Навігація

Архів новин

Вхід

Офіційний сайт Добровеличківської селищної ради » Регуляторна політика » Аналіз регуляторного впливу

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Завантажити - analz-reg-vpliv.docx (Переглянути онлайн)  

Офіційне оприлюднення Правил утримання тварин на території Добровеличківської селищної ради

Завантажити - Правила_утримання_тварин.doc (Переглянути онлайн)  

Аналіз_Регуляторного_впливу_Чорновик.doc (Переглянути онлайн)  

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

До проекту рішення Добровеличківської селищної ради

«Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду

комунального майна Добровеличківської селищної ради»

 

Аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160/ІV (зі змінами) та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 (зі змінами).

І. Визначення та аналіз проблеми,  яку передбачається розв’язати шляхом регулювання господарських відносин

 

        Законом України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 р. № 157-IX в редакції від 01.01.2021 року підстава № 1081-ІХ (далі-Закон), положення якого свідчить про повну трансформацію відносин у сфері оренди державного та комунального майна. Зокрема, кардинально змінюється процедура передачі майна в оренду, продовження орендних відносин, а саме, запровадження цих процедур через електронний аукціоні з використанням  електронної торгової системи, змінюється  процедура визначення вартості об’єкта оренди, також розширено коло суб’єктів, які наділені розпорядчими повноваженнями, пропонується систематизувати об’єкти оренди за певними переліками. Електронний аукціон – спосіб надання в оренду майна, за яким переможцем стає учасник, що в ході торгів в електронній торговій системі ProZorro, який у Продажі запропонував найбільшу орендну плату. Використання електронної торгової системи ProZorro  дозволить значно підвищити попит на оренду комунального майна завдяки сучасним електронним сервісам, дасть можливість дистанційної подачі заяви та документів щодо отримання права оренди комунального майна, нівелюватиме будь-які можливі домовленості між учасниками торгів чи сумніви щодо прозорості процедури визначення орендаря, тобто виключить будь-які корупційні ризики.

         Також, Закон передбачає затвердження Кабінетом Міністрів України ряду підзаконних нормативно-правових актів щодо оренди державного майна та можливість для представницьких органів місцевого самоврядування самостійного розроблення та затвердження нормативних актів щодо комунального майна з метою врахування особливостей такого майна. Зокрема, щодо комунального майна Законом передбачено можливість затвердження представницькими органами місцевого самоврядування Примірного договору оренди (стаття 16), Методики розрахунку орендної плати, в тому числі і орендних ставок, Порядку розподілу орендної плати (стаття 17), Порядку виконання контрольних функцій (стаття 26), Додаткового переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню (стаття 18) тощо.  

         Відповідно проектом рішення пропонується затвердити Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Добровеличківської селищної ради, Порядок розподілу орендної плати за використання комунального майна Добровеличківської селищної ради.

         В цілому прийняття даного рішення дасть змогу реалізувати норми нового Закону України «Про оренду державного та комунального майна», зокрема, передавати в оренду об’єкти комунальної власності територіальної громади смт Добровеличківка (крім землі) на конкурентних засадах способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду (в тому числі електронного аукціону щодо продовження договору оренди) з врахуванням особливостей комунального майна в межах, визначених цим Законом. Також, затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню (додаток 1 до Положення), дасть змогу закріпити за конкретними підприємствами, установами, організаціями, що надають соціально важливі послуги  населенню                   смт Добровеличківка, право продовження договорів оренди без проведення електронного аукціону. Оренда майна є одним із методів ефективного управління комунальним майном та джерелом наповнення селищного бюджету, відповідно проектом рішення передбачається обмежити загальну кількість кроків, на які знижується стартова ціна лота на аукціоні за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій, - трьома кроками.

          Отже, передача об’єктів комунальної власності на конкурсних засадах, способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду через електронну торгову систему забезпечить високий рівень відкритості, доступності інформації щодо проведення процедур передачі комунального майна в оренду, виключить корупційні ризики при передачі комунального майна в оренду, забезпечить високий рівень довіри до органів місцевого самоврядування, як до суб’єкта господарсько-правових відносин.  

Назва регуляторного акта – рішення сесії селищної ради «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна Добровеличківської селищної ради»

Регуляторний орган – виконавчий комітет Добровеличківської селищної ради.

