Навігація

Архів новин

Вхід

Офіційний сайт Добровеличківської селищної ради » Державна служба зайнятості інформує » Для роботодавців » Сторінка 9

Які особливості застосування праці іноземців, що є засновниками юридичної особи?

Питання – відповіді

 

Застосування праці іноземців

 

Які особливості застосування праці іноземців, що є засновниками юридичної особи?

 

Законодавство про зайнятість населення визначає певні відмінності в  отриманні дозволів на застосування праці особливих категорій іноземців та осіб без громадянства (на відміну від загальних норм).

До таких категорій іноземців віднесено і засновників та/або учасників, та/або бенефіціарів (контролерів) юридичної особи, створеної в Україні.

До особливостей застосування їхньої праці належить те, що на цих іноземців не поширюються вимоги законодавства щодо обов’язкової виплати заробітної плати у розмірі не менш як 10 мінімальних заробітних плат. Ще однією особливістю є те, що дозвіл видається на строк дії трудового договору (але не більш як на 3 роки).

При розгляді питання про видачу дозволу регіональний центр зайнятості самостійно отримує відомості про закінчення формування статутного капіталу товариства на момент подання заяви про видачу дозволу.

Довідково. На вебсайті Верховної Ради України розміщено роз’яснення Міністерства юстиції України щодо бенефіціарів.

Детальніше за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v8722323-15#Text

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

Які особливості застосування праці висококваліфікованих іноземних спеціалістів?

Які особливості застосування праці висококваліфікованих іноземних спеціалістів?

 

Законом України “Про зайнятість населення” визначено порядок застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці). Частиною 7 статті 42 цього Закону визначено, що залучення висококваліфікованих іноземних спеціалістів і робітників, потреба в яких є відчутною для національної економіки, здійснюється на підставах, визначених Законом України "Про імміграцію".

Для застосування праці цієї категорії іноземців дозвіл державної служби зайнятості не потрібен. Правові підстави перебування їх на території України регулюються оформленням дозволу на імміграцію. Такі дозволи видаються в межах квоти імміграції, що щорічно визначається Кабінетом Міністрів України (для певних категорій іноземців та з розбивкою по регіонах). На поточний рік така квота визначена розпорядженням від 24.02.2021 № 148-р. З його текстом є можливість ознайомитись на вебсторінці Верховної Ради України. Слід зазначити, що для Кіровоградської області квота для цієї категорії іноземців не встановлена.

Для отримання дозволу на імміграцію необхідно подати до органів державної міграційної служби відповідний комплект документів, у тому числі копії документів, що підтверджують відповідність рівня кваліфікації спеціаліста або робітника вимогам, передбаченим у спеціальному переліку.

Більш детально за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/148-2021-%D1%80#Text

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

Які особливості укладення трудових договорів з іноземцями?

Питання – відповіді

Застосування праці іноземців

 

Які особливості укладення трудових договорів з іноземцями?

Законодавство про зайнятість населення визначає, що роботодавці можуть застосовувати працю іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці) на підставі дозволів державної служби зайнятості.

Праця іноземців може застосовуватися на різних посадах, тому при видачі дозволу мова може йти виключно про трудові відносини, а не укладення договору цивільно-правового характеру.

Як уже було зазначено в раніше розміщених питаннях-відповідях, іноземець:

може суміщати роботу за дозволом з роботою на посаді тимчасово відсутнього працівника (не більше 60 календарних днів протягом календарного року);

не може призначатися на посаду або займатися трудовою діяльністю у разі, коли, згідно із законодавством, призначення на відповідну посаду або провадження відповідного виду діяльності пов’язане з належністю до громадянства України;

може змінити назву посади, переведений на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який виданий дозвіл.

За загальним правилом роботодавець може отримати дозвіл за умови виплати заробітної плати у розмірі не менш як 10 мінімальних заробітних плат. Для іноземців, які є найманими працівниками у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та навчальних закладах, визначених у статтях 34, 36, 37, 39, 41, 43, 48 Закону України "Про освіту" (з текстом Закону є можливість ознайомитись на вебсторінці Верховної Ради України), заробітна плата має складати не менше п’яти мінімальних заробітних плат. Зазначені вимоги до мінімальної заробітної плати не застосовуються у разі отримання дозволу на застосування праці особливих категорій іноземців.

Унаслідок особливостей виконання трудової функції не може йти мова про укладення трудового договору та визначення розміру заробітної плати відряджених іноземних працівників (у трудових відносинах вони перебувають з іноземними суб’єктами господарювання).

Відповідно до частини 4 статті 42-7 Закону України “Про зайнятість населення”, роботодавець зобов’язаний укласти з іноземцем трудовий договір (контракт) не пізніш як за 90 календарних днів з дати видачі дозволу та у десятиденний строк після укладення трудового договору (контракту) надати його копію, засвідчену роботодавцем, регіональному центру зайнятості.

Більш детально за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

Які особливості застосування праці іноземців, що є засновниками юридичної особи?

