Навігація

Архів новин

Вхід

Офіційний сайт Добровеличківської селищної ради » Розпорядження » РОЗПОРЯДЖЕННЯ 74-р від 23.04.2020р. Про внесення змін до розпорядження Добровеличківського селищного голови від 17 березня 2020 року № 53-р

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 74-р від 23.04.2020р. Про внесення змін до розпорядження Добровеличківського селищного голови від 17 березня 2020 року № 53-р

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

від 23 квітня 2020 року                                                                                   № 74-р

 

Про внесення змін до розпорядження

Добровеличківського селищного

голови від 17 березня 2020 року № 53-р

 

Відповідно ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови  Кабінету Міністрів України від 11 березня  2020 року № 211 «Про запобіганню поширенню на території України коронавірусу  COVID-19» із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року № 215, від 20 березня 2020 року № 242, від 25 березня 2020 року № 239, від 29 березня 2020 року № 241, від 2 квітня 2020 року № 255, від 8 квітня 2020 року № 262, від 22 квітня 2020 року № 291 

 1. Внести до розпорядження Добровеличківського селищного голови від 17.03.2020 року № 53-р «Про вжиття заходів та виконання завдань щодо ефективної протидії поширенню коронавірусної інфекції серед населення та стабілізації епідемічної ситуації на території селищної ради», із змінами, згідно розпорядження  Добровеличківського селищного голови від 26 березня 2020 року № 57-р, від 06 квітня 2020 року № 63-р та від 13 квітня 2020 року № 69-р зміни, що додаються. 

 

Селищний голова                                                  Ірина ПОГРІБНІЧЕНКО 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Добровеличківського селищного голови

від 23 квітня 2020 року № 74-р.

 

ЗМІНИ,

що вносяться до Розпорядження

Добровеличківського селищного голови

від 17.03.2020 року № 53-р 

 1. У розпорядженні Добровеличківського селищного голови від 17.03.2020 року № 53-р «Про вжиття заходів та виконання завдань щодо ефективної протидії поширенню коронавірусної інфекції серед населення та стабілізації епідемічної ситуації на території селищної ради», зі змінами, згідно розпорядження Добровеличківського селищного голови від 26 березня 2020 року № 57-р, від 06 квітня 2020 року № 63-р та від 13 квітня 2020 року № 69-р зміни:
  • 1) у пункті 1 цифри і слово “24 квітня” замінити цифрами і словом  “11 травня”;
  • 2) у пункті 2:
   • в абзаці першому цифри і слово “24 квітня” замінити цифрами і словом “11 травня”;
   • у підпункті 9:
    • в абзаці третьому  слова “протиепідемічних заходів” замінити словами і цифрами “протиепідемічних заходів. Маршрути руху транспортних засобів, які були погоджені уповноваженим підрозділом Національної поліції в період дії карантину до 24 квітня 2020 р., вважаються такими, які продовжують діяти на період встановлення карантину згідно з цією постановою”;
    • абзац четвертий після слів “сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту” доповнити словами “, осіб, які виявили бажання бути донорами крові та (або) її компонентів, на підставі посвідчення донора крові та (або) її компонентів або на підставі довідки, що видається донору за місцем медичного обстеження чи давання крові та (або) її компонентів”;
  • 3) доповнити розпорядження пунктом  такого змісту:
   • "31. На період встановлення карантину та протягом 30 днів після закінчення такого періоду дозволяється залучення працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення, визначених переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 21, ст. 950), строк періодичного профілактичного медичного огляду яких припав на період карантину, без проходження відповідного профілактичного медичного огляду.";
  • 4) пункт 4 викласти в такій редакції:
   • “4. Затвердити Порядок проведення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією осіб, що додається.”;
  • 5) у пункті 5:
   • в абзаці третьому слова і цифру “визначених абзацом четвертим пункту 4 цієї постанови” замінити словами і цифрами “які підлягають самоізоляції виключно у зв’язку з досягненням 60-річного віку”;
   • доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:
    • “особи, що дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу “Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг до перетину державного кордону або перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, не підлягають обсервації (ізоляції) у випадках, передбачених абзацами п’ятим та шостим цього пункту.”.

 


----------------------------------------------------------------------

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Добровеличківського селищного голови

від 23 квітня 2020 року № 74-р.