Розробник документа – Відділу комунальної власності, містобудування, архітектури, ЖКГ та цивільного захисту виконавчого органу Добровеличківської селищної ради – Апарату ради.

Відповідальна особа – Перший заступник Добровеличківського селищного голови – Яцевич Олександр Валерійович Контактний телефон: (052 53) 5 12 68.

Основні групи на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

-

+

Держава в особі органів місцевого самоврядування

+

-

Суб’єкти господарювання,

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємства

+

-

 

Проблема не може бути розв’язання за допомогою ринкових механізмів, оскільки, відповідно до ст. 1 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  регуляторний  акт  –  це прийнятий уповноваженим регуляторним  органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання.

Проект регуляторного акта розроблено у відповідності до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 р. №483.

ІІ. Цілі державного регулювання

Прийняття регуляторного акта дасть можливість:

1 – забезпечити правове регулювання орендних відносин на місцевому рівні з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах, дозволених новим Законом України «Про оренду державного та комунального майна».

2 – реалізувати норми нового ЗУ «Про оренду державного та комунального майна», зокрема, передавати в оренду об’єкти комунальної власності територіальної громади смт Добровеличківка (крім землі) на конкурентних засадах способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду (в тому числі електронного аукціону щодо продовження договору оренди) з врахуванням особливостей оренди комунального майна;

3 – врахувати інтереси територіальної громади смт Добровеличківка щодо максимізації доходів від оренди комунального майна;

4 – забезпечити високий рівень відкритості, доступності інформації щодо проведення процедур передачі комунального майна в оренду, виключити корупційні ризики при передачі комунального майна в оренду, забезпечити високий рівень довіри до органів місцевого самоврядування, як до суб’єкта господарсько-правових відносин.   

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час

1. Не дозволить досягти цілей державного регулювання, оскільки, чинні локальні нормативні правові акти територіальної громади смт Добровеличківка з питань оренди не відповідають зміненому законодавству з питань оренди комунального майна, не передбачають механізму передачі майна в оренду способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду через електронну торгову систему.

 2. Відсутність правового регулювання орендних відносин на місцевому рівні та не врахування особливостей оренди комунального майна в межах, дозволених новим Законом України «Про оренду державного та комунального майна».

3. Не будуть враховані інтереси територіальної громади щодо максимізації доходів від оренди комунального майна, шляхом застосування максимальної кількості кроків, на які знижується стартова ціна лота на аукціоні за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій.

Альтернатива 2.

Прийняття запропонованого проекту рішення

1. Забезпечить правове регулювання орендних відносин на місцевому рівні з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах, дозволених Законом.

2. Прийняття запропонованого Положення дасть змогу реалізувати норми нового ЗУ «Про оренду   державного та комунального майна» з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах, дозволених цим Законом. А саме, передавати в оренду об’єкти комунальної власності Добровеличківської територіальної громади (крім землі) на конкурентних засадах способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду (в тому числі електронного аукціону щодо продовження договору оренди).

 

3. Дасть змогу врахувати інтереси Добровеличківської територіальної громади щодо максимізації доходів від оренди комунального майна, шляхом застосування обмеженої кількості кроків, на які знижується стартова ціна лота на аукціоні за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій.

4. Забезпечить високий рівень відкритості, доступності інформації щодо проведення процедур передачі комунального майна в оренду, виключить корупційні ризики при передачі комунального майна в оренду, забезпечить високий рівень довіри до органів місцевого самоврядування як до суб’єкта господарсько-правових відносин.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час

1. Не дозволить досягти цілей державного регулювання, оскільки, чинні локальні - нормативні правові акти Добровеличківської територіальної громади з питань оренди не відповідають зміненому законодавству з питань оренди комунального майна, не передбачають механізму передачі майна в оренду способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду через електронну торгову систему.

 2.Відсутність правового регулювання орендних відносин на місцевому рівні та не врахування особливостей оренди комунального майна в межах, дозволених новим Законом України «Про оренду державного та комунального майна».

3. Не будуть враховані інтереси Добровеличківської територіальної громади щодо максимізації доходів від оренди комунального майна, у зв’язку з застосування максимальної кількості кроків, на які знижується стартова ціна лота на аукціоні за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій.

Альтернатива 2.