Питання – відповіді

 

Застосування праці іноземців

 

Які особливості застосування праці іноземців, що є засновниками юридичної особи?

 

Законодавство про зайнятість населення визначає певні відмінності в  отриманні дозволів на застосування праці особливих категорій іноземців та осіб без громадянства (на відміну від загальних норм).

До таких категорій іноземців віднесено і засновників та/або учасників, та/або бенефіціарів (контролерів) юридичної особи, створеної в Україні.

До особливостей застосування їхньої праці належить те, що на цих іноземців не поширюються вимоги законодавства щодо обов’язкової виплати заробітної плати у розмірі не менш як 10 мінімальних заробітних плат. Ще однією особливістю є те, що дозвіл видається на строк дії трудового договору (але не більш як на 3 роки).

При розгляді питання про видачу дозволу регіональний центр зайнятості самостійно отримує відомості про закінчення формування статутного капіталу товариства на момент подання заяви про видачу дозволу.

Довідково. На вебсайті Верховної Ради України розміщено роз’яснення Міністерства юстиції України щодо бенефіціарів.

Детальніше за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v8722323-15#Text

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

Якщо документи для оформлення дозволу подані з помилками, чи можна їх виправити?

Якщо документи для оформлення дозволу подані з помилками, чи можна їх виправити?

 

Законодавством про зайнятість населення чітко регламентовані процеси, пов’язані з видачею дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці). Визначені підстави для відмови у видачі дозволу. Одна з них – це неусунення підстав для зупинення розгляду заяви. Таке усунення якраз і пов’язане з можливістю виправлення помилок, допущених у поданих документах.

Статтею 42-8 Закону України “Про зайнятість населення” (далі – Закон) визначено, що розгляд заяви про видачу дозволу може бути зупинений (на строк 7 робочих днів) для усунення підстав, що заважають прийняти позитивне рішення.

Підставами для зупинення розгляду заяви є:

подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повноважень;

подання разом із заявою документів або відомостей, визначених Законом, не в повному обсязі;

невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, вимогам, установленим Законом, складення заяви не за встановленою формою;

наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом із заявою;

невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем, або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України про працю.

Зупинення розгляду заяви з інших підстав не допускається.

Технічні помилки, допущені в заяві або доданих до неї документах, не є підставою для зупинення розгляду заяви. Технічними помилками вважаються орфографічні, синтаксичні, граматичні помилки, друкарські та інші очевидні помилки, що не спотворюють змісту заяви, документа.

Після подання документів про усунення підстав для зупинення розгляду заяви розгляд заяви поновлюється.

Довідково. З роз’ясненнями щодо недопущення типових помилок при підготовці документів можливо ознайомитись на вебсторінці Державного центру зайнятості.

Детальніше за посиланням: https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/do-uvagy-robotodavciv-0

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

Які підстави передбачені для відмови у видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства?

Які підстави передбачені для відмови у видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства?

 

У попередньому матеріалі з питань видачі дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства йшлося про те, що окремі помилки в документах, що подані для отримання дозволу, не призводять до відмови у його видачі (за умови їх усунення). Але в той же час існують підстави для відмови у видачі дозволу або продовженні його дії.

Такі підстави викладені в статті 42-9 Закону України “Про зайнятість населення”. Ними є:

неусунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом 7 робочих днів (3 робочі дні – для продовження) або визнання регіональним центром зайнятості мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;

подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням 20-денного строку до закінчення строку дії дозволу;

відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, який є роботодавцем.

Відмова у видачі, продовженні дії або у внесенні змін до дозволу з інших підстав не допускається.

Після усунення підстав для відмови у видачі, продовженні дії або у внесенні змін до дозволу роботодавець може повторно подати документи.

Довідково. З текстом Закону України “Про зайнятість населення” є можливість ознайомитись на вебсторінці Державного центру зайнятості.

Детальніше за посиланням: https://www.dcz.gov.ua/docs?page=4

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

Які особливості застосування праці іноземців – випускників престижних університетів?

Які особливості застосування праці іноземців – випускників престижних університетів?

 

Законодавство про зайнятість населення визначає окремі відмінності в отриманні дозволів на застосування праці особливих категорій іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці).

До таких особливих категорій віднесено й іноземців, які є випускниками університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 154-р затверджено Перелік світових рейтингів університетів для визначення особливої категорії іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні.

До особливостей застосування праці випускників належить те, що на цих іноземців не поширюються вимоги законодавства щодо обов’язкової виплати заробітної плати у розмірі не менше як 10 мінімальних заробітних плат. Ще однією особливістю є те, що дозвіл видається на строк дії трудового договору (але не більше як на 3 роки).

При поданні до регіонального центру зайнятості заяви та комплекту документів необхідно також подати копію диплома про вищу освіту відповідного університету, визнаного в Україні в установленому порядку.

Із вказаним Переліком є можливість ознайомитись на вебсторінці Верховної Ради України.

