Навігація

Архів новин

Вхід

» » » ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ІНШОГО РЕЧОВОГО ПРАВА НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ІНШОГО РЕЧОВОГО ПРАВА НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Добровеличківської селищної ради

                          «30»листопада 2017 року №93

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ІНШОГО РЕЧОВОГО ПРАВА НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Сектор з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

Добровеличківської селищної ради

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

та/або центру надання адміністративних послуг

1.

Місцезнаходження

вул. Шевченка, 132, смт. Добровеличківка, Кіровоградської області, індекс 27000

2.

Інформація щодо режиму роботи

Понеділок – п’ятниця 8.00 – 17.00

Обідня перерва з 12.00 – 13.00

Вівторок, четвер з 13.00 до 17.00 – робота з архівом

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт

(05253)5-14-73

reestrator@dobra-rada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України “ Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ”

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства юстиції України від 21.11.2016  № 3276/5 «Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява про Державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права)

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Документ, що посвідчує особу заявника (пред’являється);

2. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (Пред’являється, у разі подання заяви уповноваженою особою);

3. Документ про сплату адміністративного збору (крім випадків, коли особа звільнена від сплати адміністративного збору);

4. Документи на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності та інших речових прав (Ст. 27 Закону України “ Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ”);

  5. Інші документи (У випадках, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 додатково подаються інші документи).

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про Державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо іншого речового права) подається  особисто заявником (уповноваженою особою).

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається платно.

 

У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України “ Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ”

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

        За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки), справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки), проведену у строки менші, ніж передбачені статтею 19 цього Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі:

0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у строк два робочі дні;

1 прожитковий мінімум для працездатних осіб - у строк один робочий день;

2,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у строк 2 години.

         Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень.

        Адміністративний збір справляється за одну надану послугу у сфері державної реєстрації прав.

        У разі надання однієї послуги у сфері державної реєстрації прав одночасно усім співвласникам нерухомого майна адміністративний збір справляється один раз у повному обсязі.

        У разі надання однієї послуги у сфері державної реєстрації прав співвласникам нерухомого майна окремо один від одного адміністративний збір справляється у повному обсязі з кожного із співвласників.

       У разі відмови у проведенні реєстраційних дій адміністративний збір не повертається.

       У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень адміністративний збір підлягає поверненню.

12.

Строк надання адміністративної послуги

Надається у строк, що не перевищує 5 робочих днів.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. У державній реєстрації прав та їх обтяжень може бути відмовлено у разі, якщо:

1) заявлене речове право, обтяження не підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону;

2) заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою;

3) подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом;

4) подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження;

5) наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;

6) свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого до 1 січня 2013 року органом місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією, чи його дубліката;

7) заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем;

8) після завершення строку, встановленого частиною третьою статті 23 цього Закону, не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;

9) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва подано не до нотаріуса, який вчинив таку дію;

10) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі;

11) заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі прав.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підтвердження державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  отримується безпосередньо у державного реєстратора.

16.

Примітка

 

 

 

Друк
  Маєте проблеми зору?
  Оберіть зручний формат:

  A-    A    A+  Увімкнути альтернативну версію сайту


Опитування
Корисні ресурси

  Офіційне інтернет-представництво Президента України


  Верховна Рада України


  Законодавство України


  Кабінет Міністрів України


  Кіровоградська ОДА


  Кіровоградська обласна рада


  Добровеличківська райдержадміністрація


  Добровеличківська райрада