Навігація

Архів новин

Вхід

Офіційний сайт Добровеличківської селищної ради » Розпорядження » 2021

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 224-р від 28.12.2021 року Про селищний план заходів на 2021-2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

від 28 грудня 2021 року                                                                                   №224-р

 

 Про селищний план заходів на

 2021-2022 роки з реалізації

 Національної стратегії із

 створення безбар'єрного простору

 в Україні на період до 2030 року

 

Керуючись розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року №366-р "Про схвалення Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року", від 04 серпня 2021 року №883-р "Про затвердження плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року" та на виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 23 жовтня 2021 року №749-р:

1.Затвердити селищний план заходів на 2021-2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року (далі - селищний план заходів) (додається).


2.Структурним підрозділам виконавчого органу Добровеличківської селищної ради- Апарату ради, іншим виконавчим органам Добровеличківської селищної ради:

 • 1) під час формування бюджетних запитів на 2022 рік внести пропозиції до галузевих    програм в частині передбачення фінансового ресурсу на виконання завдань обласного плану заходів;
 • 2)інформації про стан виконання цього розпорядження надавати відділу комунальної власності, містобудування, архітектури, ЖКГ та цивільного захисту щокварталу до 15 числа останнього місяця кварталу.

3.Відділу комунальної власності, містобудування, архітектури, ЖКГ та цивільного захисту готувати узагальнені інформації з цього питання управлінню регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації щокварталу до 25 числа останнього місяця кварталу.


4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника селищного голови Яцевича Олександра.

 

 

Селищний голова                                                 Володимир ОСІЄВСЬКИЙ

 

 --------------------------------------------------

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Добровеличківської селищної ради

28 грудня 2021 року № 224-р

 

СЕЛИЩНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2021-2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні
на період до 2030 року

з/п

Найменування завдання

Найменування заходу

Індикатор виконання

Строк виконання

Джерела за рахунок яких буде здійснюватись фінансування виконання заходів, тощо

Відповідальні виконавці

1

2

3

4

5

6

7

1.

Проведення інвентаризації об’єктів спортивної інфраструктури для визначення їх стану та рівня доступності

Забезпечити збір інформації щодо наявної спортивної інфраструктури, визначити її технічній стан та рівень доступності

Інвентаризація об’єктів спортивної інфраструктури з визначенням їх технічного стану та рівня доступності

IV квартал

2021 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

 

1

2

3

4

5

6

7

2.

Формування мережі сучасних спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку із забезпеченням їх доступності для різних верств населення, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Провести аналіз фактичного забезпечення спортивними спорудами населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку, а також вивчити питання щодо їх доступності, відповідності соціальним стандартам та потребам громади, у т.ч. щодо потреби у фінансовому ресурсі

Підготовка пропозицій щодо будівництва нових або реконструкція наявних спортивних споруд

IV квартал 2022 року

Не потребує фінансового ресурсу

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

3.

Забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до спортивних споруд,

Забезпечити дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб 3 інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно вимог ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд"

Надання рекомендацій місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування стосовно дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб 3 інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час реконструкції існуючих об’єктів спортивної інфраструктури

IV квартал 2022 року

Не потребує фінансового ресурсу

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту, уповноважені органи з питань містобудування та архітектури органів місцевого самоврядування


 

1

2

3

4

5

6

7

4.

Сприяння підвищенню міської мобільності та розвитку мережі паркувальних зон

Покращити пішохідну інфраструктуру, паркувальні зони, обмеження швидкості руху транспортних засобів

Проектування елементів автомобільних доріг у межах населених пунктів із забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (пологі заїзди/ з’їзди шляхом пониження борто­вого каменю тощо)

IV квартал 2021 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

Відділ комунальної власності, містобудування, архітектури, ЖКГ та цивільного захисту

Забезпечення здійснення заходів для дублювання або заміни кількарівневих пішохідних переходів у населених пунктах наземними переходами, адаптованими для потреб осіб 3 вадами слуху та оснащеними для потреб осіб 3 вадами зору

IV квартал 2021 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

Відділ комунальної власності, містобудування, архітектури, ЖКГ та цивільного захисту

 

1

2

3

4

5

6

7

5.

Забезпечення доступності транспортних послуг для всіх громадян, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населен­ня, шляхом створення для них доступного середовища для вільного пересування

Забезпечити придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються у кріслах колісних

Створення покращених умов для перевезення школярів, зокрема дітей, які пересуваються у кріслах колісних

IV квартал 2022 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

6.

Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп, населення у надзвичайних ситуаціях, зокрема в разі виникнення загрози збройних конфліктів

1) розробити та включити до регіональної і місцевих програм цивільного захисту , питання щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до захисних споруд цивільного захисту, зокрема провести оцінку потреб, планування фінансування для створення умов, визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують такий доступ

Включення питання осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в програми цивільного захисту

II квартал 2022 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

Відділ комунальної власності, містобудування, архітектури, ЖКГ та цивільного захисту

 

 

2) провести моніторинг дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань, зокрема щодо забезпечення доступності

Опублікування результатів моніторингу на офіційних вебсайтах органів влади та органів місцевого самоврядування

IV квартал 2022 року

Державний, обласний, місцевий бюджети (видатки на відрядження)

Відділ комунальної власності, містобудування, архітектури, ЖКГ та цивільного захисту


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу

 

 

 

 

 

 

3) провести інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Розміщення відомостей про сховища на інформаційних ресурсах

IV квартал 2021 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

Відділ комунальної власності, містобудування, архітектури, ЖКГ та цивільного захисту

7.

Пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування для використання особами з інвалідністю

Провести відповідні будівельні / ремонтні роботи

Забезпечення встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб 3 інвалідністю

IV квартал 2022 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

 Терторіальні органи міні­стерств і відомств України в області, органи місцевого самоврядування

 

1

2

3

4

5

6

7

8.

Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень

1) провести за участю громадських організацій моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням тендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537)

Опублікування на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців результатів моніторингу

IV квартал 2022 року

 

Відділ комунальної власності, містобудування, архітектури, ЖКГ та цивільного захисту

Розроблення рекомендацій щодо безбар’єрних рішень

III квартал

2022 року

 

Відділ комунальної власності, містобудування, архітектури, ЖКГ та цивільного захисту


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

2) провести моніторинг даних у сфері транспорту, транспортно-дорожньої інфраструктури про створення умов доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Розміщення результатів моніторингу на офіційних вебсайтах

Щороку

 

Відділ комунальної власності, містобудування, архітектури, ЖКГ та цивільного захисту

9.

Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб

1) здійснити заходи щодо забезпечення доступності виклику екстрених служб (112) та роботи телефонів довіри, "гарячих ліній" з урахуванням комунікаційних потреб та можливостей осіб з порушеннями слуху, зору, мовлення та осіб з порушенням інтелектуального розвитку

Інтеграція в систему диспетчеризації екстреної медичної допомоги принаймні один провайдер неголосового виклику екстрених служб

IV квартал 2022 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

Департамент охорони здоров’я , головне управління Національної поліції в області, головне управління ДСНС України в області,


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 органи місцевого самоврядування

 

2) здійснити заходи щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення

Реалізація можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги на всій території України

IV квартал 2022 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

органи місцевого самоврядування

10.

Забезпечення технічної можливості підключення домогосподарств у сільській місцевості до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету;

сприяння підвищенню покриття фіксованого широкосмугового доступу та підключення домогосподарств в комерційно мало приваб­ливій сільській місцевості

Забезпечити підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету

Підвищити до 75 відсотків технічну можливість підключення домогосподарств у сільській місцево­сті до широко­смугового доступу до Інтернету за допомогою мереж надвисокої про­пускної здатності

IV квартал 2022 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

органи місцевого самоврядування

11.

Забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури та органів місцевого самоврядування до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с

1) сприяти забезпеченню підключення закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с

Забезпечення закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету

IV квартал 2022 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

органи місцевого самоврядування

 


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

2) забезпечити підключення закладів культури та освіти сфери культури до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с

Збільшення частки забезпечення доступом до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с для 60 відсотків бібліотек

IV квартал 2022 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

12.

Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів

Забезпечити бібліотеки необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету для осіб з інвалідністю

Забезпечення не менше однієї публічної бібліотеки в адміністративному центрі кожної територіальної громади власним вебсайтом або сто­рінкою в соціаль­них мережах, які адаптовані до доступу для осіб 3 інвалідністю

IV квартал 2022 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

13.

Впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя

Провести всеукраїнську культурно-мистецьку акцію, спрямовану на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю

Залучення учасників (осіб з інвалідністю) до участі у всеукраїнській культурно-

IV квартал 2022 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

мистецькій акції, спрямованій на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб 3 інвалідністю

 

 

 

14.

Розвиток у системі освіти наскрізного принципу врахування соціальної залученості, недискримінації та поваги до прав людини, партиципації та згуртованості, у тому числі формальній та неформальній освіті, зокрема громадянській

Забезпечити проведення освітніх заходів у закладах освіти з метою подолання психологічних бар’єрів відповідно до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю та за методичного супроводу МОН впровадження інклюзивних рішень та рівноцінного сприйняття осіб з інвалідністю у всіх колективах та всіма верствами населення

Забезпечення

проведення регулярних заходів

Протягом 2021-2022 років

Державний, обласний, місцеві бюджети

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

15.

Проведення інформаційної кампанії

Забезпечити організацію та проведення інформаційно- просвітницької кампанії "Україна без бар’єрів"

Проведення інформаційно- просвітницької кампанії

Протягом 2021-2022 років

 

Органи місцевого самоврядування

  

1

2

3

4

5

6

7

16.

Проведення широких інформаційно-просвітницьких кампаній для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації

Провести цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації

Проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації;

залучення працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури

IV квартал 2022 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

17.

Запровадження комплексних реабілітаційних та абілітацій- них послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспі-

1) забезпечити максимальне наближення комплексних реабілітаційних (абілітацій- них) послуг до осіб, які їх потребують

Збільшення чисельності отримувачів послуг

Протягом 2021-2022 років

Державний, обласний, місцеві бюджети

Відділ соціального захисту населення


1

2

3

4

5

6

7

 

льного життя (переоцінка діючих системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних західних підходів у співпраці з МОЗ)

 

 

 

 

 

 

 

2) забезпечити надання особам з порушеннями слуху соціальної послуги перекладу на жестову мову

Запровадження відповідних соціальних послуг

IV квартал 2022 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

Відділ соціального захисту населення

18.

Впровадження концепцій та механізму безбар’єрності в державну систему охорони здоров’я та навчання медичних працівників

Провести роботу серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливості спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безкоштовного перекладу на українську жестову мову

Проведення широкої просвітницької кампанії щодо популяризації у суспільстві культури створення безбар’єрного простору

IV квартал 2022 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

органи місцевого самоврядування

19.

Запровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності,

1) здійснити розвиток системи фізкультурно-спортивної реабілітації серед ветеранів війни та визначити державний стандарт надання послуг

Забезпечення реалізації Національної стратегії розвитку системи

IV квартал 2022 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту,

 

1

2

3

4

5

6

7

 

працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючих системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних західних підходів у співпраці зМОЗ)

 

фізкультурно- спортивної реабілітації

 

 

 

 

2) залучити жінок-ветеранок війни до спортивної активності та участі у національних та міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни

Збільшення кількості жінок- ветеранок, які взяли участь у національних та міжнародних спортивних заходах

IV квартал 2022 року

 

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

 

 

3) забезпечити належну організацію роботи реабілітаційних закладів для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

Покращення механізму надання особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг

протягом 2021-2022 років

 

Відділ соціального захисту населення

20.

Формування на рівні кожної територіальної громади якісно нової системи забезпечення та захисту прав дітей, що дасть змогу відійти від практики інституційного догляду та виховання дітей до забезпечення безпечного догляду і виховання кожної

1) створити в територіальних громадах служби у справах дітей, надати службам у справах дітей територіальних громад методичну та організаційну підтримку у провадженні діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей

Створення служби у справах дітей в усіх терторіальних громадах, збільшення кількості патронатних сімей у територіальних громадах,

IV квартал 2022 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

Відділ соціального захи­сту населення, служба у справах дітей

 

1

2

3

4

5

6

7

 

дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі

 

забезпечення розвитку сімейних форм виховання

 

 

 

 

 

2) забезпечити розвиток сімейних форм виховання, провести із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційну кампанію з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання

Збільшення відсотка влаштування дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання

IV квартал 2022 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

Відділ соціального захисту населення , служба у справах дітей

21.

Створення умов для підвищення прозорості і доступності системи соціального захисту, забезпечення об’єктивного (недискрим інуючого), ефективного і цільового розподілу гарантій і пільг

Надати пропозиції до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2027 року"

Надання пропозицій до розпорядження Кабінету Міністрів України (у разі необхідності)

IV квартал 2022 року

 

Відділ соціального захисту населення

22.

Забезпечення функціонування закладів фізичної культури та спорту для всіх верств населення

Провести заходи з фізичної культури і спорту осіб 3 інвалідністю та інших маломобільних груп населення та фізкультурно- спортивної реабілітації

Збільшення кількості фізкультурно- оздоровчих та спортивних заходів

Протягом 2021-2022 років

Державний, обласний, місцеві бюджети

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

 

1

2

3

4

5

6

7

23.

Систематизація процесів надання послуг, популяризація центрів надання освітніх послуг та забезпечення створення умов для фінансування за форматом "гроші ходять за людиною"

1) визначити основні напрямки надання освітніх послуг для дорослих

Визначення основних напрямків надання освітніх послуг для дорослих

IV квартал 2022 року

 

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

 

 

2) здійснити популяризації надання освітніх послуг для дорослих

Створення центрів надання освітніх послуг для дорослих

IV квартал 2022 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

 

 

3) розробити механізм фінансування освітніх послуг для дорослих за принципом "гроші ходять за людиною"

Прийняття нормативно- правового акта

IV квартал 2022 року

 

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

24.

Прийняття та впровадження Закону України "Про освіту дорослих"

Реалізація Закону України "Про освіту дорослих"

Надання пропозицій до відповідних підзаконних нормативно- правових актів

IV квартал 2022 року

 

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

 

1

2

3

4

5

6

7

25.

Забезпечення закладів дошкільної освіта методичними, діагностичними та матеріально-технічним засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища

1) здійснити підвищення кваліфікації працівників інклюзивно-ресурсних центрів щодо роботи з діагностичними засобами для дітей дошкільного віку

Підвищення фахівцями інклюзивно- ресурсних центрів кваліфікації з питань роботи з діагностичними засобами

IV квартал 2022 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

 

 

2) забезпечити заклади дошкільної освіти матеріально-технічними засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища

Оновлення матеріально- технічних засобів для створення та функціонування інклюзивного середовища 25 відсотків закладів дошкільної освіти

IV квартал 2022 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

26.

Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у спеціальних закладах загальної середньої освіти або спеціальних класах (групах) закладів освіти із створенням умов для здобуття учнями (вихованцями) з особливими освітніми потребами освіти в освітньому середовищі, наближеному до місця їх проживання

Підвищити рівень фахової компетентності керівників закладів спеціальної освіти

Проведення семінарів щодо впровадження нових Положення про навчально- реабілітаційні центри та Положення про спеціальну школу

IV квартал 2021 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

 

1

2

3

4

5

6

7

27.

Забезпечення умов громадського сектору для організації навчання, яке не забезпечується інституційною освітою, шляхом популяризації, проведення конкурсів та форумів

Здійснити щорічне оголошення конкурсів для громадського сектора з метою організації проведення конкурсів та форумів

Оголошення відповідних конкурсів

IV квартал 2022 року

 

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

28.

Створення та забезпечення освітніх можливостей для освітніх управлінців щодо питань освітньої безбар’єрності та рішень, які управлінці повинні прийняти на місцях у межах своїх повноважень

Провести тренінги для співробітників із залученням фахових експертів

Розроблення та затвердження інструкції для співробітників

II квартал 2022 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

29.

Розвиток мережі та підтримка інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів

1)забезпечити функціонування мережі інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів

Збільшення кількості інклюзивно- ресурсних центрів відповідно до потреби у великих містах збереження діючої мережі інклюзивно- ресурсних центрів у громадах та сільській місцевості

IV квартал 2022 року

Державний, обласний, місцеві бюджети (видатки на відрядження)

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

2) забезпечити підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсних центрів

Підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно- ресурсних центрів

Протягом

2021-2022 років

Державний, обласний, місцеві бюджети (видатки на відрядження)

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

 

 

3) забезпечити підвищення кваліфікації керівників інклюзивно-ресурсних центрів

Підвищення кваліфікації керівників інклюзивно- ресурсних центрів

Протягом 2021-2022 років

Державний, обласний, місцеві бюджети (видатки на відрядження)

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

30.

