Навігація

Архів новин

Вхід

Офіційний сайт Добровеличківської селищної ради » Матеріали за Квітень 2022 року

Реалізація урядової програми працевлаштування вимушених переселенців

Реалізація урядової програми працевлаштування вимушених переселенців

На підставі постанови Кабінету Міністрів України 282-р від 12 квітня 2022 року уряд своїм розпорядженням виділив з резервного фонду Держбюджету 200 млн грн на виплату роботодавцям компенсації за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб. Відповідний механізм сприятиме відновленню економічної  активності, підтримці вимушених переселенців та запобігатиме безробіттю.

Хто може отримати компенсацію?

Компенсація надається роботодавцю за працевлаштування внутрішньо переміщеної особи на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема за сумісництвом.

За яких умов?

Роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску.

Розмір заробітної плати працівника не може бути нижчим за розмір мінімальної.

Роботодавець має податкову звітність за IV квартал 2021 р. або річну звітність за 2021 рік.

Які подати документи і в який спосіб?

Подати заяву для отримання компенсації можна особисто під час відвідування центру зайнятості (або на електронну пошту центру). Зараз готується реалізація цієї послуги через «Портал Дія».

До заяви, поданої до центру зайнятості в паперовій формі (зокрема, на електронну пошту), додаються:

копія наказу про працевлаштування особи;

документ, що підтверджує його перебування на обліку як платника податків та подання податкової звітності;

відомості про працевлаштованого (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта);

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

По детальну консультацію звертайтеся до будь-якого центру зайнятості. Ознайомитися з текстом Постанови Кабміну від 20.03.2022 року та Порядком можна тут: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-2022-%D0%BF#Text

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

Який розмір допомоги по безробіттю?

Який розмір допомоги по безробіттю?

 

Розмір допомоги по безробіттю залежить, зокрема, від страхового стажу особи та тривалості безробіття, доходу (грошового забезпечення), статті звільнення (припинення останнього виду зайнятості) і не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом (зараз це 9 924 грн).

Застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі (1000 гривень).

Розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до Постанови 1266, залежно від страхового стажу, але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Залежно від страхового стажу розмір допомоги по безробіттю виплачується у таких відсотках:

до 2 років – 50%;

від 2 до 6 років – 55%;

від 6 до 10 років – 60%;

більше 10 років – 70%.

Залежно від тривалості безробіття: перші 90 к.д. – 100 %; протягом наступних 90 к.д. – 80%; у подальшому – 70 % (від призначеного розміру допомоги по безробіттю).

Розмір мінімальної виплати допомоги по безробіттю, що виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу, становить 1800 гривень, а особам, виплати яким призначались без урахування страхового стажу, – 1000 гривень відповідно до законодавства.

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 к.д., для осіб передпенсійного віку – 720 к.д., для молоді (до 35 р. без страхового стажу) – 180 к.д. 

Для осіб, звільнених під час карантину згідно зі статтею 38 КЗпПУ (за власним бажанням (не поважна причина)) та статтею 36 п. 1 (за угодою сторін), загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 270 к.д.

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

Копії яких документів необхідно надати в центр зайнятості для реєстрації як безробітного?

Копії яких документів необхідно надати в центр зайнятості для реєстрації як безробітного?

 

Згідно з пунктом 17 Порядку 792, для надання статусу безробітного особа, яка шукає роботу, подає до центру зайнятості, який обирає для обслуговування, заяву про надання статусу безробітного (у тому числі засобами електронної ідентифікації) та пред’являє:

 • паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; 
 • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України); 
 • трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості); 
 • документ про освіту або його дублікат (за наявності такого документа або дубліката).

Внутрішньо переміщені особи, відповідно до підпункту 1 пункту 18 Порядку 792, для отримання статусу безробітного у разі відсутності документів, що підтверджують факт звільнення, подають заяву про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (цивільно-правовий договір, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), або відповідне рішення суду – у разі припинення трудових відносин (припинення зайнятості) у судовому порядку; розрахунковий документ (квитанція), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення (за можливості).