Прийняття запропонованого проекту рішення

1. Забезпечить правове регулювання орендних відносин на місцевому рівні з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах дозволених Законом.

2. Прийняття запропонованого Положення дасть змогу реалізувати норми нового ЗУ «Про оренду   державного та комунального майна» з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах, дозволених цим Законом. А саме, передавати в оренду об’єкти комунальної власності Добровеличківської територіальної громади (крім землі) на конкурентних засадах способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду (в тому числі електронного аукціону щодо продовження договору оренди).

 

3. Дасть змогу врахувати інтереси Добровеличківської територіальної громади щодо максимізації доходів від оренди комунального майна, шляхом застосування обмеженої кількості кроків, на які знижується стартова ціна лота на аукціоні за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій.

4. Забезпечить високий рівень відкритості, доступності інформації щодо проведення процедур передачі комунального майна в оренду, виключить корупційні ризики при передачі комунального майна в оренду, забезпечить високий рівень довіри до органів місцевого самоврядування як до суб’єкта господарсько-правових відносин.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час

1. Не дозволить досягти цілей державного регулювання, оскільки, чинні локальні нормативні правові акти Добровеличківської територіальної громади з питань оренди не відповідають зміненому законодавству з питань оренди комунального майна, не передбачають механізму передачі майна в оренду способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду через електронну торгову систему.

 2.Відсутність правового регулювання орендних відносин на місцевому рівні та не врахування особливостей оренди комунального майна в межах, дозволених новим Законом України «Про оренду державного та комунального майна».

3. Не будуть враховані інтереси Добровеличківської територіальної громади щодо максимізації доходів від оренди комунального майна, шляхом застосування максимальної кількості кроків, на які знижується стартова ціна лота на аукціоні за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій.

Альтернатива 2.

Прийняття запропонованого проекту рішення

1. Забезпечить правове регулювання орендних відносин на місцевому рівні з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах дозволених Законом.

2. Прийняття запропонованого Положення дасть змогу реалізувати норми нового ЗУ «Про оренду   державного та комунального майна» з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах, дозволених цим Законом. А саме, передавати в оренду об’єкти комунальної власності Добровеличківської територіальної громади (крім землі) на конкурентних засадах способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду (в тому числі електронного аукціону щодо продовження договору оренди).

 

3. Дасть змогу врахувати інтереси Добровеличківської територіальної громади щодо максимізації доходів від оренди комунального майна, шляхом застосування обмеженої кількості кроків, на які знижується стартова ціна лота на аукціоні за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій.

4. Забезпечить високий рівень відкритості, доступності інформації щодо проведення процедур передачі комунального майна в оренду, виключить корупційні ризики при передачі комунального майна в оренду, забезпечить високий рівень довіри до органів місцевого самоврядування як до суб’єкта господарсько-правових відносин.

  

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

 -

 -

-

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

+

100 %

+

+

 +

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

1. Не дозволить досягти цілей державного регулювання, оскільки, чинні локальні нормативно-правові акти Добровеличківської територіальної громади з питань оренди не відповідають зміненому законодавству з питань оренди комунального майна, не передбачають механізму передачі майна в оренду способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду через електронну торгову систему.

 2.Відсутність правового регулювання орендних відносин на місцевому рівні та не врахування особливостей оренди комунального майна в межах дозволених новим Законом України «Про оренду державного та комунального майна».

3. Не будуть враховані інтереси Добровеличківської територіальної громади щодо максимізації доходів від оренди комунального майна, у зв’язку із застосування максимальної кількості кроків, на які знижується стартова ціна лота на аукціоні за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій.

Альтернатива 2.

Прийняття запропонованого проекту рішення

1. Забезпечить правове регулювання орендних відносин на місцевому рівні з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах, дозволених Законом.

2. Прийняття запропонованого Положення дасть змогу реалізувати норми нового          ЗУ «Про оренду   державного та комунального майна» з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах, дозволених цим Законом. А саме, передавати в оренду об’єкти комунальної власності Добровеличківської територіальної громади (крім землі) на конкурентних засадах способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду (в тому числі електронного аукціону щодо продовження договору оренди).

 

3. Дасть змогу врахувати інтереси Добровеличківської територіальної громади щодо максимізації доходів від оренди комунального майна, шляхом застосування обмеженої кількості кроків на зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій.

