Навігація

Архів новин

Вхід

Офіційний сайт Добровеличківської селищної ради » Державна служба зайнятості інформує » Для роботодавців » Сторінка 10

Які особливості застосування праці іноземців, які виконують роботи за гіг-контрактами?

Питання – відповіді

 

Застосування праці іноземців

 

Які особливості застосування праці іноземців, які виконують роботи за гіг-контрактами?

 

Законом України “Про зайнятість населення” (далі – Закон про зайнятість) регулюються питання застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці) і визначаються особливості застосування праці окремих категорій іноземців.

З 14.08.2021 набрав чинності Закон України від 15.07.2021 № 1667-IX “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” (далі – Закон про цифрову економіку). Законом про цифрову економіку введено в правове поле поняття гіг-спеціаліста. Таким спеціалістом є фізична особа, яка за гіг-контрактом є підрядником та/або виконавцем. Гіг-контрактом є цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а цей резидент зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для їх виконання/надання, а також соціальні гарантії. Гіг-контракт укладається у письмовій (електронній) формі. Особливості його укладення та інші питання, пов’язані з контрактом, винагородою, визначаються розділом V Закону про цифрову економіку.

Законом про цифрову економіку внесено зміни до низки законодавчих актів. Так, змінами, внесеними до Закону про зайнятість встановлено, що резидент Дія Сіті може отримувати роботи (послуги), які виконуються (надаються) іноземцями за гіг-контрактами, без отримання дозволу.

В той же час резидент Дія Сіті може добровільно отримати дозвіл на гіг-спеціаліста у порядку, визначеному Законом про зайнятість. У разі добровільного звернення щодо отримання дозволу на гіг-спеціаліста резидент Дія Сіті має права та обов’язки роботодавця, передбачені розділом VII Закону про зайнятість.

Гіг-спеціалістів віднесено до особливих категорій іноземців. Такі особливості, серед іншого, полягають у тому, що на цих іноземців не поширюються вимоги законодавства щодо обов’язкової виплати заробітної плати у розмірі не менш як 10 мінімальних заробітних плат. Також при отриманні документів для оформлення дозволу регіональний центр зайнятості самостійно отримує відомості про наявність у роботодавця статусу резидента Дія Сіті. Ще однією особливістю є те, що дозвіл видається на строк дії гіг-контракту (але не більше як на 3 роки).

Для отримання дозволу роботодавець подає до обласного центру зайнятості заяву (встановленого зразка) та відповідний комплект документів. Форма заяви затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 858 (із змінами). На поточний момент до цієї форми ще не внесені зміни щодо гіг-спеціалістів (відповідна постанова розробляється). У разі необхідності отримання дозволу роботодавець може звернутись до обласного центру зайнятості та подати заяву, форма якої розміщена на вебсторінці обласного центру зайнятості. https://kid.dcz.gov.ua/publikaciya/forma-zayavy-na-otrymannya-dozvolu-na-pracevlashtuvannya-gig-specialista

Детально з текстом Закону про цифрову економіку можна ознайомитись на вебсторінці Верховної Ради України: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text

Чи можна використовувати без дозволів працю іноземців, які постійно проживають в Україні?

Питання – відповіді

 

Застосування праці іноземців

 

Чи можна використовувати без дозволів працю іноземців, які постійно проживають в Україні?

 

Законом України “Про зайнятість населення” встановлено, що роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці) на території України на підставі дозволів, що видаються регіональним центром зайнятості.

У той же час частиною 6 статті 42 вказаного Закону визначені категорії іноземців, працевлаштування яких здійснюється без передбаченого дозволу. До них, зокрема, належать іноземці, які постійно проживають в Україні (мають дозвіл на імміграцію в Україну).

Дозвіл на імміграцію в Україну надається органами Державної міграційної служби України. Ознайомитись з правила отримання такого дозволу можна на вебсайті міграційної служби.

 

Детальніше за посиланням: https://dmsu.gov.ua/poslugi/dokumentuvannya-inozemcziv/oformlennya-dozvolu-na-immigracziyu.html

Які документи подаються для отримання дозволу на застосування праці іноземця?

Питання – відповіді

 

Застосування праці іноземців

 

Які документи подаються для отримання дозволу на застосування праці іноземця?

 

Законодавство про зайнятість населення визначає чіткий перелік документів, які подаються для оформлення дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці). Цей перелік регламентовано статтею 42-2 Закону України “Про зайнятість населення”. Він складається із загального комплекту документів та додаткових документів, які подаються для окремих категорій іноземців.

До загального комплекту документів належать:

 заява за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця, чи роботи (послуги), які виконуватиме (надаватиме) гіг-спеціаліст, відповідно до законів України, не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці (постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 858 (із змінами) затверджено форми заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу, внесення змін до дозволу);

копії сторінок паспортного документа іноземця з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;

кольорова фотокартка іноземця розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;

копія проєкту трудового договору (контракту) або гіг-контракту з іноземцем, посвідчена роботодавцем.

