Навігація

Архів новин

Вхід

Офіційний сайт Добровеличківської селищної ради » Розпорядження » Архів » РОЗПОРЯДЖЕННЯ 107-р від 01.07.2020р. Про створення Робочої групи та Міжпрофільної робочої групи з питань бюджету участі Добровеличківської об'єднаної територіальної громади

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 107-р від 01.07.2020р. Про створення Робочої групи та Міжпрофільної робочої групи з питань бюджету участі Добровеличківської об'єднаної територіальної громади

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

від 01 липня 2020 року                                                                                   № 107-р

 

Про затвердження положення

«Про Робочу групу з питань бюджету участі

Добровеличківської об’єднаної територіальної громади»

та її складу, положення про Міжпрофільну робочу групу

з питань бюджету участі Добровеличківської

об’єднаної територіальної громади та її складу

 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів бюджету Добровеличківської селищної ради та розвитку демократичного процесу обговорення громадою напрямів використання бюджетних коштів:

 1. Затвердити положення «Про Робочу групу з питань бюджету участі Добровеличківської об’єднаної територіальної громади» (додається).
 2. Затвердити склад Робочої групи з питань бюджету участі Добровеличківської об’єднаної територіальної громади (додається).
 3. Затвердити положення «Про Міжпрофільну робочу групу з питань бюджету участі Добровеличківської об’єднаної територіальної громади» (додається).
 4. Затвердити склад Міжпрофільної робочої групи з питань бюджету участі Добровеличківської об’єднаної територіальної громади (додається).
 5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Перший заступник селищного голови                                    Дмитро БОЙКО

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Добровеличківського

селищного голови

01 липня 2020 року №107-р.


 

Склад Робочої групи

з питань бюджету участі Добровеличківської об’єднаної територіальної громади

 

Голова

 

ПОГРІБНІЧЕНКО

Ірина Іванівна

селищний голова

 

                                                       Секретар

 

ГОРБАТЮК

Алла Анатоліївна

секретар селищної ради

 

Члени робочої групи:

 

БОЙКО

Дмитро Андрійович

перший заступник селищного голови

БОЙЧЕНКО

Світлана Вікторівна

начальник відділу-головний бухгалтер відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

ЯЦЕВИЧ

Олександр Валерійович

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності

ГОНЧАРЕНКО

Ольга Олександрівна  

начальник відділу документального забезпечення та кадрової роботи

ВИНЯРСЬКА

Олена Володимирівна

начальник відділу освіти, культури, молоді, туризму та спорту селищної ради

ПОПОВИЧ

Юрій Анатолійович

член виконавчого комітету Добровеличківської селищної ради (за згодою)

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Добровеличківського

селищного голови

01 липня 2020 року №107-р.

 

 

Склад Міжпрофільної робочої групи

з питань бюджету участі Добровеличківської об’єднаної територіальної громади

 

Голова

 

ПОГРІБНІЧЕНКО

Ірина Іванівна

селищний голова

 

                                                       Секретар

 

ГОРБАТЮК

Алла Анатоліївна

секретар селищної ради

 

Члени міжпрофільної робочої групи:

 

БОЙКО

Дмитро Андрійович

перший заступник селищного голови

БОЙЧЕНКО

Світлана Вікторівна

начальник відділу-головний бухгалтер відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

ЯЦЕВИЧ

Олександр Валерійович

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності

ПОГОРІЛИЙ

Василь Дмитрович  

директор КНП «Добровеличківка»

ГАЙДЕЙ

Михайло Миколайович

Начальник КП Добровеличківська МПШМД

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Добровеличківського

селищного голови

01 липня 2020 року №107-р.


 

Положення

про Робочу групу селищної ради  з питань бюджету участі Добровеличківської об’єднаної територіальної громади

 