Створення умов для організації національного та міжнародного обміну досвідом для фахівців освіти всіх рівнів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, батьківських спільнот та профільних громадських об’єднань

Налагодити контакти з профільними міжнародними агенціями та громадськими організаціями, що опікуються питаннями освіти осіб з особливими освітніми потребами

Підписання меморандумів про співпрацю

IV квартал

2022 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

31.

Забезпечення підвищення мотивації до навчання фахівців за професіями "асистент вчителя", "асистент учня", зокрема створення умов для навчання батьків

Створити умови для працевлаштування батьків, інших представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із

Забезпечення надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання,

IV квартал

2022 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту


1

2

3

4

5

6

7

 

дітей з особливими освітніми потребами

супроводження під час інклюзивного навчання

створення умов для працевлаштування батьків дітей з особливими освітніми потребами для надання такої послуги

 

 

 

32.

Забезпечення харчової безбар’єрності в усіх закладах освіти шляхом запровадження моніторингу харчових потреб та популяризації здорового харчування

Забезпечити участь у розробленні та супроводженні комунікаційної платформи "Реформа харчування від А до Я"

Забезпечення функціонування платформи "Реформа харчування від А до Я"

IV квартал 2021 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

33.

Забезпечення доступності всієї інфраструктури освітніх середовищ (гуртожитки, центри дозвілля, бібліотеки, архіви, актові зали тощо)

Здійснити навчання представників управлінських структур на місцевому рівні щодо доступності інфраструктури освітнього середовища

Проведення навчання представників управлінських структур

IV квартал 2022 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

34.

Розроблення та впровадження державної системи раннього втручання

1) надати пропозиції до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо реалізації

Надання пропозицій до розпорядження Кабінету Міністрів України

III квартал 2021 року

Не потребує фінансового ресурсу

Відділ соціального захисту,

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Концепції створення та розвитку системи раннього втручання"

 

 

 

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

 

 

2) надати пропозиції до спеціфикації послуги з раннього втручання

Надання пропозицій до відповідного акта Кабінету Міністрів України

IV квартал 2022 року

Не потребує фінансового ресурсу

Відділ соціального захисту, відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

 

 

3) утворити центри раннього втручання на базі діючої

Утворення центрів раннього втручання

IV квартал 2022 року

Державний, обласний,

Відділ соціального


1

2

3

4

5

6

7

 

 

мережі закладів освіти з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно- територіальної одиниці

 

 

місцеві бюджети

захисту, відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

35.

Запровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та інтеграції її до системи освіти як сучасне підґрунтя для планування індивідуальних освітніх траєкторій

1) надати пропозиції до програми модуля підвищення кваліфікації з питань використання Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я для інклюзії

Надання пропозицій до відповідного наказу МОН

IV квартал 2022 року

 

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

 

 

2) провести навчання для представників інклюзивно- ресурсних центрів, центрів професійного розвитку та інститутів післядипломної педагогічної освіти з питань використання Міжнародної класифікації функціонування для інклюзії

Проведення навчання представників інклюзивно- ресурсних центрів, центрів профе­сійного розвитку та інститутів післядипломної педагогічної освіти

IV квартал 2022 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

36.

Проведення просвітницької кампанії, спрямованої на боротьбу з тендерними стереотипами, расизмом у

Організувати роботу, спрямовану на боротьбу з тендерними стереотипами, расизмом у спорті,

Проведення просвітницьких заходів, спрямо­ваних на форму-

IV квартал 2021 року

Не потребує фінансового ресурсу

Відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту

 

1

2

3

4

5

6

7

 

спорті, насильством у спорті та дискримінацією осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

насильством у спорті та дискримінацією стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідністю, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

вання гуманного світогляду та дотримання принципу рівності у спорті та недопущення дискримінації стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідністю

 

 

 

37.

Розвиток інституту інвестиційного супроводу та менторства для існуючих підприємств, власниками та засновниками яких є цільові групи

Забезпечити розвиток та інституціоналізацію мережі центрів підтримки підприємців за участю органів місцевого самоврядування

Створення інфраструктури підтримки підприє­мництва для забез­печення супроводу та менторства для існуючих підприємств, власниками та засновниками яких є цільові групи

протягом 2021-2022 років

Державний, обласний, місцеві бюджети

Сектор економічного розвитку та інвестицій

38.

Створення програм супроводу для започаткування власної справи вразливими на ринку праці групами населення, зокрема через мережу державних бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів та центрів зайнятості

Створити національну мережу з 24 дієздатних інноваційних бізнес-інкубаторів за стандартами Європейської мережі бізнес-центрів та інноваційних центрів для підтримки доступу до ринків ЄС, розвитку підприємницької екосистеми та складових інноваційної екосистеми

Створення національної мережі інноваційних бізнес-інкубаторів реалізація на державному рівні менторської програми для переселенців.