Регіональний центр зайнятості самостійно отримує в електронній формі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про статус роботодавця як юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

Документи, видані за кордоном (що подаються для окремих категорій іноземців), мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не визначено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Посадовим особам регіонального центру зайнятості заборонено вимагати від роботодавців документи, подання яких не встановлено вказаним Законом.

Електронна форма вищезазначеної заяви розміщена на вебсторінці обласного центру зайнятості.

 

Детальніше за посиланням: https://kid.dcz.gov.ua/publikaciya/formy-zayav-zi-zminamy-na-otrymannya-ta-prodovzhennya-diyi-dozvolu-na-zastosuvannya

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

Чи можна подати документи для отримання дозволу на застосування праці іноземця через місцевий ЦНАП?

Питання – відповіді

 

Застосування праці іноземців

 

Чи можна подати документи для отримання дозволу на застосування праці іноземця через місцевий ЦНАП?

 

Законодавство про зайнятість населення передбачає, що роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці) на території України на підставі дозволів, що видаються регіональними центрами зайнятості.

Для отримання дозволу роботодавець подає необхідні документи до Кіровоградського обласного центру зайнятості. Подати документи можна також через центр надання адміністративних послуг. Обласним центром зайнятості досягнуті домовленості з цього питання з частиною ЦНАПів (з тими громадами, які включили такий вид адміністративної послуги до своїх переліків). Отримання дозволу, в такому разі, проводиться також через ЦНАП.

Наприклад, заяву можна подати через Центр надання адміністративних послуг міста Кропивницького “Прозорий офіс”.

Детальніше за посиланням: https://dozvil.kr-rada.gov.ua/declamation/tsentr-zaynyatosti/

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

Яка процедура отримання дозволу на застосування праці іноземця?

Питання – відповіді

 

Застосування праці іноземців

 

Яка процедура отримання дозволу на застосування праці іноземця?

 

Законом України “Про зайнятість населення” встановлено, що роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці) на території України на підставі дозволів, що видаються регіональними центрами зайнятості.

Для отримання дозволу роботодавець звертається до центру зайнятості із заявою та відповідним комплектом документів.

Розгляд документів проводиться за визначеною процедурою. Наказом обласного центру зайнятості затверджено інформаційні та технологічні картки адміністративної послуги з видачі дозволу. З цими картками є можливість ознайомитись на вебсайті Кіровоградського обласного центру зайнятості.

    Слід зазначити, що працівники регіонального центру зайнятості протягом наступного робочого дня після прийняття документів здійснюють їх перевірку на наявність підстав для зупинення розгляду. Якщо такі підстави існують, ініціюється процедура зупинення розгляду заяви та поданих документів. Якщо ні – приймається відповідне рішення.

Детальніше за посиланням: https://kid.dcz.gov.ua/storinka/informaciyni-ta-tehnologichni-kartky-administratyvnyh-poslug

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

Про добір працівників

Про добір працівників

 

Відповідно до статті 50 Закону України “Про зайнятість населення”  роботодавці мають право проводити добір працівників безпосередньо або через суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні (приватні агентства зайнятості), чи державну службу зайнятості. При цьому роботодавці:

не мають права застосовувати працю громадян без належного оформлення трудових відносин, вчиняти дії, спрямовані на приховування трудових відносин;

повинні дотримуватись квоти для працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню;

мають право:

- застосовувати працю іноземців та осіб без громадянства в порядку, визначеному законом;

- одержувати від центрів зайнятості компенсації (при працевлаштуванні громадян на нові робочі місця) у розмірах і порядку, що встановлені законодавством;

- одержувати від державної служби зайнятості безоплатно інформацію про пропонування робочої сили, послуги з добору і направлення на працевлаштування незайнятого населення;

- організовувати та проводити роботи тимчасового характеру.

При доборі працівників роботодавці:

мають право проводити співбесіди з кандидатами на працевлаштування з метою визначення відповідності їх професійних знань, вмінь та навичок встановленим вимогам;

не повинні висувати будь-які вимоги дискримінаційного характеру в оголошеннях (рекламі) про роботу, а також вимагати від осіб, які шукають роботу, подання відомостей про особисте життя.

Інформація про попит на робочу силу (вакансії) подається роботодавцем до центру зайнятості відповідно до вимог Порядку подання форми звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 № 316 (в редакції наказу від 05.12.2016 № 1476), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1726/29856, за формою звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”, затвердженою вказаним наказом.

Про порядок подання інформації про попит на робочу силу (вакансії)

Про порядок подання інформації про попит на робочу силу (вакансії)

 

Відповідно до пункту 4 частини 3 статті 50 Закону України “Про зайнятість населення” роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі подавати територіальним органам державної служби зайнятості інформацію про попит на робочу силу (вакансії).