 

ПОРЯДОК
проведення протиепідемічних заходів,
пов’язаних із самоізоляцією осіб

 1. Цим Порядком визначаються порядок та підстави для проведення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією осіб, які можуть сприяти поширенню інфекційних хвороб або входять до групи ризику щодо ускладненого перебігу або настання летальних випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — COVID-19).
 2. Самоізоляція здійснюється з метою запобігання поширенню на території України COVID-19 та зменшення кількості хворих з тяжким перебігом COVID-19.
 3. Особами, які потребують самоізоляції, є:
  • 1) особи, які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19, крім осіб, які під час виконання службових обов’язків використовували засоби індивідуального захисту відповідно до рекомендацій щодо їх застосування;
  • 2) особи, щодо яких є підозра на інфікування, або особи, які хворіють на COVID-19 в легкій формі та не потребують госпіталізації;
  • 3) особи, що дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу “Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних послуг  (далі — система) до перетину державного кордону або контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї;
  • 4) особи, які досягли 60-річного віку, крім державних службовців і працівників державних органів та органів місцевого самоврядування, народних депутатів України та депутатів місцевих рад, суддів, військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, а також осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які:
   • провадять діяльність та надають послуги в галузях енергетики, хімічної промисловості, транспорту, у сферах інформаційно-комунікаційних технологій, електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах, оборонній промисловості;
   • надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема у сферах централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії і газу, виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров’я;
   • є комунальними, аварійними та рятувальними службами, службами екстреної допомоги населенню;
   • включені до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
   • є об’єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв.
 4. З метою протидії поширенню COVID-19 використовується система.
 5. До системи вноситься інформація про осіб, які потребують самоізоляції:
  • лікуючим лікарем — стосовно осіб, щодо яких є підозра на інфікування або осіб, які хворіють на COVID-19 та не потребують госпіталізації;
  • працівниками закладів системи екстреної медичної допомоги — щодо передачі інформації про звернення осіб з підозрою на інфікування COVID-19;
  • працівниками державних установ МОЗ епідеміологічного                     профілю — стосовно осіб, які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 та несуть ризик поширення хвороби.
  • За погодженням з лікуючим лікарем або з працівником державних установ МОЗ епідеміологічного профілю особа, що потребує самоізоляції, вносить інформацію, передбачену підпунктами 1—8 пункту 8 цього Порядку, самостійно за допомогою мобільного додатка системи (далі — мобільний додаток).
 6. Лікуючий лікар визначає на підставі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я строк самоізоляції хворого на COVID-19 або особи з підозрою на інфікування COVID-19. Строк самоізоляції становить 14 днів для осіб, які:
  • мали контакт з хворим на COVID-19, крім осіб, які під час виконання службових обов’язків використовували засоби індивідуального захисту відповідно до рекомендацій щодо їх застосування, з моменту контакту з хворим;
  • здійснили перетин державного кордону або перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї та дали згоду на самоізоляцію з використанням системи через мобільний додаток, з моменту перетину державного кордону або контрольних пунктів в’їзду.
 7. Зобов’язання щодо самоізоляції припиняється автоматично після закінчення строку самоізоляції. Установлений строк самоізоляції може бути змінено відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я особами, визначеними абзацами другим — четвертим пункту 5 цього Порядку.
 8. У разі призначення зобов’язання щодо самоізоляції до системи вноситься інформація про:
  • 1) прізвище, ім’я, по батькові особи;
  • 2) стать;
  • 3) дату народження;
  • 4) визначене особою місце самоізоляції (у разі ненадання особою відомостей про місце самоізоляції місцем самоізоляції вважається зареєстроване місце проживання особи);
  • 5) зареєстроване місце проживання особи;
  • 6) засоби зв’язку (номер телефону);
  • 7) місце роботи, навчання, дитячий заклад та їх адреси;
  • 8) можливість забезпечувати піклування за особою;
  • 9) стан здоров’я (зокрема про перебіг симптомів COVID-19, результати досліджень за методом полімеразної ланцюгової реакції, чи госпіталізовано пацієнта);
  • 10) контактних осіб (за наявності);
  • 11) строк самоізоляції.
 9. Лікуючий лікар вносить до системи інформацію про хворих, які перебувають на самоізоляції з легким перебігом COVID-19, а також формує первинний перелік контактних осіб із слів хворих.