IV квартал 2022 року

Державний, обласний, місцеві бюджети

Сектор економічного розвитку та інвестицій, відділ освіти, культури, молоді , туризму та спорту,


1

2

3

4

5

6

7

 

 

(наукові парки), що забезпечить участь українських підприємців у міжнародних проектах, зокрема у програмах соціального венчурного інвестування

ветеранів війни та інших груп населення залучення нетипових для підприємництва категорій громадян до розвитку їх ідей та втілення у готові продукти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 220-р від 20.12.2021 року Про скликання двадцять другої сесії Добровеличківської селищноїради восьмого скликання

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

від 20 грудня 2021 року                                                                                   №220-р

 

Про скликання двадцять другої

сесії Добровеличківської селищної

ради восьмого скликання

 

Відповідно до статті 46  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, 17 Регламенту Добровеличківської селищної ради,

 

 1. Скликати  24 грудня 2021 року о 10  годинів сесійній залі Добровеличківської селищної ради  двадцять другу сесію  Добровеличківської селищної ради восьмого скликання.
 1. На розгляд двадцять другої сесії  Добровеличківської селищної ради внести питання, згідно додатку.
 1. Провести 21 грудня 2021 року в приміщенні селищної ради засідання профільних депутатських комісій.
 1. Запросити на пленарне засідання  двадцять другої сесії селищної  ради восьмого скликання депутатів селищної ради,  заступників селищного голови,  керівників структурних підрозділів та виконавчих органів ради, старост, інших запрошених.
 1. Апарату селищної  ради здійснити організаційну підготовку та проведення пленарного засідання,  за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.
 1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря селищної ради Аллу Горбатюк

 

Селищний голова                                                         Володимир ОСІЄВСЬКИЙ

 

 ----------------------------------------------------------

 

ДОДАТОК

до розпорядження Добровеличківського

селищного голови

від 20 грудня 2021 року № 220-р

 

Питання,

що виносяться на розгляд

двадцять другої сесії Добровеличківської

селищної ради восьмого скликання

 

 

 1. Про затвердження Програми відпочинку та оздоровлення дітей та учнівської молоді на 2022 рік Добровеличківської селищної ради


 1. Про затвердження Програми організації харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Добровеличківської селищної ради на 2022 рік

     

 1. Про затвердження Програми «Підвіз дітей» на 2022 рік

 

 1. Про встановлення вартості харчування в закладах освіти Добровеличківської селищної ради на 2022 рік

 

 1. Про затвердження Програми зайнятості населення Добровеличківської селищної ради на 2022 рік.

 

 1. При затвердження Програми соціального захисту населення Добровеличківської селищної ради на 2022 рік

 

 1. Про затвердження програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, родин загиблих (померлих), зниклих безвісти учасників АТО/ООС Добровеличківської селищної ради на 2022-2023 роки

 

 1. Про затвердження програми «Питна вода» Добровеличківської селищної ради  на 2022-2026 роки

                

 1. Про затвердження програми фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Добровеличківський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2022-2023 роки

 

 1. Про зміни до фінплану комунального некомерційного підприємства «Добровеличківський центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

 1. Звіт про виконання програми економічного та соціального розвитку Добровеличківської селищної ради за 2021 рік

 

 1. Про затвердження програми економічного та соціального розвитку Добровеличківської селищної ради на 2022 рік

 

 1. Про бюджет Добровеличківської селищної територіальної громади на 2022 рік

 

 1. Про внесення змін до рішення сесії Добровеличківської селищної ради від 24.12.2020 року № 45 «Про бюджет Добровеличківської селищної територіальної громади на  2021 рік».

 

 1. Про внесення змін до рішення селищної ради від 24 грудня 2020 року № 47.

 

 1. Про затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність

 

 1. Про затвердження технічної документації та передачу земельних ділянок у власність

 

 1. Про надання дозволів щодо укладання договорів оренди земельних ділянок

 

 1. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду.

 

 1. Різне.

  

Секретар селищної ради                                                         Алла ГОРБАТЮК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 211-р від 09.12.2021 року Про скликання двадцять першої сесії Добровеличківської селищної ради восьмого скликання

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

від 09 грудня 2021 року                                                                                   №211-р

 

Про скликання двадцять першої

сесії Добровеличківської селищної

ради восьмого скликання

 

  

Відповідно до статті 46  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, 17 Регламенту Добровеличківської селищної ради,

 

 1. Скликати  17 грудня 2021 року о 10  годинів сесійній залі Добровеличківської селищної ради  двадцять першу  сесію  Добровеличківської селищної ради восьмого скликання.

 

 1. На розгляд двадцять першої сесії  Добровеличківської селищної ради внести питання, згідно додатку.

 

 1. Провести 14 грудня 2021 року в приміщенні селищної ради засідання профільних депутатських комісій

   

 1. Запросити на пленарне засідання  двадцять першої сесії  селищної  ради восьмого скликання депутатів селищної ради,  заступників селищного голови,  керівників структурних підрозділів та виконавчих органів ради, інших запрошених.

 

 1. Апарату селищної  ради здійснити організаційну підготовку та проведення пленарного засідання,  за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

 

 1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря селищної ради Аллу Горбатюк

 

 

 

Селищний голова                                                         Володимир ОСІЄВСЬКИЙ

 

 ----------------------------------------------

ДОДАТОК

до розпорядження Добровеличківського

селищного голови

від  09 грудня 2021 року № 211-р

 

Питання, 

що виносяться на розгляд

двадцять першої сесії Добровеличківської

селищної ради восьмого скликання

 

 