4. Забезпечить високий рівень відкритості, доступності інформації щодо проведення процедур передачі комунального майна в оренду, виключить корупційні ризики при передачі комунального майна в оренду, забезпечить високий рівень довіри до органів місцевого самоврядування як до суб’єкта господарсько-правових відносин.

Відсутні

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

 

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

 Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час

 

 

1

Є недоцільним, оскільки не дозволить досягти цілей регулювання.

Альтернатива 2.

Прийняття запропонованого проекту рішення

 

4

Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути реалізовані повною мірою.

 

  

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1.

 

    Відсутні

1.Відсутність правового регулювання орендних відносин на місцевому рівні та не врахування особливостей оренди комунального майна в межах дозволених новим Законом України «Про оренду державного та комунального майна».

2. Будуть не враховані інтереси Добровеличківської територіальної громади щодо максимізації доходів від оренди комунального майна, шляхом застосування максимальної кількості кроків на зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій.

Не дозволить досягти цілей державного регулювання,       оскільки, чинні локально нормативні-правові акти В Добровеличківської територіальної громади з питань оренди не відповідають зміненому законодавству з питань оренди комунального майна, не передбачають механізму передачі майна в оренду способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду через електронну торгову систему.

    Неврахування інтересів Добровеличківської територіальної громади щодо максимізації доходів від оренди комунального майна, у зв’язку із застосуванням максимальної кількості кроків на зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій.

Альтернатива 2.

 

1. Забезпечить правове регулювання орендних відносин на місцевому рівні з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах дозволених Законом.

2.Прийняття запропонованого Положення  дасть змогу реалізувати норми нового ЗУ «Про оренду   державного та комунального майна» з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах дозволених цим Законом. А саме, передавати в оренду об’єкти комунальної власності Добровеличківської територіальної громади (крім землі) на конкурсних засадах способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду (в тому числі електронного аукціону щодо продовження договору оренди).

 

3. Дасть змогу врахувати інтереси Добровеличківської територіальної громади щодо максимізації доходів від оренди комунального майна, шляхом застосування обмеженої кількості кроків на зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій.

4. Забезпечить високий рівень відкритості, доступності інформації щодо проведення процедур передачі комунального майна в оренду, виключить корупційні ризики при передачі комунального майна в оренду, забезпечить високий рівень довіри до органів місцевого самоврядування, як до суб’єкта господарсько-правових відносин

Відсутні

 

Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути реалізовані повною мірою.

 

 

 

 

 

 

Рейтинг

Аргумент щодо переваг обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1.

 

Є недоцільним, оскільки не дозволить досягти цілей регулювання

Відсутній ризик зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2.

 

Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути реалізовані повною мірою.

Відсутній ризик зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 

 

 

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

 • прийняття запропонованого проекту рішення;
 • інформування громадськості громади про вимоги регуляторного акта, шляхом розміщення його на офіційному сайті Добровеличківської селищної ради.

 

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання: виконання вимог регуляторного акта не призводить до виникнення додаткових витрат з боку органу місцевого самоврядування.

Розрахунок витрат суб’єктів господарювання: виконання вимог регуляторного акта не призведе до додаткових витрат кожного суб’єкта господарювання. Кожен суб’єкт господарювання на власний розсуд обирає для себе, чи скористатись йому своїм правом на оренду комунального майна та чи прийнятні для нього умови отримання майна в оренду, крім того в ході проведення електронного аукціону на право оренди, суб’єкт господарювання самостійно пропонує прийнятний для нього розмір орендної плати враховуючи розмір стартової орендної плати розрахованої відповідно до вимог законодавства.

     ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва (далі - СМП) не проводилися, оскільки даним проектом рішення селищна рада реалізує передбачену новим Законом України «Про оренду державного та комунального майна» можливість для представницьких органів місцевого самоврядування самостійного розроблення та затвердження нормативних актів щодо комунального майна в чітких межах визначених законом з метою врахування особливостей комунального майна.