Детальніше за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154-2018-%D1%80#Text

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

Чи встановлено строки для оформлення дозволу?

Чи встановлено строки для оформлення дозволу?

 

Законодавство про зайнятість населення чітко визначає строки, за які мають бути розглянуті заяви роботодавців про видачу дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

При розгляді питання про видачу дозволу такий строк становить 7 робочих днів.

Для вирішенні питання продовження дії дозволу або внесення змін до нього встановлено строк 3 робочі дні.

Про прийняте рішення роботодавець повідомляється протягом двох робочих днів шляхом надсилання йому копії рішення поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою. Відповідна інформація розміщується також на вебсторінці обласного центру зайнятості.

Окремо слід зазначити, що розгляд документів та прийняття рішень щодо дозволів на застосування праці громадян Республіки Білорусь, які є висококваліфікованими спеціалістами, зокрема фахівцями у сфері інформаційних технологій та інновацій, імміграція яких відповідає інтересам України, має здійснюватися протягом 5 днів.

Детальніше за посиланням: https://kid.dcz.gov.ua/storinka/rishennya-regcz-shchodo-dozvoliv

 

Кіровоградський обласний центр зайнятості

Які особливості застосування праці іноземних ІТ-професіоналів?

Які особливості застосування праці іноземних ІТ-професіоналів?

 

Законодавство про зайнятість населення визначає окремі відмінності в отриманні дозволів на застосування праці особливих категорій іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці).

До таких особливих категорій віднесено й іноземних ІТ-професіоналів. Такими професіоналами є іноземці, які займають посади, пов’язані з розробленням та впровадженням результатів комп’ютерного програмування (операційної системи, комп’ютерних програм та їх компонентів, вебсайтів, онлайн-сервісів) та криптографічних засобів захисту інформації в юридичних особах, що провадять діяльність із комп’ютерного програмування як основний вид економічної діяльності за Національним класифікатором видів економічної діяльності.

До особливостей застосування їх праці належить те, що на цих іноземців не поширюються вимоги законодавства щодо обов’язкової виплати заробітної плати у розмірі не менше як 10 мінімальних заробітних плат. Ще однією особливістю є те, що дозвіл видається на строк дії трудового договору (але не більше як на 3 роки).

Також при отриманні документів для оформлення дозволу регіональний центр зайнятості самостійно отримує відомості про наявність у роботодавця зареєстрованого виду діяльності – комп’ютерне програмування.

Звертаємо увагу, що дозвіл для цієї категорії іноземців видається тільки роботодавцям, які є юридичними особами. Роботодавцям, що є фізичними особами-підприємцям, видача дозволу не передбачена.

З окремими роз’ясненнями щодо видачі дозволів для ІТ-професіоналів є можливість ознайомитись на вебсторінці Державного центру зайнятості.

Детальніше за посиланням: https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/do-uvagy-robotodavciv-0

Які особливості застосування праці іноземних ІТ-професіоналів?

Які особливості застосування праці іноземних ІТ-професіоналів?

 

Законодавство про зайнятість населення визначає окремі відмінності в отриманні дозволів на застосування праці особливих категорій іноземців та осіб без громадянства (далі – іноземці).

До таких особливих категорій віднесено й іноземних ІТ-професіоналів. Такими професіоналами є іноземці, які займають посади, пов’язані з розробленням та впровадженням результатів комп’ютерного програмування (операційної системи, комп’ютерних програм та їх компонентів, вебсайтів, онлайн-сервісів) та криптографічних засобів захисту інформації в юридичних особах, що провадять діяльність із комп’ютерного програмування як основний вид економічної діяльності за Національним класифікатором видів економічної діяльності.

До особливостей застосування їх праці належить те, що на цих іноземців не поширюються вимоги законодавства щодо обов’язкової виплати заробітної плати у розмірі не менше як 10 мінімальних заробітних плат. Ще однією особливістю є те, що дозвіл видається на строк дії трудового договору (але не більше як на 3 роки).

Також при отриманні документів для оформлення дозволу регіональний центр зайнятості самостійно отримує відомості про наявність у роботодавця зареєстрованого виду діяльності – комп’ютерне програмування.

Звертаємо увагу, що дозвіл для цієї категорії іноземців видається тільки роботодавцям, які є юридичними особами. Роботодавцям, що є фізичними особами-підприємцям, видача дозволу не передбачена.

З окремими роз’ясненнями щодо видачі дозволів для ІТ-професіоналів є можливість ознайомитись на вебсторінці Державного центру зайнятості.

Детальніше за посиланням: https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/do-uvagy-robotodavciv-0

  Маєте проблеми зору?
  Оберіть зручний формат:

  A-    A    A+  Увімкнути альтернативну версію сайту


Опитування
Корисні ресурси


  Офіційне інтернет-представництво Президента України


  Верховна Рада України


  Законодавство України


  Кабінет Міністрів України


  Кіровоградська ОДА


  Кіровоградська обласна рада