Навігація

Архів новин

Вхід

Офіційний сайт Добровеличківської селищної ради » Звернення громадян » Розпорядження

ПОРЯДОК розгляду звернень громадян, які надходитимуть на телефонну «гарячу лінію» Добровеличківського селищного головиПОРЯДОК - zatverdzheno.docx (Переглянути онлайн)  

Розпорядження

rozporyadzhennya.pdf (Переглянути онлайн)  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 17-р від 02.02.2022 року Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Добровеличківській селищній раді

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

від 02 лютого 2022 року                                                                                   №17-р

 

Про затвердження

Порядку особистого прийому громадян  

у Добровеличківській  селищній раді

 

Відповідно  статті 22 Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" , з метою належної організації та проведення особистого прийому громадян у Добровеличківській селищній раді

 

1.Затвердити Порядок особистого прийому громадян у Добровеличківській  селищній раді, що додається.

 

2.Начальнику  загального відділу виконавчого органу Добровеличківської селищної ради - Апарату ради забезпечити оприлюднення цього розпорядження на  офіційному сайті Добровеличківської селищної ради.

 

3.Контроль за виконанням цього  розпорядження залишаю за собою.

 

 

            Селищний голова                                               Володимир ОСІЄВСЬКИЙ

 

                                    _______________________________________________                                 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                     Розпорядження  Добровеличківського

                                                                    селищного голови

                                                                              від 02 лютого 2022 року №17-р

                                                                                                                                                                      

 ПОРЯДОК

особистого прийому громадян

у Добровеличківській селищній раді

 

І. Загальні положення

 

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Добровеличківській селищній раді (далі - селищній раді).

 

2. Посадові особи, які здійснюють особистий прийом громадян у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України "Про звернення громадян", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", іншими нормативно- правовими актами.

 

3. Особистий прийом громадян, яким присвоєно звання Герой України, Герой Радянського Союзу та Герой Соціалістичної праці, осіб з інвалідністю внаслідок війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати - героїня" проводиться першочергово.

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, особи з інвалідністю, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, учасники АТО, внутрішньо переміщені особи, одинокі матері (батьки) та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

 

4. Особи, які не є громадянами України і перебувають в Україні на законних підставах, користуються таким самим правом на звернення щодо особистого прийому посадовими особами селищної ради, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.


 

II Запис на особистий прийом громадян

 

1.Особистий прийом громадян селищним головою , першим заступником та заступниками селищного голови , секретарем ради, проводиться у спеціально визначеному приміщенні за попереднім записом у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян керівництвом селищної ради, затвердженим розпорядженням селищного голови.

 

2.Інформація про порядок особистого прийому громадян у селищній раді і графік особистого прийому громадян керівництвом селищної ради розміщується  на офіційному вебсайті селищної ради  в рубриці "Звернення громадян" та на інформаційному стенді в приміщенні адміністративної будівлі селищної ради за адресою: смт Добровеличківка, вул.Незалежності, 112.

 

3.Організація особистого прийому громадян та попередній запис на прийом до селищного голови , першого заступника та заступників  селищного голови , секретаря ради  здійснюється секретарем керівника.

 

4.Попередній запис на прийом проводиться не пізніше ніж за 3 робочі дні до дня прийому. Громадяни попередньо записані  на  особистий  прийом  до  керівництва  селищної ради    повідомляються  у телефонному режимі  за      день  до проведення прийому про дату, місце проведення та час прийому.

 

5.Під час попереднього запису на особистий прийом з’ясовуються прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи державних органів він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа до компетенції якої (якого) належить вирішення питання, порушеного заявником, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються заявником для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

 

6.Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, якщо такі відомості не стосуються змісту порушених у зверненні питань.

 

7.У разі якщо особа з інвалідністю не може здійснити письмовий виклад змісту питань, що порушуватимуться перед посадовою особою селищної ради, оформлення такого письмового викладу питань здійснюється працівником  загального  відділу.

 

8.У записі на особистий прийом може бути відмовлено з таких підстав:

 

 • якщо порушене питання розглядалось керівництвом селищної ради та було вирішено по суті;

 

 • якщо звернення з приводу оскарження рішення було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян".

 

9.Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються  відповідні  роз’яснення.


10.Забороняється відмова громадянинові у записі на особистий прийом з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність, незнання мови тощо.

 

III  Організація та проведення особистих прийомів громадян

 

1. У разі відсутності  селищного  голови    особистий  прийом громадян,  за  дорученням  голови,  здійснюють  перший  заступник, заступники голови, секретар ради,  про  що  завчасно  повідомляється громадянин, записаний на особистий прийом до цієї посадової особи.

 

2. У разі незгоди громадянина на особистий прийом іншою уповноваженою   посадовою особою селищної ради, громадянин має право подати письмове звернення, яке опрацьовується та реєструється відповідно до  Закону України "Про звернення громадян", або записатися на інший день особистого прийому відповідною посадовою особою згідно з графіком.

 

3. Під час особистого прийому громадянин зобов’язаний пред’явити документ, що посвідчує його особу. У разі відсутності такого документа або відмови його пред’явити громадянин не допускається до особистого прийому.

 

4. Під час особистого прийому громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що посвідчують їхні особи та підтверджують повноваження.

