Навігація

Архів новин

Вхід

Офіційний сайт Добровеличківської селищної ради » Офіційне оприлюднення » ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОФІЦІЙНЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОФІЦІЙНЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

                                                                                                                 Додаток 1

до рішення селищної  ради

                                    № 313    від 05.04.2013 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску)

фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Добровеличківської  селищної ради

1.1. Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Добровеличківської  селищної ради (надалі -Положення) розроблене відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.40 Закону України  «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про інвестиційну діяльність».

1.2. Положення встановлює критерії визначення розміру  та порядок сплати пайового внеску фізичними та юридичними особами у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Добровеличківської селищної ради.

1.3. Дія цього Положення поширюється на всіх забудовників, незалежно від їх форми власності (за винятком випадків, зазначених у пункті 1.4 цього Положення), які:

1.3.1. здійснюють в адміністративних межах населених пунктів Добровеличківської селищної ради будівництво (реконструкцію) об'єкту  будь-якого призначення;

1.3.2. змінюють функціональне призначення об'єктів виробничого та невиробничого призначення, в т.ч. житлових приміщень на нежитлові.

1.4 До пайової участі не залучаються забудовники у разі здійснення будівництва:

1.4.1 об'єктів   будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

1.4.2 будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

1.4.3. будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла з частковим залученням коштів державного або місцевого бюджетів;

1.4.4.  індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

1.4.5. об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюються за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

1.4.6. об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів  соціальної інфраструктури за окремим рішенням Добровеличківської селищної ради;

1.4.7. об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

2.Визначення розміру пайової участі

2.1. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі інвентаризаційної вартості, встановленої в технічному паспорті на будівлю.

2.2. Величина пайової участі встановлюється в розмірі:

2.2.1.  10 (десять) відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта містобудування - для нежитлових будівель та/або споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення (санаторії));

2.2.2. 4 (чотири) відсотки  загальної вартості будівництва об'єкта містобудування - для багатоквартирних житлових будинків, індивідуальних житлових будинків загальною площею більше 300,0 кв.м., будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення;

2.2.3. Забудовники несуть відповідальність за достовірність представленої інформації щодо кошторисної вартості об'єкта будівництва та не виконання умов договору.

2.2.4. Для багатоквартирних житлових будинків в умовах договору розмір пайової участі вираховувати пропорційно до площ житлового і окремо комерційного призначення.

2.3. Органу місцевого самоврядування забороняється вимагати  від замовника будівництва надання будь яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об'єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів, крім пайової участі у розвитку інфраструктури міста, передбаченої цим Положенням, а також крім випадку, якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва  замовником  інженерних  мереж або об'єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки,  розмір пайової участі  у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об'єкти передаються у комунальну власність.

3.Порядок залучення і використання пайової участі

3.1. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у населених пунктах Добровеличківської селищної ради зобов'язаний  взяти участь у створенні і  розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  населених пунктів,  крім  випадків,  передбачених п.1.4. цього Положення.

3.2. Розмір пайової участі визначається не пізніше десяти робочих днів з дня реєстрації виконавчим комітетом звернення забудовника про укладення Договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об'єкта містобудування з техніко-економічними показниками відповідно до п.2.1. цього Положення.

3.3. Договір про пайову участь укладається не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення забудовника, але до прийняття об'єкта в експлуатацію, а для об'єктів 1-3 категорії складності, до реєстрації інспекцією ДАБК у Кіровоградській області декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

3.4. Істотними умовами Договору про пайову участь є:

3.4.1 розмір пайової участі;

3.4.2. строк (графік) сплати пайової участі;

3.4.3. відповідальність сторін.

3.5. Невід'ємною  частиною  Договору є розрахунок величини пайової участі забудовника в розвитку інфраструктури населених пунктів Добровеличківської селищної ради.

3.6. При прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, рекомендувати представникові інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Добровеличківському районі при реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації (для об'єктів 1-3 категорії складності) або при видачі сертифіката перевірити наявність Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Добровеличківської селищної ради.

3.7. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів сплачуються в повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію єдиним  платежем  або  частинами  за графіком, що визначається договором.

3.8. Суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють житлове будівництво, мають право на відстрочення оплати пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури до цільового фонду селищного бюджету. Заява подається до Добровеличківської селищної ради не пізніше терміну сплати, має містити інформацію про суму та термін відстрочення відповідних платежів та відрахувань. Надана заява вважається невід'ємною частиною Договору.