 • 1.Про внесення змін до рішення сесії Добровеличківської селищної ради від 24.12.2020 року № 45 «Про бюджет Добровеличківської селищної територіальної громади на  2021 рік».
 • 2.Про внесення змін до Програми компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2021-2025 роки.
 • 3.Про внесення змін до Програми відшкодування витрат за надані пільги з послуг зв’язку окремим категоріям громадян Добровеличківської селищної ради на 2021-2025 роки.           
 • 4.Про перейменування закладів освіти.
 • 5.При присвоєння Липнязькому ліцею Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області імені Юрія ОБЖЕЛЯНА.
 • 6.Про затвердження програми цивільного захисту Добровеличківської селищної ради Новоукраїнського району на 2022-2025 роки.
 • 7.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність.
 • 8.Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність.
 • 9.Про затвердження технічної документації та передачу земельних ділянок у власність.
 • 10.Про надання  дозволів щодо укладання договорів оренди земельних ділянок.
 • 11.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в оренду .
 • 12.Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність.
 • 13.Про внесення змін до рішень селищної ради.
 • 14.Про реєстрацію права комунальної власності.
 • 15.Про припинення повноважень та звільнення з посади.
 • 16.Про затвердження на посаду.
 • 17.Про затвердження стажу служби в органах місцевого самоврядування та встановлення надбавки  за вислугу років селищному голові Осієвському В.В.
 • 18.Різне.

 

Секретар селищної ради                                                     Алла ГОРБАТЮК

 

 

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 375-к від 06.12.2021 року Про дату та час проведення конкурсу на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування Добровеличківської селищної ради

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

від 06 грудня 2021 року                                                                                   №375-к

 

Про дату та час проведення конкурсу

на заміщення вакантної посади

посадової особи місцевого самоврядування

Добровеличківської селищної ради

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статей 9, 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (із змінами), наказу Головного управління державної служби України від 08 липня 2011 року № 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 28 липня 2011 року за  № 930/19668 та з метою дотримання вимог чинного законодавства при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування:

 

 1. Провести 05 січня 2022 року (початок о 09.00 годині) в приміщенні Добровеличківської селищної ради іспит на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування Добровеличківської селищної ради, а саме: на посаду провідного спеціаліста відділу соціального захисту населення виконавчого органу Добровеличківської селищної ради-Апарату ради.

 

 1. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

  

 

Селищний голова                                                  Володимир ОСІЄВСЬКИЙ

 


РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 206-р від 01.12.2021 року Про скликання двадцятої позачергової сесії Добровеличківської селищної ради восьмого скликання

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

від 01 грудня 2021 року                                                                                   № 206-р

 

Про скликання двадцятої позачергової

сесії Добровеличківської селищної

ради восьмого скликання

 

Відповідно до статті 46  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, 17 Регламенту Добровеличківської селищної ради,

 

 1. Скликати  03 грудня 2021 року о 10  годинів сесійній залі Добровеличківської селищної ради  двадцяту позачергову сесію  Добровеличківської селищної ради восьмого скликання.
 2. На розгляд сесії селищної ради внести питання:  
 • 2.1. Про внесення змін до рішення сесії Добровеличківської селищної ради від 24.12.2020 року № 45 «Про бюджет Добровеличківської селищної  територіальної громади на  2021 рік»;                          
 • 2.2. Про включення до переліку об’єктів малої приватизації комунальну власність Добровеличківської селищної ради, що підлягає приватизації шляхом продажу на аукціонах в 2021-2022 роках нерухомого майна; 
 • 2.3. Про затвердження експертної оцінки вартості комунального майна,            оголошення аукціону та затвердження умов оренди об’єкта;
 • 2.4. Про затвердження звіту про проведення незалежної оцінки нерухомого майна та надання дозволу на відчудження шляхом продажу з аукціону   майна комунальної власності Добровеличківської селищної ради;
 • 2.5. Про безоплатне прийняття приміщення до комунальної власності Добровеличківської селищної ради;
 • 2.6.  Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Добровеличківської  селищної ради на 2022 рік; 
 • 2.7. Про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність;
 • 2.8. Різне.
 1. Запросити на пленарне засідання  двадцятої позачергової сесії  селищної  ради восьмого скликання депутатів селищної ради,  заступників селищного голови,  начальника фінансового управління, начальника відділу земельних відносин та комунальної власності, інших запрошених.
 2. Апарату селищної  ради здійснити організаційну підготовку та проведення пленарного засідання,  за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.
 3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря селищної ради Аллу Горбатюк.

 

  

Селищний голова                                                         Володимир ОСІЄВСЬКИЙ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 201-р від 24.11.2021 року Про затвердження плану селищних заходів в рамках Всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства»

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

від 24 листопада 2021 року                                                                                   № 201-р

 

Про затвердження плану селищних

заходів в рамках Всеукраїнської

кампанії «16 днів проти насильства»


На виконання Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Указу Президента України від 21 вересня 2020 року  № 398 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства», розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року № 361-р «Про затвердження плану невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства», постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 року № 145 «Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 травня 2021 року № 409-р «Про затвердження обласної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 листопада 2021 року № 806-р «Про затвердження плану обласних заходів в рамках Всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства» та в рамках проведення Всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства»:

 

 1. Затвердити план селищних заходів в рамках Всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства» (додається).

 

 1. «Центру надання соціальних послуг населенню» виконавчого комітету Добровеличківської селищної ради, відділу соціального захисту населення виконавчого органу Добровеличківської селищної ради-Апарату ради, відділу освіти, культури, молоді, туризму та спорту Добровеличківської селищної ради, долучитися до Всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства».

 

 1. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника селищного голови СААКЯН Валентину.

 

Селищний голова                                                 Володимир  ОСІЄВСЬКИЙ

 

 _____________________________________________

 

 

                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                              Розпорядження голови

                                                              Добровеличківської селищної ради

                                                                 24  листопада 2021 року № 201-р

 

ПЛАН

селищних заходів в рамках Всеукраїнської кампанії

«16 днів проти насильства»

 

№ з/п

Захід

Період проведення

Відповідальні виконавці

1

2

3

4

1.