 • І. Загальні положення
  • 1.1. Робоча група з питань бюджету участі Добровеличківської об’єднаної територіальної громади (далі - Робоча група) - створений розпорядженням селищного голови постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів, завдань  щодо впровадження та функціонування громадського бюджету (бюджет участі) у Добровеличківській селищній об’єднаній територіальній громаді і.
  • 1.2. Робоча група діє відповідно до чинного законодавства України, рішень Добровеличківської селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, «Положення про бюджет участі Добровеличківської об’єднаної територіальної громади» та цього Положення.
  • 1.3. Члени Робочої групи виконують свої обов'язки на громадських засадах.
 • ІІ. Порядок утворення Робочої групи
  • 2.1. Склад Робочої групи не перевищує 15 осіб та формується з представників громадських організацій, депутатів селищної ради та посадових осіб селищної ради.
  • 2.2. До складу Робочої групи входять представники структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради та представники громадськості, депутатського корпусу, бізнес середовища, незалежні експерти.
  • 2.3. Персональний склад Робочої групи затверджується розпорядженням селищного голови.
  • 2.4. Робоча група утворюється у складі голови, секретаря та членів  групи.
 • III. Завдання Робочої групи
  • Завданнями Робочої групи є:
  • 3.1 Здійснення аналізу повноти та відповідності вимогам заповненого бланку-заяви та додатків до всіх проектів, які включені до реєстру поданих проектів;
  • 3.2 Здійснення відбору проектів  згідно параметрів, зазначених у положенні про бюджет участі Добровеличківської селищної ради;
  • 3.3 Проведення аналізу поданих проектів, ухвалення висновків;
  • 3.4 визначення та затвердження переліку проектів, які допускаються та не допускаються до голосування;
  • 3.5 Сповіщення учасників-конкурсантів про результати розгляду проектів – конкурсних заяв;
  • 3.6. Передача відповідних проектів на розгляд міжвідомчої робочої групи;
  • 3.7. Затвердження переліку проектів-переможців, що отримають фінансування за рахунок коштів бюджету участі Добровеличківської об’єднаної територіальної громади;
  • 3.8 Розгляд спірних питань, що виникають впродовж голосування;
  • 3.9 Розгляд щоквартальних та річного звітів про хід (стан) реалізації проектів, що отримали фінансування за рахунок коштів бюджету участі Добровеличківської об’єднаної територіальної громади;
  • 3.10 Узгодження змін до «Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Добровеличківської селищної об’єднаної територіальної громади», що стосуються процедури бюджету Добровеличківської об’єднаної територіальної громади.
  • 3.11. Робоча група за результатами засідання формує переліки позитивно оцінених проектів, які допускаються до голосування для визначення проектів-переможців  і негативно оцінених проектів, які не допущені до голосування. Переліки розміщуються  на офіційному сайті селищної ради протягом 5 календарних днів з дня формування цих переліків.
 • IV. Права Робочої групи
  • Робоча група, відповідно до покладених на неї завдань, має право:
  • 4.1. Залучати виконавчі органи Добровеличківської селищної ради, комунальні підприємства та установи, громадськість до проведення промоційних та інформаційних заходів;
  • 4.2. Залучати, за необхідності, також спеціалістів, експертів у сферах, що стосуються поданих проектів, проведення промоційних та інформаційних заходів, організації голосування за проекти;
  • 4.3. Заслуховувати авторів проектів під час розгляду проектів, що були позитивно чи негативно оцінені, та отримувати від них додаткову інформацію;
  • 4.4. Здійснювати контроль за проведенням підрахунку голосів, поданих за проекти;
  • 4.5. Отримувати інформацію від виконавчих органів Добровеличківської селищної ради - виконавців проектів - переможців про хід реалізації проектів, що фінансуються за рахунок бюджету участі;
  • 4.6. Заслуховувати керівників виконавчих органів Добровеличківської селищної ради - виконавців проектів-переможців з питань реалізації проектів, що фінансуються за рахунок бюджету участі.
 • V. Регламент роботи Робочої групи
  • 5.1. Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, що відбуваються за потребою. Засідання вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше 2/3 членів Робочої групи.  Рішення Робочої групи приймаються на її засіданнях шляхом відкритого голосування, що оформлюється протоколом, який готує секретар Робочої групи. Протокол затверджується головою Робочої групи і підписується усіма присутніми на засіданні членами Робочої групи.
  • 5.2. Члени Робочої групи зобов'язуються утримуватися від використання її засідань для відстоювання особистісних чи партійних інтересів.
  • 5.3. Учасники Робочої групи можуть приймати рішення, висновки та рекомендації. Протоколи засідань, рішення, висновки та рекомендації Робочої групи, а також інші матеріали, пов'язані з роботою Робочої групи оприлюднюються на офіційному сайті Добровеличківської селищної ради у розділі «Бюджет участі».
  • 5.4. Усі спірні питання, що виникають протягом голосування, вирішуються Робочою групою  колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної кількості голосів «за» і «проти», голос голови Робочої групи є вирішальним.

 

 

 ---------------------------------------------------------------------

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Добровеличківського

селищного голови

01 липня 2020 року №107-р.


 

Положення

про Міжпрофільну робочу групу з питань бюджету участі Добровеличківської об’єднаної територіальної громади.