 1. Попередня оцінка впливу регулювання на СМП

Кількість суб'єктів господарювання, на які поширюватиметься регулювання та питому вагу СМП у загальній кількості суб'єктів господарювання визначити не можливо, оскільки потенційним орендарем комунального майна може стати будь-який суб'єкт господарювання (за винятком осіб, які не можуть бути орендарями відповідно до закону), таким чином, можлива кількість суб'єктів господарювання, на яких може поширюватись регулювання, - це вся кількість суб’єктів господарювання, зареєстрованих в нашій державі і не тільки. Оскільки, відповідно до ст. 4 нового Закону України «Про оренду державного та комунального майна» орендарями можуть бути фізичні та юридичні особи, у тому числі фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

 1. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Номер п/п

Найменування оцінки

Період регулювання у перший рік

(стартовий рік)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

н/п

н/п

н/п

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

н/п

н/п

н/п

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

н/п

н/п

н/п

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

н/п

н/п

н/п

5

Інші процедури

н/п

-

-

6

Разом, гривень

0,00

X

X

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць*

_

-

-

8

Сумарно, гривень

0,00

X

X

____________
* показник не встановлено, оскільки розрахувати кількість суб’єктів, які виявлять бажання взяти в оренду майно вперше, розрахувати неможливо.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва не передбачені.

 1. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання – запропонованим проектом рішення селищна рада реалізує передбачену новим Законом України «Про оренду державного та комунального майна» можливість для представницьких органів місцевого самоврядування самостійного розроблення та затвердження нормативних актів щодо комунального майна в чітких межах визначених законом з метою врахування особливостей комунального майна та не покладає на суб'єктів малого підприємництва будь-яких додаткових витрат не передбачених законодавством з питань оренди комунального майна.
 2. Розроблення коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання– неможливо, оскільки такі заходи не передбачено Законом України «Про оренду державного та комунального майна».

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта є необмеженим з моменту набрання його чинності, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Досягнення цілі державного регулювання, задля якого пропонується акт, може бути охарактеризовано наступними кількісними та якісними показниками, значення яких має змінитися за вимірюваний період:

Кількісні показники:

- кількість площ, що перебувають в оренді;

- розмір надходжень від орендної плати;

- розрахований середній розмір нарахованої орендної плати за 1 кв.м.

Якісні показники:

- Забезпечить правове регулювання орендних відносин на місцевому рівні з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах дозволених Законом.

- Прийняття запропонованих нормативних актів дасть змогу реалізувати норми нового ЗУ «Про оренду  державного та комунального майна» з врахуванням особливостей оренди комунального майна та в межах дозволених цим Законом. А саме, передавати в оренду об’єкти комунальної власності Добровеличківської територіальної громади (крім землі) на конкурсних засадах способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду (в тому числі електронного аукціону щодо продовження договору оренди).

- Будуть враховані інтереси Добровеличківської територіальної громади щодо максимізації доходів від оренди комунального майна, шляхом застосування обмеженої кількості кроків на зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій.

- Буде забезпечено високий рівень відкритості, доступності інформації щодо проведення процедур передачі комунального майна в оренду, виключить корупційні ризики при передачі комунального майна в оренду, забезпечить високий рівень довіри до органів місцевого самоврядування, як до суб’єкта господарсько-правових відносин

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Строки проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта:

З дня набрання чинності цим регуляторним актом або більшістю його положень. Якщо для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

           

Строки проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта:

Через рік або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом або більшістю його положень, якщо рішенням регуляторного органу, який прийняв цей регуляторний акт, не встановлено більш ранній строк.

Строки проведення періодичного відстеження результативності дії регуляторного акта:

Кожних три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта, у тому числі і в разі, коли дію РА, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний, порівняння.

 

 

Перший заступник Добровеличківської селищного голови                                      Олександр ЯЦЕВИЧ

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

До проекту регуляторного акта - рішення селищної ради

«Про затвердження Порядку переведення житлового приміщення (будинку, квартири) у нежитлове приміщення та нежитлового приміщення у житлове приміщення (будинок, квартиру)»

 

 

Регуляторний орган – Добровеличківська селищна рада.

Розробник документу – відділ комунальної власності, містобудування, архітектури, ЖКГ та цивільного захисту виконавчого органу Добровеличківської селищної ради – Апарату ради.

Поштова адреса – вул. Шевченка, 132, смт Добровеличківка, Новоукраїнського район, Кіровоградської  область, 27000.

Відповідальна особа – Болілий Валерій Андрійович.

Контактний телефон –  0975099609.