Розміщення статті та інформаційного відеоролика на офіційному сайті Добровеличківської селищної ради на тему запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі.

25 листопада-10 грудня 2021 року

«Центр надання соціальних послуг населенню» виконавчого комітету Добровеличківської селищної ради, відділ соціального захисту населення виконавчого органу Добровеличківської селищної ради-Апарату ради

2.

Профілактична роз`яснювальна робота у сім`ях, які опинилися в складних життєвих обставинах, в сім`ях, у яких виховуються неповнолітні діти  на теми «Конфлікти в сім’ї та їх розв’язання», «Попередження домашнього насильства».

25 листопада-10 грудня 2021 року

«Центр надання соціальних послуг населенню» виконавчого комітету Добровеличківської селищної ради, Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області Новоукраїнський районний відділ поліції відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка)

3.

Проведення вуличного інформування серед населення з розповсюдженням інформаційно-просвітницьких матеріалів.

25 листопада 2021 року

«Центр надання соціальних послуг населенню» виконавчого комітету Добровеличківської селищної ради, відділ соціального захисту населення виконавчого органу Добровеличківської селищної ради-Апарату ради, Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області Новоукраїнський районний відділ поліції відділення поліції № 2 (смт Добровеличківка)

4.

Розміщення на сайтах підпорядкованих закладів освіти інформаційно-просвітницьких матеріалів в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства».

25 листопада-10 грудня 2021 року

Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту Добровеличківської селищної ради

5.

Проведення навчальних занять, лекцій, вебінарів, круглих столів присвячених проблемам психологічного та цифрового насильства.

25 листопада-10 грудня 2021 року

Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту Добровеличківської селищної ради

6.

Розгляд на батьківських зборах  матеріалів Ради Європи «Боротьба з насильством щодо дітей в Україні».

25 листопада-10 грудня 2021 року

Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту Добровеличківської селищної ради

7.

Організація в бібліотеках виставок  літератури в з тематики сексуальної експлуатації та сексуального насильства, протидії  торгівлі людьми.

25 листопада-10 грудня 2021 року

Відділ освіти, культури, молоді, туризму та спорту Добровеличківської селищної ради

 

 ________________________________________

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 190-р від 11.11.2021 року. Про скликання дев'ятнадцятої позачергової сесії Добровеличківської селищної ради восьмого скликання

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

від 11 листопада 2021 року                                                                                   № 190-р

 

  

Про скликання дев'ятнадцятої позачергової

сесії Добровеличківської селищної

ради восьмого скликання

 

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 50  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, 17 Регламенту Добровеличківської селищної ради: 

 1. Скликати 15 листопада 2021 року о 10 годині в сесійній залі Добровеличківської селищної ради  дев’ятнадцяту позачергову сесію Добровеличківської селищної ради восьмого скликання.
 2. На розгляд сесії селищної ради внести питання:      
  • 2.1. Про звіт директора КП «Нілот» ро роботу підприємства за 2020-2021 роки.
  • 2.2. Про внесення змін до установчих документів закладів, підприємств та установ Добровеличківської селищної ради.
  • 2.3. Про звільнення з посади.
  • 2.4. Про затвердження на посаду
  • 2.5. Різне.
 3. Запросити на пленарне засідання  дев’ятнадцятої позачергової сесії селищної  ради восьмого скликання депутатів селищної ради, першого заступника селищного голови,  начальника відділу освіти, культури, молоді, туризму та спорту, керуючу справами виконавчого комітету, директора КНП «Добровеличківська лікарня», інших запрошених.
 4. Апарату селищної  ради здійснити організаційну підготовку та проведення пленарного засідання  дев’ятнадцятої позачергової сесії Добровеличківської селищної ради восьмого скликання за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.
 5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря селищної ради Аллу Горбатюк

 

Селищний голова                                                          Володимир ОСІЄВСЬКИЙ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 181-р від 04.11.2021 року Про скликання вісімнадцятої позачергової сесії Добровеличківської селищної ради восьмого скликання

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

від 04 листопада 2021 року                                                                                   № 181-р

 

  

Про скликання вісімнадцятої позачергової

сесії Добровеличківської селищної

ради восьмого скликання

 

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 50  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7, 17 Регламенту Добровеличківської селищної ради,

 

1. Скликати  08 листопада 2021 року о 13  годині в сесійній залі Добровеличківської селищної ради  вісімнадцяту позачергову сесію  Добровеличківської селищної ради восьмого скликання. 

 

2. На розгляд сесії  селищної ради внести питання:      

 • 2.1. Про внесення  змін до Комплексної  програми  профілактики злочинності і правопорушень на території Добровеличківської селищної ради на 2021-2025 роки;    
 • 2.2. Про внесення змін до рішення сесії Добровеличківської селищної ради від 24.12.2020 року № 45 «Про бюджет Добровеличківської селищної  територіальної громади на  2021 рік»;
 • 2.3. Про надання  повноважень на  вчинення  нотаріальних  дій;
 • 2.4. Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
 • 2.5. Про затвердження положення про службове житло;
 • 2.6. Про погодження тарифів на надання платних послуг комунальним некомерційним підприємством «Добровеличківська лікарня» в новій редакції;
 • 2.7. Земельні питання;
 • 2.8. Про перерахування залишку коштів;
 • 2.9. Різне.

 

3. Запросити на пленарне засідання  вісімнадцятої позачергової сесії  селищної  ради восьмого скликання депутатів селищної ради, першого заступника селищного голови,  начальника фінансового управління, начальника відділу освіти, культури, молоді, туризму та спорту,  інших запрошених.

