Навігація

Архів новин

Вхід

Офіційний сайт Добровеличківської селищної ради » Офіційне оприлюднення » Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі

Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
ДВАДЦЯТА  СЕСІЯ
ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 05 квітня   2013  року                              №  313
смт  Добровеличківка
Про затвердження Положення
про порядок залучення та встановлення
розміру пайової участі (внеску) фізичних 
та юридичних осіб у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури населених пунктів 
Добровеличківської  селищної ради.
                Відповідно до ст.26, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою забезпечення розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Добровеличківської селищної ради, 
селищна     рада
вирішила:
1. Затвердити Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Добровеличківської  селищної ради (додаток №1).
2. Затвердити типову форму Договору про пайову участь в створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Добровеличківської селищної ради (додаток №2).
3. До моменту повної сплати пайової участі відповідно до укладеного договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Добровеличківської селищної ради, виконавчому комітету селищної ради не виносити на розгляд питання щодо оформлення права власності таким юридичним або фізичним особам, в тому числі і по об'єктах, дозволи на будівництво по яких видані до набрання чинності  цього рішення.
4. Рекомендувати інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Добровеличківському районі не надавати дозволи на виконання будівельних робіт об'єкта містобудування фізичним і юридичним особам, які не уклали договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Добровеличківської селищної ради.
5. Секретарю селищної ради Погрібніченко І.І.  забезпечити офіційне оприлюднення цього рішення на офіційній сторінці Добровеличківської селищної  ради в мережі Інтернет. 
6. Дане рішення набуває чинності з дня  його оприлюднення .
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  законності, охорони державного та громадського порядку, діяльності ради, депутатської етики.
Селищний голова                                                                                                   А.Тущенко
 
                                                                                                                 Додаток 1
до рішення селищної  ради
№   313    від 05.04.2013 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску)
фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Добровеличківської  селищної ради
1.1. Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Добровеличківської  селищної ради (надалі -Положення) розроблене відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.40 Закону України  «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про інвестиційну діяльність».
1.2. Положення встановлює критерії визначення розміру  та порядок сплати пайового внеску фізичними та юридичними особами у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Добровеличківської селищної ради.
1.3. Дія цього Положення поширюється на всіх забудовників, незалежно від їх форми власності (за винятком випадків, зазначених у пункті 1.4 цього Положення), які:
1.3.1. здійснюють в адміністративних межах населених пунктів Добровеличківської селищної ради будівництво (реконструкцію) об'єкту  будь-якого призначення;
1.3.2. змінюють функціональне призначення об'єктів виробничого та невиробничого призначення, в т.ч. житлових приміщень на нежитлові.
1.4 До пайової участі не залучаються забудовники у разі здійснення будівництва:
1.4.1 об'єктів   будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
1.4.2 будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;
1.4.3. будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла з частковим залученням коштів державного або місцевого бюджетів;
1.4.4.  індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
1.4.5. об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюються за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
1.4.6. об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів  соціальної інфраструктури за окремим рішенням  Добровеличківської селищної ради;
1.4.7. об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
2.Визначення розміру пайової участі
2.1. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.
У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі інвентаризаційної вартості, встановленої в технічному паспорті на будівлю.
2.2. Величина пайової участі встановлюється в розмірі:
2.2.1.  10 (десять) відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта містобудування - для нежитлових будівель та/або споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення (санаторії));
2.2.2. 4 (чотири) відсотки  загальної вартості будівництва об'єкта містобудування - для багатоквартирних житлових будинків, індивідуальних житлових будинків загальною площею більше 300,0 кв.м., будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення;
2.2.3. Забудовники несуть відповідальність за достовірність представленої інформації щодо кошторисної вартості об'єкта будівництва та не виконання умов договору.
2.2.4. Для багатоквартирних житлових будинків в умовах договору розмір пайової участі вираховувати пропорційно до площ житлового і окремо комерційного призначення.
2.3. Органу місцевого самоврядування забороняється вимагати  від замовника будівництва надання будь яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об'єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів, крім пайової участі у розвитку інфраструктури міста, передбаченої цим Положенням, а також крім випадку, якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва  замовником  інженерних  мереж або об'єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки,  розмір пайової участі  у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об'єкти передаються у комунальну власність.
3.Порядок залучення і використання пайової участі
3.1. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у населених пунктах Добровеличківської селищної ради зобов'язаний  взяти участь у створенні і  розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  населених пунктів,  крім  випадків,  передбачених п.1.4. цього Положення.
3.2. Розмір пайової участі визначається не пізніше десяти робочих днів з дня реєстрації виконавчим комітетом звернення забудовника про укладення Договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об'єкта містобудування з техніко-економічними показниками відповідно до п.2.1. цього Положення.
3.3. Договір про пайову участь укладається не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення забудовника, але до прийняття об'єкта в експлуатацію, а для об'єктів 1-3 категорії складності, до реєстрації інспекцією ДАБК у Кіровоградській області декларації про готовність об'єкта до експлуатації.
3.4. Істотними умовами Договору про пайову участь є:
3.4.1 розмір пайової участі;
3.4.2. строк (графік) сплати пайової участі;
3.4.3. відповідальність сторін.
3.5. Невід'ємною  частиною  Договору є розрахунок величини пайової участі забудовника в розвитку інфраструктури населених пунктів Добровеличківської селищної ради.
3.6. При прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, рекомендувати представникові інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Добровеличківському районі при реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації (для об'єктів 1-3 категорії складності) або при видачі сертифіката перевірити наявність Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Добровеличківської селищної ради.
3.7. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів сплачуються в повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію єдиним  платежем  або  частинами  за графіком, що визначається договором.
3.8. Суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють житлове будівництво, мають право на відстрочення оплати пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури до цільового фонду селищного бюджету. Заява подається до Добровеличківської селищної ради не пізніше терміну сплати, має містити інформацію про суму та термін відстрочення відповідних платежів та відрахувань. Надана заява вважається невід'ємною частиною Договору.
3.9. Граничний термін сплати пайового внеску не повинен перевищувати одного місяця після прийняття об'єкта містобудування в експлуатацію.
3.10. Забудовник перераховує кошти на рахунок цільового фонду соціального розвитку населених пунктів Добровеличківської  селищної ради. В платіжному дорученні зазначається призначення платежу: «На створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Добровеличківської селищної ради».
3.11. Кошти, які надійшли від Забудовників на створення та розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури, використовуються виключно на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Добровеличківської селищної ради відповідно до рішення даної  селищної ради. 
4. Заключні положення
4.1. У випадку внесення змін в законодавчі акти України, що регулюють питання сплати Пайової участі, це Положення продовжує діяти в частині, що не суперечить чинному законодавству.
4.2. У разі невиконання Забудовником умов Договору щодо перерахування в повному обсязі коштів відповідно до вказаного Договору, Добровеличківська селищна рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.
Селищний голова                 А.Тущенко 
Друк
  Маєте проблеми зору?
  Оберіть зручний формат:

  A-    A    A+  Увімкнути альтернативну версію сайту


Опитування
Корисні ресурси  Офіційне інтернет-представництво Президента України


  Верховна Рада України


  Законодавство України


  Кабінет Міністрів України


  Кіровоградська ОДА


  Кіровоградська обласна рада