 

5. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

 

6. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

 

7. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином питань, під час особистого прийому, керівники селищної ради, які здійснюють особистий прийом, можуть залучати до їх розгляду працівників відповідних відділів,структурних підрозділів селищної ради, керівників підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління селищної ради, або одержувати за запитом від них необхідну інформацію.

 

8. Якщо вирішити порушене у зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянинові ,за його згодою, надається усна або письмова відповідь.

 

9. Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до компетенції селищної ради, в термін не більше п’яти днів з дня реєстрації, воно надсилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо  звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, в той самий термін воно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

 

10. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому керівництвом селищної ради, передаються до загального відділу  для реєстрації.

11. Відповідь на звернення, подане під час особистого прийому керівництвом селищної ради надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом. У разі відсутності - особою, яка виконує її обов’язки.

 

12. Під час особистого прийому громадян відомості щодо кожного заявника та інформація про прийняте під час особистого прийому рішення вносяться секретарем керівника  до Журналу обліку особистого прийому громадян, згідно з додатком  .

 

13. У разі, якщо заявник після проведення особистого прийому не вимагає письмової відповіді, вона не надається, про що робиться відмітка у Журналі обліку особистого прийому громадян.

 

14. Облік прийому громадян та контроль строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому керівництвом селищної ради, здійснюються секретарем керівника та загальним відділом виконавчого органу  Добровеличківської селищної ради - Апарату ради.

15. Старости  старостинських округів здійснюють  особисті прийоми громадян в населених пунктах відповідних    старостинських округів згідно  графіку особистого   прийому  громадян.

 

 --------------------------------------------------------

 

                                                                                                                                                  Додаток

                                                                  до п.12 Порядку особистого прийому

                                                                  громадян у Добровеличківській

                                                                  селищній раді

                                              

 

ЖУРНАЛ
обліку особистого прийому громадян

 

№ пп

Дата прийому

Хто приймає

Прізвище, ім'я, по батькові, адреса чи місце роботи, категорія (соціальний стан) громадянина

Порушені питання

Кому доручено розгляд, зміст доручення, термін виконання

Наслідки розгляду, індекс, дата одержання відповіді від виконавця

короткий зміст

індекси

1

2

3

4

5

6

7

 

 

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 1-р від 04.01.2022 року Про затвердження графіка особистого прийому громадян посадовими особами Добровеличківської селищної ради

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

від 04 січня 2022 року                                                                                   №1-р

 

Про затвердження графіка особистого

прийому громадян посадовими особами

Добровеличківської селищної ради

 

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян»,  Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»:

 

1.Затвердити графік особистого прийому громадян посадовими особами Добровеличківської селищної ради (додається).

 

2.Розпорядження селищного голови від 10 грудня 2020 року №213-р вважати таким, що втратило чинність.

 

3.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 Селищний голова                                                   Володимир ОСІЄВСЬКИЙ

 

 

Докладніше

ГРАФІК особистого прийому громадян посадовими особами Добровеличківської селищної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Добровеличківського селищного голови

 

від 10 грудня  2020 року213-р

 

ГРАФІК

особистого прийому громадян посадовими особами

Добровеличківської селищної ради

 

 

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Прийом проводиться щовівторка та щочетверга з 8 до 12 години

 

Селищний голова                                       ОСІЄВСЬКИЙ

                                                                      Володимир Валерійович

 

 

 

Щоденні прийоми з 8 до 12 години

 

Перший заступник

селищного голови

 

 

ЯЦЕВИЧ

Олександр Валерійович

 

 

Заступник

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 

ПЕТРОВА

Анжела Василівна

 

Секретар селищної ради

ГОРБАТЮК

Алла Анатоліївна

 

 

Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету селищної ради

СААКЯН

Валентина Василівна


Староста

Дружелюбівського старостинського округу

 

ГНЄДИЧ

Микола Петрович


Староста сіл Тернове та Новостанкувата

ДРАПАК

Анатолій Петрович

 

Староста сіл Гнатівка, Михайлівка, Новомиколаївка

ЗАЇЧЕНКО

Катерина Вікторівна

 

Староста

Юр’ївського старостинського округу

КІНША

Олександр Станіславович

 

Староста села Карбівка

КУСЕНКО

Олександр Вікторович

 

Староста сіл Маркове та Анатоліївка

ОЛІЙНИК

Ольга Вікторівна

 

Староста сіл Братолюбівка, Вороб’ївка, Нововікторівка

ПАНОВСЬКИЙ

Микола Володимирович

 

Староста сіл Олександрівка та Богодарівка

ПАСЕНЮК

Валентина Володимирівна

 

Староста сіл Новолутківка, Добротимофіївка, Олександро-Акацатове

 

РЯБОКОНЬ

Тетяна Петрівна

Староста сіл Липняжка, Водяне, Володимирівка

ТОРОВИК

Віктор Володимирович

 

Староста сіл Трояни, Новодобрянка, Новоодеса

ШЕВЧУК

Віра Любомирівна

 

 

Старости здійснюють особисті прийоми за місцем роботи

________________

  Маєте проблеми зору?
  Оберіть зручний формат:

  A-    A    A+  Увімкнути альтернативну версію сайту


Опитування
Корисні ресурси


  Офіційне інтернет-представництво Президента України


  Верховна Рада України


  Законодавство України


  Кабінет Міністрів України


  Кіровоградська ОДА


  Кіровоградська обласна рада