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

Чи передбачені кошти для надання допомоги малозабезпеченим сім’ям під час дії воєнного стану?

Чи передбачені кошти для надання допомоги малозабезпеченим сім’ям під час дії воєнного стану?

 

Відповідно до статті 24 Закону України “Про зайнятість населення”, одним із заходів сприяння зайнятості населення є створення стимулів для інтеграції на ринок праці непрацюючих працездатних осіб з числа членів малозабезпечених сімей. Постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 397 затверджено Порядок надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї (набрала чинності 01.01.2022). Законом України “Про Державний бюджет України на 2022 рік” передбачено виділення 94867,5 тисяч грн для фінансування таких заходів.

Змінами, внесеними до Бюджетного кодексу України, визначено, що Кабінет Міністрів України в умовах воєнного стану може приймати рішення щодо скорочення видатків державного бюджету та їх спрямування до резервного фонду державного бюджету. Таку постанову прийняв Кабінет Міністрів України 01.04.2022 за № 401. Зокрема, визначено, що до резервного фонду державного бюджету спрямовується 94867,5 тисяч грн коштів, передбачених для фінансування заходів сприяння економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї.

Таким  чином, на поточний момент відсутні фінансові ресурси для підтримання економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї.

Слід зазначити, що норми Бюджетного кодексу України передбачають, що зменшення відповідних видатків має на меті перенаправлення коштів для потреб оборони.

Сподіваємось, що після скасування воєнного стану у держави знайдеться фінансовий ресурс для відновлення дії програм підтримки підприємництва, у тому числі осіб з числа членів малозабезпечених сімей.

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

Який порядок реєстрації в службі зайнятості у зв’язку із введенням воєнного стану?

Який порядок реєстрації в службі зайнятості у зв’язку із введенням воєнного стану?

 

Наразі заяви для реєстрації як безробітного в службі зайнятості про надання статусу безробітного можна подати до будь-якого (працюючого) зручного для обслуговування центру зайнятості наступними способами: особисто, під час безпосереднього відвідування центру зайнятості; в електронній формі за допомогою засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія), у тому числі мобільного додатку Порталу Дія; за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку, зокрема за допомогою вебсайту Державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua.

 Водночас заява про надання статусу безробітного, про призначення допомоги по безробіттю та про припинення реєстрації безробітного може подаватися засобами мобільного додатку Порталу Дія особою, яка після введення воєнного стану, має та/або мала визначене місце роботи на території адміністративно-територіальних одиниць, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204 "Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми «єПідтримка»". У такому випадку вимоги щодо подання особою до центру зайнятості документів, перелік яких визначено пунктами 17-19 Порядку 792, не застосовуються.

При цьому під час першого фактичного відвідування безробітним центру зайнятості (в якому він зареєстрований), строк якого встановлюється протягом 30 календарних днів після припинення чи скасування воєнного стану, безробітний зобов’язаний подати до такого центру зайнятості документи, перелік яких визначено пунктами 17-19 Порядку 792. Зазначений період може бути продовжений з урахуванням поважної причини, передбаченої пунктом 28 Порядку 792. У такому разі документи подаються до центру зайнятості на наступний день, що настає після закінчення дії обставин, що склалися у зв’язку з поважною причиною.

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

Результати проєкту EU4Skills: опитування випускників за професією кухаря

Результати проєкту EU4Skills: опитування випускників за професією кухаря

 

 На сторінці Кіровоградського обласного центру зайнятості у Фейсбук розпочато розміщення матеріалів з питань висвітлення результатів пілотного проєкту EU4Skills щодо випускників за певними професіями (попередньо йшла мова про професії залізничного транспорту). Наразі  мова йтиме про кухарів.

