Навігація

Архів новин

Вхід

» » Про проведення спеціальної перевірки

Про проведення спеціальної перевірки

УКРАЇНА

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

від 9 січня 2019 року                                                                                   № 5-к

смт. Добровеличківка

 

Про проведення спеціальної перевірки

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», керуючись Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального чи особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», що затверджений Постановою КМУ від 25.03.2015 року № 171:

 

1. Розпочати проведення спеціальної перевірки відомостей щодо Горбатюк Алли Анатоліївни, яка обрана рішенням першої  сесії Добровеличківської   селищної ради № 7 від 08.01.2019 року секретарем Добровеличківської селищної ради, посада якої відноситься до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

 

2. Розпочати проведення спеціальної перевірки відомостей щодо Бойка Дмитра Андрійовича, який затверджений на посаді рішенням першої сесії Добровеличківської селищної ради № 16 від 08.01.2019 року першим заступником Добровеличківського селищного голови, посада якого відноситься до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

 

3. Розпочати проведення спеціальної перевірки відомостей щодо Бойченка Сергія Володимировича, який затверджений на посаді рішенням першої сесії Добровеличківської селищної ради № 17 від 08.01.2019 року заступником Добровеличківського селищного голови з питань виконавчих органів Добровеличківської селищної ради, посада якого відноситься до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.

 

4. Для проведення спеціальної перевірки Горбатюк А.А. Бойку Д.А. та Бойченку С.В. необхідно протягом трьох робочих днів з дня обрання та затвердження на вищеперелічених посадах подати до селищної ради згоду на проведення спеціальної перевірки за формою згідно додатку 1.

 

5. Не пізніше наступного дня отримання згоди Горбатюк А.А. Бойка Д.А та Бойченка С.В. на проведення спеціальної перевірки, надіслати до відповідних державних органів або їх територіальних органів (за наявності) запит про перевірку відомостей щодо Горбатюк А.А. Бойка Д.А та Бойченка С.В.  за формою згідно додатку 2.

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Селищний голова                                                                           І. Погрібніченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Додаток № 1

                                                                до розпорядження

                                                                     селищного голови № 5-к

                                                            від 09.01.2019 р.

 

 

 

ЗГОДА

на проведення спеціальної перевірки

Я, __________________________________________________________________,

                                                                (прізвище, ім’я та по батькові)

 

__________________________________________________________________________________________________________________,

(дата і місце народження)

 

Зареєстрований (зареєстрована) за адресою _______________________________________,

_____________________________________________________________________________,

_____________________________________________________________________________,

та фактично проживаю за адресою _______________________________________________,

реєстраційний номер облікової картки платника податків* ___________________________,

претендую на зайняття посади __________________________________________________,

(найменування посади

_____________________________________________________________________________

та державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування)

і даю згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей щодо мене, у тому числі відомостей, поданих особисто.

 

«15» листопада 2017 року                       ______________

                                                                            (підпис)

____________

*У разі відсутності реєстраційного номера облікової картки платника податків додається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

УКРАЇНА

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

вул. Шевченка,  132, смт. Добровеличківка,  Кіровоградської області, 27000  тел. (05253) 5-12-68,

e-mail: sr_dobra@dv.kw.ukrtel.net, код в ЄДРПОУ 04365922

 

від    ________________ року       № 01-

                                              

_____________________________________________
(найменування органу (підрозділу), до якого надсилається запит)

 

ЗАПИТ
про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком

 

Відповідно до статей 56-58 Закону України “Про запобігання корупції” просимо подати до _____________________________________________________________________________
(найменування органу державної влади, органу влади

_____________________________________________________________________________
Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування, поштова адреса)

 

згідно з Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171, відомості про
_____________________________________________________________________________
                                   (прізвище, ім’я та по батькові особи, яка претендує на зайняття посади,

_____________________________________________________________________________
дата і місце народження,

_____________________________________________________________________________
серія та номер паспорта, ким і коли виданий,

_____________________________________________________________________________
адреса, за якою особа зареєстрована, адреса місця проживання,

_____________________________________________________________________________
місце роботи)

 

Додаток:

копії письмової згоди особи на проведення спеціальної перевірки, автобіографії, паспорта, інших документів залежно від компетенції органу (підрозділу) на ___ арк.

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                               І. Погрібніченко

 

Друк
  Маєте проблеми зору?
  Оберіть зручний формат:

  A-    A    A+  Увімкнути альтернативну версію сайту


Опитування
Корисні ресурси

  Офіційне інтернет-представництво Президента України


  Верховна Рада України


  Законодавство України


  Кабінет Міністрів України


  Кіровоградська ОДА


  Кіровоградська обласна рада


  Добровеличківська райдержадміністрація


  Добровеличківська райрада