 

 • І. Загальні положення
  • 1.1. Міжпрофільна робоча з питань бюджету участі Добровеличківської об’єднаної територіальної громади (далі – Міжпрофільна робоча група) – створений розпорядженням селищного голови постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, здійснюють аналіз поданих до участі у громадському бюджеті проектів, координують виконання основних заходів, завдань  щодо впровадження та функціонування громадського бюджету.
  • 1.2. Міжпрофільна робоча група діє відповідно до чинного законодавства України, рішень Добровеличківської селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови, «Положення про бюджет участі Добровеличківської об’єднаної територіальної громади» та цього Положення
  • 1.3. Члени Міжпрофільної робочої селищної групи виконують свої обов'язки на громадських засадах.
 • II. Порядок утворення Міжпрофільної робочої групи
  • 2.1. Міжпрофільна робоча група створюється із складу представників селищної ради та залучених спеціалістів, які очолюють відповідні комунальні заклади, відповідальні за виконання проектів переможців.
  • 2.2. Кількісний склад Міжпрофільної робочої групи становить не більше 8 осіб. До складу Міжпрофільної робочої групи входять представники селищної ради та керівники комунальних підприємств, які будуть безпосередньо виконувати роботи, пов’язані з реалізацією  проектів-переможців.
  • 2.3. Персональний склад Міжпрофільної робочої групи затверджується розпорядженням селищного голови.
 • III. Завдання Міжпрофільної робочої групи
  • 3.1. Міжпрофільна робоча група селищної ради, звертається до автора проекту по телефону та/або електронною поштою з проханням надати необхідну додаткову уточнюючу інформацію протягом 5 робочих днів у разі, якщо проект не містить важливої інформації, необхідної для його реалізації.
  • 3.2. Міжпрофільна робоча група розробляє детальні розрахунки вартості проекту і підтверджує можливість його реалізації в межах суми, яка пропонується автором з урахуванням п. 3.2. Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Добровеличківської селищної об’єднаної територіальної громади.
  • 3.3. Міжпрофільна робоча група протягом 30 календарних днів з дня отримання проектів здійснює аналіз їхнього змісту та можливості реалізації.
  • 3.4. Міжпрофільна робоча група повертає отримані проекти з висновками щодо них одразу, але не пізніше ніж на 31 день з дня отримання від робочої групи проектів, для проведення їх аналізу, які потім  повертаються до Робочої групи.
 • IV. Права Міжпрофільної робочої групи
  • Міжпрофільна робоча група, відповідно до покладених на неї завдань, має право:
  • 4.1. Отримувати інформацію від керівників комунальних закладів Добровеличківської селищної ради, які безпосередньо виконують проекти бюджету участі.
  • 4.2. Здійснювати фінансовий контроль за етапами виконанням проектів-переможців.
  • 4.3. Залучати, у разі необхідності, спеціалістів, експертів у сферах, що стосуються поданих проектів.
 • V. Регламент роботи Міжпрофільної робочої групи
  • 5.1. Організаційною формою роботи Міжпрофільної робочої групи є засідання, що відбуваються за потребою. Засідання вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше 2/3 членів Міжпрофільної робочої групи.  Рішення Міжпрофільної робочої групи приймаються на її засіданнях шляхом відкритого голосування, що оформлюється протоколом, який готує секретар Міжпрофільної робочої  групи. Протокол затверджується головою Міжпрофільної робочої  групи і підписується усіма присутніми на засіданні членами Міжпрофільної робочої групи.
  • 5.2. Члени Міжпрофільної робочої групи зобов'язуються утримуватися від використання її засідань для відстоювання особистісних чи партійних інтересів.
  • 5.3 Учасники Міжпрофільної робочої групи можуть приймати рішення, висновки та рекомендації. Протоколи засідань, рішення, висновки та рекомендації Міжпрофільної  робочої групи, а також інші матеріали, пов'язані з роботою Міжпрофільної  робочої групи оприлюднюються на офіційному сайті Добровеличківської селищної ради у розділі «Бюджет участі».
Друк

Додавання коментаря

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent

Код: оновити, якщо не видно коду

  Маєте проблеми зору?
  Оберіть зручний формат:

  A-    A    A+  Увімкнути альтернативну версію сайту


Опитування
Корисні ресурси


  Офіційне інтернет-представництво Президента України


  Верховна Рада України


  Законодавство України


  Кабінет Міністрів України


  Кіровоградська ОДА


  Кіровоградська обласна рада