3.9. Граничний термін сплати пайового внеску не повинен перевищувати одного місяця після прийняття об'єкта містобудування в експлуатацію.

3.10. Забудовник перераховує кошти на рахунок цільового фонду соціального розвитку населених пунктів Добровеличківської  селищної ради. В платіжному дорученні зазначається призначення платежу: «На створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Добровеличківської селищної ради».

3.11. Кошти, які надійшли від Забудовників на створення та розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури, використовуються виключно на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Добровеличківської селищної ради відповідно до рішення даної  селищної ради. 

4. Заключні положення

4.1. У випадку внесення змін в законодавчі акти України, що регулюють питання сплати Пайової участі, це Положення продовжує діяти в частині, що не суперечить чинному законодавству.

4.2. У разі невиконання Забудовником умов Договору щодо перерахування в повному обсязі коштів відповідно до вказаного Договору, Добровеличківська селищна рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

Селищний голова                                                                                                      А.Тущенко 

 

 

Додаток 2

до рішення  селищної  ради

                                                                                                                                                                                від 05.04.2013 р. № 313

Договір

про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури населених пунктів Добровеличківської селищної ради

„____"____________________ р.

Добровеличківська селищна рада, в особі селищного голови Тущенка А.Л.,  що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та _____________________________________________________________________________,         (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної  особи )

що діє на підставі_________________________________  (далі - Замовник), з другої сторони уклали цей Договір про наступне:

І. Предмет Договору

1. Відповідно до цього Договору Замовник зобов'язується взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Добровеличківської селищної ради та перерахувати до спеціального цільового фонду Добровеличківської селищної ради на спеціальний рахунок цільового фонду соціального розвитку Добровеличківської селищної ради, відкритий в Управлінні Державного казначейства України в Кіровоградській області (рахунок № ________________, код _______, МФО __________, код ЗКПО ___________, банк _________________) (далі - Спеціальний рахунок), грошові кошти на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Добровеличківської селищної ради у розмірі, що дорівнює ___ відсотків від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування, яка визначена проектною документацією, та затверджена в установленому законодавством порядку.

Обсяг внеску визначено в Додатку 1 до договору, якій є його невід'ємною частиною.

ІІ. Зобов'язання Сторін

1. Замовник зобов'язується перерахувати (однією сумою або частинами за календарним планом) кошти, зазначені у розділі І цього Договору протягом одного місяця після прийняття об'єкту в експлуатацію, на рахунок цільового фонду Добровеличківської селищної ради  з призначенням платежу: „пайова участь (внесок) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Добровеличківської селищної ради ".

2. За цим Договором, з моменту зарахування на рахунок цільового фонду соціального розвитку Добровеличківської селищної ради грошових коштів на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Добровеличківської селищної ради, Замовник передає право володіння, користування та розпорядження вказаними коштами селищній раді відповідно до їх цільового призначення та в порядку, передбаченому чинним законодавством України. З вказаного моменту вищезазначені кошти стають комунальною власністю територіальної громади Добровеличківської  селищної ради.

3. Кошти, отримані як пайова участь (внесок) замовників об'єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Добровеличківської селищної ради.

ІІІ. Особливі умови

1. Об'єкти, майно та інші активи, придбані  або створені за рахунок коштів Фонду, є комунальною власністю територіальної громади Добровеличківської селищної ради.

IV. Відповідальність Сторін

1. У разі не виконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Добровеличківської селищної ради щодо перерахування в повному обсязі коштів, Добровеличківська  селищна  рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

2. Замовник у випадку несвоєчасної сплати внеску, передбаченого розділом 1 цього Договору сплачує пеню в розмірі 0,1% за кожний день прострочення, але не більше облікової ставки НБУ від суми договору.

3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов`язань по цьому Договору, якщо це невиконання викликане обставинами форс-мажору.

V. Строк дії договору

1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного ними виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

 

VI. Адреси та реквізити Сторін

Друк
  Маєте проблеми зору?
  Оберіть зручний формат:

  A-    A    A+  Увімкнути альтернативну версію сайту


Опитування




Корисні ресурси



  Офіційне інтернет-представництво Президента України


  Верховна Рада України


  Законодавство України


  Кабінет Міністрів України


  Кіровоградська ОДА


  Кіровоградська обласна рада