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до вимог Закону України  «Про засади державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності»  та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

 1. Визначення проблеми

           Дане рішення розроблено з метою встановлення на території Добровеличківської селищної ради єдиного функціонального механізму надання дозволу на переведення  житлових приміщень у категорію нежитлових, переведення нежитлових приміщень у категорію житлових,   відповідно до Цивільного кодексу України, Житлового кодексу Української РСР, законів України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  «Про місцеве  самоврядування», «Про житлово – комунальні послуги», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян» та інших нормативно-правових актів України та усунення порушень при реконструкції об’єктів, запобігання соціальної напруги у разі вирішення власниками житла питання ведення підприємницької діяльності в житлових приміщеннях, погіршання естетичного вигляду забудови  та забезпечення належного рівня благоустрою.

                 Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

 

 

Проблема полягає в тому, що діючим законодавством України не визначено єдиного порядку переведення житлових приміщень у нежитлові та навпаки і проведення в них реконструкції з облаштуванням окремого входу. Законодавством чітко не визначені порядок і послідовність дій із здійснення переведення приміщення (квартири) з житлового фонду в нежитловий, перелік необхідних документів, терміни по здійсненню цієї процедури.

Так, стаття 150 Житлового кодексу України передбачає право громадян, які мають у приватній власності квартиру, розпоряджатися нею на свій розсуд: продавати, дарувати, заповідати, здавати в оренду, обмінювати, закладати, укладати інші не заборонені законом угоди.

Ці права передбачені також статтями 319, 320 Цивільного кодексу України, згідно з якими власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд та має право вчиняти щодо нього будь-які дії, зокрема, використовувати його для здійснення підприємницької діяльності, якщо це не суперечить закону.

Конституція України (частина перша ст. 41) також проголошує право власника володіти, користуватися, розпоряджатися своєю власністю.

Статтею 12 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" визначено, що власник приватизованого житла має право розпоряджатися квартирою на власний розсуд.

У пункті 4 Правил користування приміщеннями житлових будинків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 № 572 зазначено, що власники, наймачі (орендарі) приміщень житлових будинків мають право на переобладнання і перепланування житлових і підсобних приміщень, за відповідними проектами без обмеження інтересів інших громадян, які проживають у будинку, з дозволу власника будинку (квартири) та органу місцевого самоврядування, виданого в установленому порядку.

Стаття 10 Закону України  «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» зазначає, що прийняття низки рішень, у т.ч. і з реконструкції спільного майна багатоквартирного будинку належить до повноважень зборів співвласників багатоквартирного будинку. Рішення з   даного питання вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, 

Відповідно до державних будівельних норм ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення": у першому, другому і цокольному поверхах житлових будинків допускається розміщувати приміщення: адміністративні, магазинів, роздрібної торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування.

Стаття 26 Закону України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку", зокрема, передбачає: за необхідності може бути здійснене переведення приміщення у нежиле на термін дії договору оренди або постійно у порядку, встановленому законодавством.

Оскільки згідно статті 8 Житлового кодексу України та Порядку обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання , затвердженого постановою Ради Міністрів УСРС від 26.04.1984. №189, питання про переведення жилих приміщень (квартир, будинків) в нежитлові є повноваженням органів місцевого самоврядування. Тому визначена проблема може бути вирішена шляхом прийняття нормативно-правового акту «Про затвердження Порядку переведення житлового приміщення (будинку, квартири) у нежитлове приміщення та нежитлового приміщення у житлове приміщення (будинок, квартиру)».

 1. Цілі державного регулювання

 

     Основною метою розробки проекту рішення «Про затвердження Порядку переведення житлового приміщення (будинку, квартири) у нежитлове приміщення та нежитлового приміщення у житлове приміщення (будинок, квартиру)» є одержання Порядку відповідно до вимог діючого законодавства та впровадження єдиної процедури переведення житлових приміщень у нежитлові та нежитлових у житлові.