 10. Працівники державних установ МОЗ епідеміологічного профілю в процесі проведення епідеміологічного розслідування верифікують первинний перелік контактних осіб та доповнюють інформацію про осіб, які потребують самоізоляції, з урахуванням розвитку COVID-19, встановлюють зобов’язання щодо самоізоляції таких осіб.
 11. Особи, які потребують самоізоляції, зобов’язані постійно перебувати у визначеному ними місці самоізоляції, утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають.
 12. Поточний контроль за перебуванням особи в місці самоізоляції здійснюється за вибором особи в один із таких способів:
  • працівниками Національної поліції, Національної гвардії відповідно до внутрішнього порядку заходів з контролю за самоізоляцією, державних установ епідеміологічного профілю МОЗ, уповноваженими органами місцевого самоврядування посадовими особами;
  • за допомогою системи через мобільний додаток.
  • Особа вважається такою, що обрала здійснення контролю за допомогою системи через мобільний додаток, з моменту авторизації в ньому. До моменту авторизації поточний контроль здійснюється працівниками Національної поліції, Національної гвардії, державними установами епідеміологічного профілю МОЗ, посадовими особами уповноважених органами місцевого самоврядування.
 13. Поточний контроль за додержанням умов самоізоляції з використанням мобільного додатка здійснюється за допомогою сукупності інформації, зокрема перевірки відповідності фотографії обличчя особи еталонній фотографії, зробленій під час встановлення мобільного додатка, та геолокації мобільного телефона в момент фотографування. Після встановлення мобільного додатка у випадкові проміжки часу протягом дня особа отримує повідомлення (push-повідомлення). У разі отримання повідомлення особа повинна протягом 15 хвилин за допомогою мобільного додатка зробити фото свого обличчя. У разі невідповідності геолокації або фотографії, відсутності зв’язку з мобільним додатком, видалення, встановлення обмежень щодо передачі інформації за допомогою мобільного додатка, до органів Національної поліції надсилається повідомлення про випадок порушення умов самоізоляції. Надсилання повідомлення є підставою для подальшого здійснення органами Національної поліції, Національної гвардії контролю за додержанням зобов’язання самоізоляції. Надсилання повідомлення до органів Національної поліції не може бути окремою підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину.
 14. Поточний контроль за додержанням правил самоізоляції працівники Національної поліції, Національної гвардії, державних установ МОЗ епідеміологічного профілю, уповноважені органами місцевого самоврядування посадові особи здійснюють шляхом проведення перевірки фактичної наявності відповідних категорій громадян за зазначеними ними адресами самоізоляції.
 15. З метою контролю за дотриманням правил самоізоляції на вулицях, в парках, інших громадських місцях працівники Національної поліції, представники Національної гвардії, уповноважені органами місцевого самоврядування працівники здійснюють вибіркову перевірку документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус. На електронний запит уповноважених осіб за допомогою системи надається інформація про те, чи потребує особа самоізоляції (у тому числі про поширення на особу винятків, передбачених пунктом 18 цього Порядку).
 16. Особи, які не мають можливості забезпечення піклування про них у період самоізоляції іншими особами, повідомляють про неможливість одержати піклування органам соціального захисту населення або вносять самостійно інформацію за допомогою мобільного додатка.
 17. Органи соціального захисту населення забезпечують соціальний супровід осіб, хворих на COVID-19. За наявності можливості соціальний супровід забезпечується іншим особам, які потребують самоізоляції. Органи соціального захисту вносять до системи інформацію про неможливість здійснення соціального супроводу осіб, які не є хворими на COVID-19. 
 18. Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які мають лабораторно підтверджений діагноз COVID-19) та щодо яких органи соціального захисту внесли до системи відомості про неможливість їх соціального супроводу або щодо яких здійснюється поточний контроль за допомогою мобільного додатка, дозволяється:
  • двічі на день вигулювати домашніх тварин протягом не більше ніж однієї години на добу за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або медичних масок без клапану видиху;
  • відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції, щодня протягом двох годин на добу за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або медичних масок без клапану видиху.
 19. Особа, яка перебуває на самоізоляції, має право звертатися за отриманням медичної допомоги. У невідкладних випадках особа, яка перебуває на самоізоляції, звертається за екстреною медичною допомогою.
Друк

Додавання коментаря

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent

Код: оновити, якщо не видно коду

  Маєте проблеми зору?
  Оберіть зручний формат:

  A-    A    A+  Увімкнути альтернативну версію сайту


Опитування
Корисні ресурси


  Офіційне інтернет-представництво Президента України


  Верховна Рада України


  Законодавство України


  Кабінет Міністрів України


  Кіровоградська ОДА


  Кіровоградська обласна рада


  Добровеличківська райдержадміністрація


  Добровеличківська райрада