 

4. Апарату селищної  ради здійснити організаційну підготовку та проведення пленарного засідання  вісімнадцятої позачергової сесії Добровеличківської селищної ради восьмого скликання за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря селищної ради Аллу Горбатюк

 

 

 Секретар селищної ради                                                            Алла ГОРБАТЮК

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 333-к від 06 жовтня 2021 Про дату та час проведення конкурсу на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування Добровеличківської селищної ради

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

06 жовтня 2021                                                                                              № 333-к


Про дату та час проведення конкурсу

на заміщення вакантної посади

посадової особи місцевого самоврядування

Добровеличківської селищної ради

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статей 9, 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (із змінами), наказу Головного управління державної служби України від 08 липня 2011 року № 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 28 липня 2011 року за № 930/19668 та з метою дотримання вимог чинного законодавства при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування:

 

 1. Провести 05 листопада 2021 року (початок о 09.00 годині) в приміщенні Добровеличківської селищної ради іспит на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування Добровеличківської селищної ради, а саме: на посаду головного спеціаліста-інспектора праці виконавчого органу Добровеличківської селищної ради-Апарату ради.

 

 1. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

  

Селищний голова                                                  Володимир ОСІЄВСЬКИЙ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 164-р від 04.10.2021 року Про скликання шістнадцятої сесії Добровеличківської селищної ради восьмого скликання

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

від 04 жовтня 2021 року                                                                                   № 164-р

 

Про скликання шістнадцятої

сесії Добровеличківської селищної

ради восьмого скликання

 

Відповідно ст. 7  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Регламенту Добровеличківської селищної ради,

 

 1. Скликати  13 жовтня 2021 року о 10  годині в сесійній залі Добровеличківської селищної ради шістнадцяту сесію  Добровеличківської селищної ради восьмого скликання.
 2. На розгляд сесії селищної ради внести питання:
  • 2.1. Про звіт про виконання бюджету Добровеличківської селищної  територіальної громади на 9 місяців 2021 року;
  • 2.2. Про внесення змін до рішення сесії Добровеличківської селищної ради від 24.12.2020 року № 45 «Про бюджет Добровеличківської селищної  територіальної громади на  2021 рік»;
  • 2.3. Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Добровеличківської селищної ради;
  • 2.4. Про  внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства «Добровеличківська лікарня»;
  • 2.5. Про затвердження Статуту комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області в новій редакції;
  • 2.6. Про доповнення до рішення дванадцятої сесії сьомого скликання Добровеличківської селищної ради від 08.08.2019 року № 160;
  • 2.7. Про затвердження Положень про філії Липнязького закладу загальної середньої освіти Добровеличківської селищної ради;
  • 2.8. Про Програму національно-патріотичного виховання на 2022-2025 роки;
  • 2.9. Про продовження терміну дії контракту;
  • 2.10. Про внесення змін до рішення сесії Добровеличківської селищної ради від 14 липня 2021 року № 178 «Про затвердження положення про проведення конкурсу на посаду директора та педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр»Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області»;
  • 2.11. Про надання повноважень депутатам Добровеличківської селищної ради щодо складання актів;
  • 2.12. Про утворення старостинських округів та затвердження Положення про старостинські округи Добровеличківської селищної ради;
  • 2.13. Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення (громадських слухань) кандидатури старости Добровеличківської селищної  ради;
  • 2.14. Про внесення змін до структури та штатної чисельності Добровеличківської селищної ради
  • 2.15. Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність;
  • 2.16. Про затвердження технічної документації та передачу земельних ділянок у власність
  • 2.17. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельних ділянок в оренду;
  • 2.18. Про розірвання договору та надання дозволів щодо укладання договорів оренди земельних ділянок;
  • 2.19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність;
  • 2.20. Про внесення змін до рішень селищної ради;
  • 2.21. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність;
  • 2.22. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою;
  • 2.23. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду та виготовлення технічної документації по нормативній грошовій оцінці земельних ділянок;
  • 2.24. Про надання дозволу щодо продажу права оренди земельних ділянок на конкурентних засадах (земельних торгах);
  • 2.25. Про розгляд заяв та клопотань;
  • 2.26. Звіт  директора КНП «Добровеличківська лікарня» Добровеличківської селищної ради про фінансово-господарську діяльність;
  • 2.27. Звіт директора КП «Нілот» про фінансово-господарську діяльність;
  • 2.28. Про внесення змін до Програми соціального захисту населення Добровеличківської селищної ради на 2021 рік;
  • 2.29. Різне.
 3. Запросити на пленарне засідання шістнадцятої сесії селищної ради восьмого скликання депутатів селищної ради, першого заступника селищного голови, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника фінансового управління, начальника відділу освіти, культури, молоді, туризму та спорту,  старост, інших запрошених.
 4. Провести 11-12 жовтня 2021 року  засідання постійних депутатських комісії селищної ради.
 5. Апарату селищної  ради здійснити організаційну підготовку та проведення пленарного засідання  шістнадцятої сесії Добровеличківської селищної ради восьмого скликання за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.
 6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря селищної ради Аллу Горбатюк.

 

 

Селищний голова                                                         Володимир ОСІЄВСЬКИЙ

 

←  повернутися 1 2 3 4 5 6 7 8 далі →
  Маєте проблеми зору?
  Оберіть зручний формат:

  A-    A    A+  Увімкнути альтернативну версію сайту


Опитування
Корисні ресурси

  Офіційне інтернет-представництво Президента України


  Верховна Рада України


  Законодавство України


  Кабінет Міністрів України


  Кіровоградська ОДА


  Кіровоградська обласна рада