       Основною метою державного регулювання є:

 - затвердження єдиного порядку переведення житлових приміщень до розряду нежитлових та нежитлових до розряду  житлових;

- спрощення процедури, визначення конкретних строків на документообіг у процесі переведення житлових приміщень до розряду нежитлових та нежитлових до розряду  житлових;

- упорядкування процедури, чітке визначення послідовних етапів переведення житлових приміщень до розряду нежитлових та нежитлових до розряду  житлових ;

- недопущення обмеження інтересів інших громадян, які проживають у будинку, шляхом визначення уповноваженими органами можливості та доцільності переведення житлових приміщень до розряду нежитлових з урахуванням ряду факторів, у тому числі мотивованих заперечень співвласників багатоквартирного будинку;

- реалізація свого законодавчо встановленого права вільно володіти, користуватися, розпоряджатися майном та використовувати його для здійснення підприємницької діяльності;

- зменшення кількості конфліктних ситуацій з мешканцями прилеглих квартир та приміщень.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів

досягнення зазначених цілей

 

 1. Визначення альтернативних способів:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1. Заборонити переведення житлових приміщень до розряду нежитлових та їх реконструкцію до прийняття на рівні держави нормативно-правового акта з цього питання

Цей спосіб не може бути застосований, як такий, що не відповідає законодавству з питань захисту прав власника: володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю.

 

2.Прийняття нормативно-правового акта - рішення «Про затвердження Порядку пере- ведення житлового приміщення (будинку, квартири) у нежитлове приміщення та нежитлового приміщення у житлове приміщення(будинок, квартиру)»

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним.

Перевага обраного способу досягнення встановлених цілей очевидна, так як він передбачає приведення діючого нормативно-правового акта до вимог чинного законодавства в сфері управління житловим фондом за рахунок встановлення єдиного порядку переведення житлових приміщень в нежитлові саме на місцевому рівні, що в свою чергу сприятиме дотриманню законності у сфері містобудування та архітектури, зменшить кількість скарг від населення, впорядкує дії суб’єктів господарювання та дозвільних органів

Перша альтернатива не є прийнятною, оскільки відсутній механізм регулювання.

Застосування другої альтернативи дасть можливість врегулювати відносини, що виникають у сфері переведення житлових приміщень до розряду нежитлових та нежитлових до розряду  житлових.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Не вбачається

Порушення конституційних прав власника володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю, невідповідність ст.8 Житлового кодексу щодо можливості переведення житлового приміщення у нежитлове.

Альтернатива 2.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, визначених у розділі ІІ даного Аналізу

Не вбачається

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не вбачається

Неодержання можливості поліпшення стану забезпеченості населення об’єктами соцкультпобуту

Альтернатива 2

Недопущення порушень інтересів інших громадян, які проживають у будинку, шляхом визначення уповноваженими органами можливості та доцільності переведення житлових приміщень у нежитлові з урахуванням ряду факторів, у тому числі заперечень співвласників багатоквартирного будинку і співвласників суміжних квартир (приміщень)

Не вбачається

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не вбачаються

Створення перепон для розвитку бізнесу

Альтернатива 2

- отримання нових приміщень для започаткування або для розширення існуючого бізнесу;

- збільшення доходу від розширення бізнесдіяльності;

- реалізація свого законодавчо встановленого права вільно володіти, користуватися, розпоряджатися майном та використовувати його для здійснення підприємницької діяльності

Свідомі витрати громадян та суб`єктів підприємницької діяльності на оплату проектного рішення і технічного висновку про стан будівельних конструкцій житлового будинку, в  якому також зазначено можливість існуючих інженерних мереж будинку забезпечити нежитлове приміщення (у випадку надання згоди на його переведення) необхідними житлово-комунальними послугами та можливість реконструкції приміщення під нежитлове приміщення

 

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

невідомо

невідомо

невідомо

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

невідомо

невідомо

невідомо

 

 

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1. Заборонити переведення житлових приміщень до розряду нежитлових та їх реконструкцію до прийняття на рівні держави нормативно-правового акта з цього питання

1

Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання, що зазначені в розділі ІІ цього Аналізу

2. Прийняття виконавчим комітетом нормативно-правового акта - рішення «Про затвердження порядку надання дозволу на переведення  житлових приміщень у категорію нежитлових, переведення нежитлових приміщень у категорію житлових,  житлових будинків квартирного типу у будинки садибного типу»

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв`язанні визначеної проблеми та принципам  державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Заборонити переведення житлових приміщень до розряду нежитлових та їх реконструкцію до прийняття на рівні держави нормативно-правового акта з цього питання

Не вбачаються

 

 

Прийняття виконавчим комітетом нормативно-правового акта - рішення «Про затвердження порядку надання дозволу на переведення  житлових приміщень у категорію нежитлових, переведення нежитлових приміщень у категорію житлових,  житлових будинків квартирного типу у будинки садибного типу»

Додаткові над-ходження до міського бюджету нададуть можливість впровадження реалізації програм соціально-економічного розвитку міста та підвищення рівня соціальних стандартів.

