • 14.17.Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду АТ «Ощадбанк».

15.Різне.

 

 

Секретар селищної ради                                            Алла ГОРБАТЮК

 __________________________________________

Нові експонати музею

2 лютого 2022 року в комунальному закладі «Добровеличківський краєзнавчий музей» продовжено презентацію виставки нових надходжень у фондову збірку в 2021 році.

 

 

Директор музею Валентина Грінченко  провела огляд виставки,  розповіла про нові теми комплектування фондової збірки, зокрема, тему «Історія  організацій та установ Добровеличківського району», і як результат проведеної роботи  продемонструвала слайд-шоу світлин, які експонувались на виставці «Історія Добровеличківської районної державної адміністрації у персоналіях»...  

Докладніше

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКА ГРОМАДА ПОСІЛА ДЕСЯТЕ МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ СЕРЕД ГРОМАД КІРОВОГРАДЩИНИ !!!

Оприлюднено рейтинг інституційної спроможності і сталого розвитку малих та середніх громад Кіровоградщини, серед яких Добровеличківська територіальна громада очолила 10 місце в рейтингу станом на 01.01.2022 р. https://www.facebook.com/Centersupportsmallcity/

 

 

 

Його створили за результатами обробки наданої громадами інформації, Фондом "Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу" щодо громад України з чисельністю населення до 150 тисяч.

Рейтинг враховує 40 показників та відображає інституційну привабливість громад.

 

 

ОГОЛОШЕННЯ!

 

  Маєте проблеми зору?
  Оберіть зручний формат:

  A-    A    A+  Увімкнути альтернативну версію сайту


Опитування
Корисні ресурси


  Офіційне інтернет-представництво Президента України


  Верховна Рада України


  Законодавство України


  Кабінет Міністрів України


  Кіровоградська ОДА


  Кіровоградська обласна рада