Навігація

Архів новин

Вхід

Офіційний сайт Добровеличківської селищної ради » Нормативна база » Регуляторні акти » П О В І Д ОМ Л Е Н Н Я Про оприлюднення проекту регуляторних актів

П О В І Д ОМ Л Е Н Н Я Про оприлюднення проекту регуляторних актів

ПРОЕКТ

 

 

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

ДВАДЦЯТЬ ПЕРША   СЕСІЯ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

           

                                                                                       смт  Добровеличківка

 

Про встановлення ставок

єдиного податку на 2014 рік

для СПД-фізичних осіб

 

Відповідно до статті 293 розділу ХIV Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року  № 2755- VI (зі змінами та доповненнями)  далі Кодекс, встановити : 

1. Суб'єкти господарювання фізичні особи - підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства  , за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005).

 Не можуть бути платниками єдиного податку:

суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

- діяльність з організації, проведення азартних ігор;

- обмін іноземної валюти;

- виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

- видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

- видобуток, реалізацію корисних копалин;

- діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Кодексу;

- діяльність з управління підприємствами;

- діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;

- діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

- діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

- фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері

аудиту;

- фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

- страхові (перестрахові) брокери;

-фізичні  особи - нерезиденти;

2. Ставки єдиного податку

2.1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - мінімальна заробітна плата), та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Ставки збору округлюються, менш як 50 копійок відкидаються, а 50 копійок і більше округлюються до однієї гривні.

2.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1)      для першої групи платників єдиного податку -  10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, крім платників які надають такі побутові послуги населенню:

-послуги з ремонту взуття та  послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів  - 7 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

-  виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням; виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням; виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням; виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням; виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту трикотажних виробів; послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури; послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів; послуги з ремонту годинників - 8 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку -  20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

Якщо вказані платники єдиного податку здійснюють господарську діяльність на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного  податку, встановлений для відповідної групи таких платників єдиного податку.

3. Податковий (звітний) період.

3.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.

3.2. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої  групи є календарний квартал.

      4. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

4.1.Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

4.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

4.3.  Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

4.4  Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

5. Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

6. Дане рішення вступає в силу з  моменту його оприлюднення.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Добровеличківське відділення   Новоукраїнської МДПІ,  постійну планово-бюджетну комісію та виконавчий комітет селищної ради.

8. Вважати таким, що втратило чинність рішення сесії селищної ради від 13 липня 2012 року  № 212.

 

 

 

  Селищний  голова                                                                                          А.Тущенко

 

 

 

 

Аналіз

Регуляторного впливу

 

проекту рішення Добровеличківської селищної ради Добровеличківського району Кіровоградської області „Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва- фізичних осіб  на 2014рік” ( ріш №   )

 

1.Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв”язати шляхом державного регулювання

Цей регуляторний акт забезпечує застосування нових ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва- фізичних осіб  на 2014 рік”та зумовлює надходження додаткових коштів до бюджету.

2. Цілі державного регулювання

Цілями регуляторного акта є:

введення в дію  нових ставок єдиного податку на 2014 рік на території Добровеличківської селищної ради;

направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери та селищного господарства;

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Альтернатива прийняття запропонованого проекту рішення селищної ради відсутня, так як термін дії попереднього рішення закінчується  31 грудня 2014 року та в зв’язку  з прийняттям Податкового Кодексу України 02.12.2010 року.

4.Механізм реалізації мети

Запровадження регуляторного акта дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади, мінізує можливості збиткової або неефективної експлуатації комунального майна.

5. Обгрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акту і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акта

Застосування нових ставок єдиного податку забезпечить збільшення надходжень до селищного бюджету та дозволить направити додаткові кошти на здійснення Програми соціально-економічного  розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.

6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта

Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер:

Інтереси громадян та суб’єктів господарювання, у власності чи користуванні яких знаходяться земельні ділянки, органу місцевого самоврядування.

7. Обгрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

Пропонується встановити термін дії регуляторного акта один рік (з 01.01.2014 по 31.12.2014 року) Зміни до регуляторного акта вноситимуться в разі потреби або за результатами звіту про відстеження його результативності та у разі внесення змін до чинного законодавства.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показниками  результативності запропонованого проекту рішення селищної ради є збільшення надходжень до бюджету.

9. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта у разі його ухвалення

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Добровеличківською селищною радою на підставі статистичних даних виходячи із зазначених показників результативності. Базове відстеження результативності регуляторного акта проводиться до набрання ним чинності Добровеличківською  селищною радою.

Селищний голова                                                                                                        А.Тущенко

Друк

Додавання коментаря

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent

Код: оновити, якщо не видно коду

  Маєте проблеми зору?
  Оберіть зручний формат:

  A-    A    A+  Увімкнути альтернативну версію сайту


Опитування
Корисні ресурси  Офіційне інтернет-представництво Президента України


  Верховна Рада України


  Законодавство України


  Кабінет Міністрів України


  Кіровоградська ОДА


  Кіровоградська обласна рада