Не вбачаються

Цей регулятор-ний акт відповідає потребам у розв`язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей..

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Заборонити переведення житлових приміщень до розряду нежитлових та їх реконструкцію до прийняття на рівні держави нормативно-правового акта з цього питання

Не прийнятна, оскільки залишаться

нерозв’язними всі вище перелічені проблеми

Не вбачається

Прийняття виконавчим комітетом нормативно-правового акта - рішення «Про затвердження порядку надання дозволу на переведення  житлових приміщень у категорію нежитлових, переведення нежитлових приміщень у категорію житлових,  житлових будинків квартирного типу у будинки садибного типу»

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв`язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики.

Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей.

Зміни у законодавстві на державному рівні.

 

 

Таким чином, для реалізації обрано альтернативу 2, яка забезпечить

регулювання шляхом прийняття рішення.

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Дія регуляторного акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання та громадян, що розміщенні на території Добровеличківської селищної ради.

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких

можна розв’язати проблему:

- прийняття рішення рішення «Про затвердження Порядку переведення житлового приміщення (будинку, квартири) у нежитлове приміщення та нежитлового приміщення у житлове приміщення (будинок, квартиру)».

Заходи, які має здійснити Добровеличківська селищна рада для

впровадження цього регуляторного акта:

     1.Забезпечити інформування громадськості про проект регуляторного акта через розміщення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта в засобах масової інформації: на сайті Добровеличківської селищної ради (public@dobra-rada.gov.ua), з метою отримання зауважень та пропозицій.

 1. Провести громадське обговорення проекту регуляторного акта із

залученням суб’єктів господарювання.

     3.Надати проект регуляторного акту на розгляд постійної комісії

селищної ради з земельних відносин просторового планування, благоустрою

та охорони навколишнього середовища Добровеличківської селищної ради з

метою надання експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту

регуляторного акту.

 

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

У відповідності до здійсненого аналізу витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування та розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб`єктів господарювання встановлено наступне.

За останні роки за отриманням дозволу на переведення житлових приміщень в нежитлові і навпаки суб`єкти малого підприємництва не звертались, тільки громадяни.

Питома вага суб’єктів малого та середнього підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив – на даний час невідома, та може бути виявлена після запровадження заходів, передбачених даним регуляторним актом.

                     Зважаючи на вищезазначене, регулювання питання щодо надання дозволу на переведення житлових приміщень у нежитлові поширюється на незначну кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва, тому відсутня необхідність проведення М-тесту.

 

VІI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Даний регуляторний акт є загальнообов’язковим до застосування на

території Добровеличківської селищної ради. Запропонований проект регуляторного акта запроваджується на довгостроковий термін. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань та у разі змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни та доповнення.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Результативність регуляторного акту буде відстежуватися за такими показниками:

- кількість переведених із житлового в нежитловий фонд приміщень (квартир);

- строки прийняття рішення про надання дозволу на переведення житлових приміщень до розряду нежитлових з моменту подання відповідних матеріалів;

- прогнозоване зменшення кількості скарг мешканців житлових будинків на самовільне переобладнання квартир під офіси, магазини, тощо.

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Стосовно регуляторного акта здійснюватиметься базове, повторне, періодичне відстеження його результативності в строки, установлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведене через пів року після набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності - один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися із застосуванням статистичного методу одержання результатів, отриманих протягом обраного періоду.

 

Головний спеціаліст-архітектор                               В.Болілий

 

                         _______________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

  Маєте проблеми зору?
  Оберіть зручний формат:

  A-    A    A+  Увімкнути альтернативну версію сайту


Опитування
Корисні ресурси


  Офіційне інтернет-представництво Президента України


  Верховна Рада України


  Законодавство України


  Кабінет Міністрів України


  Кіровоградська ОДА


  Кіровоградська обласна рада