Інформація про такий попит подається до місцевих центрів зайнятості відповідно до вимог Порядку подання форми звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 № 316 (в редакції наказу від 05.12.2016 № 1476), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1726/29856, за формою звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”, затвердженою вказаним наказом.

Форма звітності № 3-ПН складається з двох розділів.

Перший розділ містить основні дані про всі наявні у роботодавця вакансії (назви професій (посад), кількість вакансій, розмір заробітної плати, місце проведення робіт) та примітку про наявність коментарів у другому розділі.

Другий розділ форми звітності № 3-ПН заповнюється відносно вакансій (окремо щодо кожної), щодо яких наявна вказана примітка. У розділі зазначається інформації про:

завдання, обов’язки, описи робіт, які має виконувати працівник на робочому місці;

режим, характер роботи, умови праці;

освітній та освітньо-кваліфікаційний рівні;

необхідний стаж роботи (у роках) для претендента на професію (посаду);

вимоги роботодавця щодо додаткових умінь, знань та навичок працівника.

Про строки подання інформації про попит на робочу силу

Про строки подання інформації про попит на робочу силу

 

Відповідно до пункту 4 частини 3 статті 50 Закону України “Про зайнятість населення” роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі подавати територіальним органам державної служби зайнятості інформацію про попит на робочу силу (вакансії).

Пунктом 5 розділу I Порядку подання форми звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 № 316 (в редакції наказу від 05.12.2016 № 1476), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1726/29856, визначено, що форма звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)” подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше ніж через три робочих дні з дати відкриття вакансії.

Датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.

Про особливості заповнення форми звітності про вакансії щодо визначення розміру заробітної плати

Про особливості заповнення форми звітності про вакансії щодо визначення розміру заробітної плати

 

При поданні до державної служби зайнятості форми звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)” у першому її розділі (графа 3) має бути вказано розмір заробітної плати, включаючи додаткові матеріальні заохочення, для конкретної вакансії.

Визначаючи розмір заробітної плати, роботодавцям слід враховувати наступні норми трудового законодавства. 

Статтею 2 Кодексу законів про працю України (далі - Кодекс) передбачено, що одним із елементів, що гарантує право громадян на працю, є право на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державною мінімального розміру.

Згідно статті 95 Кодексу мінімальною заробітною платою є встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Відповідно до статті 96 Кодексу системами оплати праці є тарифна та інші системи, що формуються на оцінках складності виконуваних робіт і кваліфікації працівників. Тарифна система оплати праці включає: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і професійні стандарти (кваліфікаційні характеристики).

Тарифна система оплати праці використовується при розподілі робіт залежно від їх складності, а працівників - залежно від кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою для формування та диференціації розмірів заробітної плати.

Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Відповідно до статті 3-1 Закону України “Про оплату праці” при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Про особливості подання інформації про вакансії для працевлаштування осіб з інвалідністю

Про особливості подання інформації про вакансії для працевлаштування осіб з інвалідністю

 

При доборі працівників на заброньовані робочі місця в рахунок квоти осіб з інвалідністю та користування при цьому послугами державної служби зайнятості, роботодавці подають до базового центру зайнятості форму звітності № 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)”. У другому розділі форми при цьому проставляється відмітка відносно категорії громадян - інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

При формулювання характеристик вакансії та вимог до претендента роботодавець має враховувати особливості застосування праці осіб з інвалідністю, передбачені трудовим законодавством, а саме:

щодо режиму роботи (пункт 4 розділу II “Коментарі до даних про вакансії” форми) – статтею 55 Кодексу законів про працю України передбачено, що робота особи з інвалідністю в нічний час допускається лише за його згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям;

пункт 5 “Характер виконуваної роботи” форми передбачає, у тому числі, можливість виконання роботи вдома;

за наявності шкідливих умов праці (пункт 6 форми) слід враховувати, що статтею 172 Кодексу законів про працю України передбачено, що працевлаштування особи з інвалідністю можливе виключно до медичних рекомендацій.

У пункті 3 форми при формулюванні завдань та обов’язків бажано більш детальне їх формулювання для врахування цього під час пропозиції особі з інвалідністю в центрі зайнятості вакансії та недопущення випадків надлишкових звернень осіб з інвалідністю до роботодавців. У пункті 7 форми також бажано зазначити соціальні послуги, які надаються працівникам та додатково можуть бути надані особам з інвалідністю.

  Маєте проблеми зору?
  Оберіть зручний формат:

  A-    A    A+  Увімкнути альтернативну версію сайту


Опитування
Корисні ресурси


  Офіційне інтернет-представництво Президента України


  Верховна Рада України


  Законодавство України


  Кабінет Міністрів України


  Кіровоградська ОДА


  Кіровоградська обласна рада