У Кіровоградській області готують кухарів у 14 закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Одним з таких закладів є Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти “Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі” (Кропивницький район, загальний випуск 2020 року – 183 учні, у тому числі 58 за професією кухаря. Ознайомитись з інформацією про ліцей можливо на його вебсторінці).

Випуск учнів 2020 року в ліцеї проведено за такими професіями:

кухар;

кухар, майстер ресторанного обслуговування.

У розділі III “Результати опитування випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти 2020 року” комплексного звіту “Ринок праці Кіровоградської області. 2021” опрацьована інформація як відносно блоку професій з приготування страв та напоїв (у тому числі кухарів) по Кіровоградській області, так і щодо 10 пілотних областей.

Частка чоловіків серед випускників професій з приготування страв та напоїв склала 47%, жінок – 53%.

 

Детальніше за посиланням: http://licey.kr.ua/

 

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

Інформаційний матеріал про мінну небезпеку

Обстеження сімей різних категорій

27 квітня 2022 року спеціалістами «Центру надання соціальних послуг населенню» виконавчого комітету Добровеличківської селищної ради та служби у справах дітей виконавчого органу Добровеличківської селищної ради – Апарату ради на території села Юріївка було відвідано 3 сім’ї, в яких виховується 8 дітей та 1 особу похилого віку.

 

Фахівцями здійснено обстеження умов проживання та виховання дітей у зазначених сім’ях. Проведено бесіди з батьками щодо профілактики вживання спиртних напоїв та недопущення випадків ухиляння батьків від виконання батьківських обов’язків, підтримання належних санітарно-гігієнічних умов проживання.

 

Сім’ї також отримали  солодощі для дітей, що дозволить не лише заощадити бюджети родин, але й надати впевненості у тому, що вони не залишились наодинці зі своїми проблемами.

Заходи до Дня Чорнобильської трагедії

В селищі Добровеличківка відбулося покладання квітів до Пам’ятних знаків ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС.

В заході взяли участь Добровеличківський селищний голова Володимир Осієвський, ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС  та працівники селищної ради.

 

 

Володимир Осієвський звернувся з промовою до учасників заходу та зазначив, що Чорнобильська атомна електростанція є символом наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства. Трагедія, спричинена вибухом на її четвертому енергоблоці, не має аналогів за обсягами забруднення природного середовища, негативного впливу на здоров’я та психіку людей, їхній побут і соціально-економічні умови життя...

Докладніше

26 КВІТНЯ - ДЕНЬ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ

Сьогодні минає 36-та річниця масштабної аварії на Чорнобильській АЕС з катастрофічними наслідками. Вся Україна вшановує учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, – найбільшої техногенно-екологічної катастрофи двадцятого століття. Чорнобильська катастрофа ніколи  не стане для нас минулим. Особливість сьогодення в тому, що людство в останні сто років не зустрічалось з кризами подібного світового масштабу.

Вже пролетіло стільки літ і стільки зим, але пам'ять у минуле повертає.

Чорнобильська катастрофа – це наш довічний біль.

Ми вдячні усім учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які у надзвичайно складних, екстремальних умовах діяли мужньо, професійно, не шкодуючи свого життя і здоров’я, з честю виконали свій службовий і громадянський обов’язок.

На жаль, сьогодні серед нас немає багатьох з тих, хто пожертвував собою.

Довічна їм шана, честь і слава!

Усі ми, хто живе нині, їм за це безмежно вдячні.

Наш святий обов’язок – пам’ятати про них, проявляти турботу про їх сім’ї і рідних.

 

З повагою,  селищний голова                              Володимир ОСІЄВСЬКИЙ

 

←  повернутися 1 2 3 4 5 6 далі →
  Маєте проблеми зору?
  Оберіть зручний формат:

  A-    A    A+  Увімкнути альтернативну версію сайту


Опитування
Корисні ресурси


  Офіційне інтернет-представництво Президента України


  Верховна Рада України


  Законодавство України


  Кабінет Міністрів України


  Кіровоградська ОДА


  Кіровоградська обласна рада